SAP transakcje T-U

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
T$GS SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: T_TEST
T_03 SAPMV12A Tab. war.: Tworzenie (koszty frach.)
T_04 SAPMV12A Tab. war.: Zmiana (koszty frachtu)
T_05 SAPMV12A Tab. war.: Wyświetl. (koszty frach.)
T_09 SAPMV12A Tabela warunków: Zmiana indeksu
T_I2 RV15F001 Ponowne tworzenie indeksów warunków
T_LA SAPMV14A Tworzenie listy warunków
T_LB SAPMV14A Zmiana listy warunków
T_LC SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
T_LD SAPMV14A Wykonanie listy warunków
T_RSDOKU03 RSDOKU03 Lista miejsc użycia dla dok. hipert.
TAANA SAPLARCH_ANA_ADMIN Analiza tabeli
TAANA_AV SAPLARCH_ANA_ADMIN Analiza tabel: Warianty analizy
TAANA_VF SAPLARCH_ANA_ADMIN Analiza tabel: Pola wirtualne
TABR FTR_STAV_SET_STATUS Rozliczanie
TAC1 SAPMSNUM Opracowanie zakr. numerów: FTA_GSART
TAC2 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FTA_KLAMMR
TAC3 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FTR_REFNR
TAC5 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FTA_AWKEY
TACD RFTBTRA2 Trader: Dokumenty zmian
TAV1 RFTBRF00 Ustalenie średnich kursów
TAV2 RFTBRF01 Cofnięcie ustalenia średniego kursu
TB.5 SAPF109 Wycena w WOb zabezpieczanych dokum.
TB01 SAPMF70D Tworzenie zabezpieczenia dewiz
TB02 SAPMF70D Zmiana zabezpieczenia dewiz
TB03 SAPMF70D Wyświetlanie zabezpieczenia dewiz
TB04 SAPMF70D Usuwanie zabezpieczenia dewiz
TB10 RFTBSI00 Przetwarzanie żądań zabezpieczeń
TB11 SAPMF70D Tworzenie zabezpieczenia obiektów
TB12 SAPMF70D Zmiana zabezpieczenia obiektu
TB13 SAPMF70D Wyświetlanie obiektu zabezpieczenia
TB14 SAPMF70D Stornowanie obiektu zabezpieczenia
TB18 RFTBSI18 Zabezpieczone instrumenty pierwotne
TB19 RFTBSI10 Zabezp. walutowe-przetw. zbiorcze
TB20 RFTBSI20 Dostępne transakcje dewizowe
TB21 RFTBSI25 Zastosowane transakcje dewizowe
TB30 RFTBSI30 Lista nierozliczonych pozycji FI
TB35 RFTBSI35 Uzgodnienie rozliczonych pozycji
TB60 RFTBSI60 Lista przetworzonych żądań zabezp.
TBB1 RFTBBB00 Przeprowadzanie księgowań
TBB1_LC RFTBBB00_LEGACY_CONVERSION Zaznaczenie przepływów jako zaksięg.
TBB2 RFTBBS00 Stornowanie księgowań
TBB3 RFTBBS01 Zaznaczenie przepływów jako wystorn.
TBB4 RFTBAB00 Rozliczenie międzyokresowe
TBB5 RFTBAB01 Stornowanie rozliczenia międzyokr.
TBB6 RFTBBE00 Zrealizowane zyski/straty
TBB7 RFTBBE01 Wykonanie wyceny na dzień
TBB8 RFTBBE02 Stornowanie wyceny na dzień
TBC1 SAPMS38E Wprow.danych: Definiowanie wariantów
TBCD RFTBCD00 TReasury: Dokumenty zmian transakcji
TBCK RFTBBP00 Kontrola wyszukiwania konta
TBCS RFTX70SO Automatyczne przetwarzanie fixingu
TBCX RFTBBC00 Opracowanie wyszukiwania kont walut
TBCY RFTBBC00 Opracowanie wyszuk. kont rynku pien.
TBCZ RFTBBC00 Opracowanie wyszuk. kont derywatów
TBD1 RFTBDF03 Wprow.danych: Struktura tab.VTB_DFCU
TBD2 RFTBDF05 Wprow.danych: Konfig. wprow. danych
TBD3 RFTBDF00 Wprow.danych: Zarządz.danymi rynow.
TBD4 RFTBDF07 Wprow.danych: Aktual. danych rynkow.
TBD5 RFTBDF06 Wprow.danych: Import pl.danych rynk.
TBD6 RFTBDF02 Wprow.danych: Zarządz. plikiem prot.
TBD7 RFTBDF08 Wprow. danych: Kontrola konfiguracji
TBDA RFTBDF14 Wprow.danych: Czas rzecz. uruchom.
TBDB RFTBDF10 Wprow.danych: Odczyt archiwum
TBDC RFTBDF15 Wprow. danych: Monitor.czasu rzecz.
TBDJ RFTBDF04 Wprow.danych: Historyczne dane rynk.
TBDK RFTBDF01 Wprowadz. danych: Raport konwersji
TBDM RFTBFF00 Dane rynkowe - interfejs pliku INPUT
TBDN RFTBFF01 Dane rynkowe- interfejs pliku OUTPUT
TBDO RFTBFF03 Plik danych rynkowych: Konwersja
TBEX RFTBDF_OLE Arkusz kalkulacyjny dla danych rynk.
TBI1 RFTBST01 Opracowanie stałych instr.poł.płatn.
TBI1D RFTBST01 Wyśw.stałych instrukcji szczeg.płat.
TBI2 RFTBST02 Przyp. stałych instrukcji poł.płatn.
TBI5 RFTBST01 Korespondencja - Oprac. st. instr.
TBI5_COPY RFTBCOSI2 Kopiow.instr.stał.dla korespondencji
TBI5_DELE RFTBCOSI2_DEL IS: Usuwanie korespondencji
TBI5D RFTBST01 Wyświetlanie stałych instr. koresp.
TBI6 RFTBST01 Opracowanie uprawnień st. instrukcji
TBI6_COPY RFTBCOSI3 Kopia IS: Uprawn. partnera handl.
TBI6_DELE RFTBCOSI3_DEL IS: Usuwanie uprawn. partn. handl.
TBI6D RFTBST01 Wyświetlanie stałych instr.uprawnień
TBI7 RFTBST01 SI Opracowanie przepływów warunk.
TBI7_COPY RFTBCOSI4 Kopia IS: Przepływy warunkowe
TBI7_DELE RFTBCOSI4_DEL IS: Usuwanie przepływów warunkowych
TBI7D RFTBST01 Wyświetl.stałych instr. przep.warun.
TBI8 RFTBSTR1 Zestawienie stałych instrukcji
TBIR RFTBLMR2 Zatwierdzanie masowe limitów tymcz.
TBL1 RFTBLV01 Wymogi limitowe: Zmiana/wyświetlanie
TBL10 RFTBLD03 Treasury: Usuwanie ustawień limitu
TBL2 RFTBLR02 Wymogi limitowe: Dokumenty zmian
TBL3 RFTBLL01 Wymogi limitowe: Przegląd
TBL4 RFTBLE01 Wykorzystanie limitu: Przegląd
TBL6 RFTBLD01 Wykorzystanie limitu: Usuwanie
TBL7 RFTBLD02 Rodzaj limitu: Usuwanie danych
TBL8 RFTBREOP Reorganizacja protokołów KTP
TBL9 RFTBLP01 Wyświetlanie protokołów KPT
TBLB RFTBLE02 Wykorzystanie limitu: Przegląd
TBLC RFTBLPA2 Zablokowanie/Odblokowanie limitów
TBLC01 RFTBLC01 Kontrola procedury ustalania
TBLD RFTBLPA2 Zablokowanie/Odblokowanie krajów
TBLE RFTBLENQ Wpisy blokady Zarządzania limitem
TBLM RFTBLE03 Lista przepływów
TBLP_CANC TBLP_CANCEL_LIST Przeksięgowanie/Wypożyczanie: Storno
TBLP_COST TBLP_COSTING_LIST Przeksięg./Wypożyczanie: Kalkulacja
TBLP_INFO TBLP_ANALYZE_REP Przeksięg./wypożycz.: Reaport inf.
TBLP_M2M TBLP_MAT2MAT Tworz. przeksięg. mater. na mater.
TBLP_PBCK TBLP_PAYBACK_LIST Operacja wypożyczenia: Zwrot
TBLP_TRLO TBLP_STOCK_LIST Tworzenie przeksięg./wypożyczania
TBLR RFTBLMR1 Zatwierdzanie limitów
TBLT01 RFTBLT01 Limit: Generow.tabeli dla rodz.lim.
TBLT02 RFTBLT02 Limit: Dane uzup. w wygen. tabeli
TBLT03 RFTBLT03 Limit: Usuwanie wygen. tabeli
TBLT04 RFTBLT04 Limit: Reorg. cech analizy
TBLT05 RFTBLT05 Limit: Kontrola cech analizy
TBLT06 RFTBLT06 Kontrola / Korekta niespójn.gen.tab.
TBLW1 RFTBLRSM Pon. przedłożenie: Wysyłanie
TBLW2 RFTBLCHR Ponowne przedłożenie: Zmiana odbior.
TBM1 RFTBMA00 Treasury: Tworzenie umowy ramowej
TBM2 RFTBMA00 Treasury: Zmiana umowy ramowej
TBM3 RFTBMA00 Treasury: Wyświetlanie umowy ramowej
TBM4 RFTBMA01 Treasury: Zmiany umowy ramowej
TBM5 SAPMF70Z Treasury: Przypisanie umowy ramowej
TBM6 RFTBMA02 Treasury: Kontr. wolumenu umowy ram.
TBMN MENUTBMN Zabezpieczenia dewizowe
TBR0 RFTBBB01 Dziennik księgowań
TBR1 RFTBCM00 Treasury: Tworzenie kompensaty
TBR2 RFTBCM00 Treasury: Zmiana kompensaty
TBR3 RFTBCM00 Treasury: Wyświetl. kompensaty
TBR4 RFTBCM00 Treasury: Rozliczenie kompensaty
TBR5 RFTBCM10 Treasury: Kompensata - lista propoz.
TBR6 RFTBCM00 Treasury: Tworzenie referencji
TBR7 RFTBCM00 Treasury: Zmiana referencji
TBR8 RFTBCM00 Treasury: Wyświetl. referencji
TBR9 RFTBCM00 Treasury: Rozwiązanie referencji
TBRL RFTBCM20 Treasury: Referencje-przetw.zbiorcze
TBSI_TOOLS RFTBCOSI Narzędzie instrukcji stałych
TBT1 RFTBTRA1 Zmiana uprawn. trans. dla tradera
TBT1D RFTBTRA1 Wyświetl.uprawnień trans.dla tradera
TBX2 RFTBCO_TRANS_SE Konwersja konfig.koresp.pap.wart.
TBZ1 RFTBCO00 Wyprowadzanie korespodencji
TBZ11 RFTBCO20_MONITOR Monitorowanie korespondencji
TBZ12 RFTBCO_CHECK02 Przegląd wycofanych potw. zwrotnych
TBZ13 RFTBCO32 Funkcja przesterowania drukarki
TBZ14 RFTBCO_IDOC02 Oprac. wyjątków - IDoc (Ekr.wejśc.)
TBZ15 RFTBCO_IDOC01 Monitorowanie statusu - potw. IDoc
TBZ2 RFTBCI01 Wpływające potwierdzenia dewizowe
TBZ3 RFTBCI01 Wpływające potwierdzenia rynku pien.
TBZ3A RFTBCI01 Wpływające potwierdzenia rynku pien.
TBZ4 RFTBCI01 Wchodz.potwierdzenia opcji walutowej
TBZ5 RFTBCO10 Lista przedawnień potw. zwrotnych
TBZ6 RFTXI300 Rozliczenie wpływ. potwierdzeń SWIFT
TBZ7 RFTBCO_DEL Usuwanie rekordów planowych koresp.
TBZ8 RFTBCO20 Korespondencja - Przegląd
TC02 SAPMSNUM Opracowanie zakr.numerów: FTI_UGSART
TCMK MENUTCMK Kontrola budżetu fiansowego
TCMN MENUTCMN Kontrola budżetu fiansowego
TCO SAPLDSYS Rozpocz. TR w parametrze TCX
TCOM FTR_COMPBID00 Zestawienie ofert
TCURMNT SAPMCURR Opracowanie kursów walutowych
TDMN MENUTDMN Zarządzanie środkami pieniężnymi
TDMN_DIST MENUTDMN_DIST Rozdział danych Zarz.śr.pien.TR
TEM1 EXPOSURE_PLANPROFILE_START_UI Dane podst. profilu plan. ekspozycji
TEM10 RTEM_RAW_EXPOSURE_MAINTAIN Wyśw. i oprac. ekspozycji brutto
TEM11 RTEM_RAW_EXPOSURE_DISPLAY Wyświetlanie ekspozycji brutto
TEM15 RTEM_VERSION_CREATE Generowanie wersji
TEM19 RTEM_VERSION_DISPLAY Wyświetlanie wersji
TEM20 RTEM_ANALYZE Analiza ekspozycji
TEM30 RTEM_VERSION_DELETE Usuwanie ostatniej wersji
TEMN_EXPOS SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: TEMN_EXPOS
TEST_CLEAR COM_CLEAR_CASE_TEST Test API: Czyszczenie danych
TEST0002 RFTBUAU1 Test 0002
TEST6999 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: TEST38
TEST999 RFTBUAU1 test9999
TF_01 SAPMF73E Tworzenie forward
TF_02 SAPMF73E Zmiana forward
TF_03 SAPMF73E Wyświelanie forward
TF_04 SAPMF73E Stornowanie forward
TF_05 SAPMF70M Rozliczanie forward
TF_06 SAPMF73E Fixing forward
TF_07 SAPMF73E Fixing - rozliczanie forward
TF_08 SAPMF73E Wypowiedzenie forward
TF_09 SAPMF73E Wypowiedzenie - rozliczenie forward
TF_10 SAPMF70M Historia forward
TF_10H SAPMF73E Historia forward
TF_15 SAPMF73E Umowa - rozliczenie forward
TF_76 SAPMF70M Forward - historia
TF00 RFTR_COLL_PROC_REPO_FORWARDS Przetwarzanie zbiorcze dla Repos
TF01 RFTB_FORWARD_01 Tworzenie kontraktu forward
TF02 RFTB_FORWARD_01 Zmiana kontraktu forward
TF03 RFTB_FORWARD_01 Wyświetlanie kontraktu forward
TF04 RFTB_FORWARD_01 Rozl. kontraktu forward
TF05 RFTB_FORWARD_01 Kontrakt forward - termin zapadal.
TF06 RFTB_FORWARD_01 Stornowanie kontraktu forward
TF08 RFTB_FORWARD_01 Historia
TF10 RFTB_FORWARD_01 Wyświetlanie kontraktu forward
TFMN MENUTFMN Kontrola przepływów pieniężnych
TFWB SAPLTFWB_BASE_UI Przetwarzanie miniszablonów
TGANL SAPMP56PS_TRG Tworzenie dodatku za rozłąkę
TGANZ SAPMP56PS_TRG Wyświetl. zdarz. dodatku za rozłąkę
TGMOD SAPMP56PS_TRG Zmiana dodatku za rozłąkę
TGPER SAPMP56T Edycja dodatku za rozłąkę
THM10 RTHMHR_EXPOSURE_EXPIRY Wygaśnięcie dla ryzyka fin.
THM11 RTHMHR_REVERSE_EXPOS_EXPIRE Storno wygaśnięcia dla ryzyka fin.
THM12 RTHMHR_PLANNER_EXPIRE Wygaśnięcie planu zabezpieczeń
THM14 RTHMHR_HR_SETTLEMENT Oddzielenie relacji zabezpieczeń
THM15 RTHMHR_REVERSE_HR_DEDES Stornowanie odłącz. relacji zabezp.
THM30 RTHMHR_NPV_ON_INCEP_DATE Definiowanie NPV z datą rozpoczęcia
THM35 RTHM_ADJUST_INT_TRANSACTIONS Dostosowanie stóp procentowych
THM50 RTHMHR_PROSP_ASSESSMENT Przejęcie prospekt.wykazu efektywn.
THM51 RTHMHR_REVERSE_PROSP Stornowanie przej.prosp.wykazu
THM52 RTHMHR_DISSOLVE_WHEN_INEFF Dodatkowa ocena
THM53 RTHMHR_REVERSE_RETRO Stornowanie wykazania efktywności
THM54 RTHMHR_MANUAL_OCI_RECLASS Ręczna reklasyfikacja OCI
THM55 RTHMHR_MANUAL_OCI_RECLASS_REV Storno ręcznych pon. klasyfik. OCI
THM56 RTHMHR_POST_FAIR_VALUE_CHG Zmiany wartości rynkowych do zaks.
THM57 RTHMHR_REVERSE_FV_CHANGES Stornowanie zmian dan.rynk.do księg.
THM58 RTHMHR_AUTO_EQU_RECLASS Automat. reklasyfikacja kap. własn.
THM59 RTHMHR_AUTO_EQU_RECLASS_REV Storno autom. reklasyf. kap. własn.
THM80 RTHMHR_EFFECTIVENESS_TEST Kontrola efektywności
THM81 RTPM_DTIL_OCI_POSTINGS OCI dla relacji zabezpieczeń
THM82 RTHMHR_OVERVIEW_PLANNER Przegląd planu zabezpieczeń
THM83 RTHMHR_HRPER_DER Relacje zabezpieczeń dla derywatów
THM84 RTHMHR_EXCEPTION Przedwczesna reklasyfikacja OCI
THM85 RTHMHR_CHANGE_DOCUMENT Dokumenty zmian dla Zarz. zabezp.
THMEX RTHMEX_FRONTEND Zarządzanie zabezpiecz.: Aplikacja
THMMM RTHMEX_INTF_MM2FAS133 Odcz. z pl. ekspozycji z rynku pien.
THMR1 RTHMHR_REVERSE_DEDESIGNATION Storn. odłącz. poj. relacji zabezp.
THMR2 RTHMHR_REVERSE_DISSOLVE Stornow. rozwiąz. poj. rel. zabezp.
THMRO RTHM_UPDATE_EX_VIA_RO Odczyt ryzyka fin. z zewn. źródła
THMST RTHMHR_HR_STATUS Przegląd statusu relacji zabezp.
TI00 RFTR_COLL_PROC_FUTURES Przetwarzanie zbiorcze dla Futures
TI10 TRIA_MANUAL_FIXING Tworzenie dostosowania stopy proc.
TI11 TRIA_MANUAL_FIXING Zmiana dostosowania stopy pr.
TI12 TRIA_MANUAL_FIXING Wyświetlanie dostos. stopy proc.
TI-3 SAPMF73F Wyświetlanie opcji walutowej
TI35 RFTIJL02 Przetw. zbiorcze notow. giełd. opcji
TI37 TRIA_MANUAL_FIXING Stornowanie dostosowania stopy proc.
TI40 SAPMF73F Szybkie wprowadzanie opcji dewizowej
TI49 SAPMF73F Zmiana opcji walutowej
TI4A SAPMF73F Szybkie wprowadzanie dewiz
TI4B SAPMF73F Ustalanie opcji dewizowej - spread
TI55 RFTBOF01 Tworzenie rek. podst. futures
TI56 RFTBOF01 Zmiana rek. podst. futures
TI57 RFTBOF01 Tworzenie rek. podst. futures
TI5AN RFTB_FUTURES_01 Opcje/futures: Tworzenie transakcji
TI5BN RFTB_FUTURES_01 Opcje/futures: Zmiana transakcji
TI5CN RFTB_FUTURES_01 Opcje/futures: Wyświetl. transakcji
TI5DN RFTB_FUTURES_01 Opcje/future: Wykonanie zlecenia
TI5EN RFTB_FUTURES_01 Opcje/future: Wygaśnięcie zlecenia
TI5FN RFTB_FUTURES_01 Opcje/futures: Rozliczenie umowy
TI5GN RFTB_FUTURES_01 Opcje / futures: Stornowanie
TI5HN RFTB_FUTURES_01 Opcji/futures: Wyświetlanie historii
TI5W RFTBOF02 Wyświetlanie rek. podst.opcji
TI5X RFTBOF02 Tworzenie rek.podst. opcji
TI5Y RFTBOF02 Zmiana rek.podst. opcji
TI70 SAPMF70M Tworzenie zlecenia
TI71 SAPMF70M Tworzenie opcji OTC
TI72 SAPMF70M Zmiana transakcji
TI73 SAPMF70M Wyświetl. transakcji
TI74 SAPMF70M Stronowanie umowy
TI75 SAPMF70M Rozliczenie umowy
TI76 SAPMF70M Historia transakcji OTC
TI77 SAPMF70M Wypowiedzenie transakcji
TI78 SAPMF70M Wyprowadzenie oferty
TI79 SAPMF70M Rozliczenie wypowiedzenia
TI7A SAPMF70M Wygaśnięcie zlecenia
TI7B SAPMF70M Wyświetlanie rozliczenia odsetek
TI80 SAPMF73E Tworzenie opcji OTC
TI81 SAPMF73E Zmiana opcji OTC
TI82 SAPMF73E Wyświetlanie opcji OTC
TI83 SAPMF73E Tworzenie umowy opcji OTC
TI84 SAPMF73E Wyprowadzenie oferty opcji OTC
TI85 SAPMF73E Rozliczenie umowy opcji OTC
TI86 SAPMF73E Wykonanie opcji OTC
TI87 SAPMF73E Rozliczenie wykonania opcji OTC
TI88 SAPMF73E Przedawnienie opcji OTC
TI89 SAPMF73E Rozliczenie przedawnienia opcji OTC
TI8A SAPMF73E Stornowanie operacji opcji OTC
TI8B SAPMF73E Przedawnienie zlecenia opcji OTC
TI8C SAPMF73E Wyświetlanie operacji opcji OTC
TI8D SAPMF73E Wypowiedzenie opcji OTC
TI8E SAPMF73E Rozliczanie wypowiedzenia opcji OTC
TI8F SAPMF73E Opcja OTC - Knock-In
TI8G SAPMF73E Opcja OTC - Knock-Out
TI8H SAPMF73E Rozliczanie opcji OTC Knock-Out
TI8I SAPMF73E Rozliczenie opcji OTC KnockIn
TI90 RFTBBF01_VERSION2 Zatw. księgowania
TI91 RFTBJL02 Przetwarzanie zbiorcze opcji OTC
TI91_MS RFTBJL02_NEW Opcje OTC
TI92 RFTBJL03 Przetwarzanie zbiorcze - instr.ods.
TI93 RFTBBF01_VERSION2 Ręczna blokada księgowania
TI94 RFTBJL04 Kontrola zbiorcza opcji
TIC1 SAPMSNUM Opracowanie zak. numerów: FTI_OPTFUT
TIDX1 SAPLFVW8 Symulacja indeksu cen
TJ01 RFTBJL00 Dziennik transakcji finansowych
TJ02 RFTBJL02 Przetwarzanie zbiorcze opcji
TJ04 RFTBFL02 Plan płatności
TJ05 TRIA_AUTO_FIXING Autom.dostosowanie stopy procentowej
TJ05_REV TRIA_AUTO_FIXING Storno automatycznych modyf. SP
TJ06 RFTBFL03 Termin wygaśnięcia opcji
TJ07 TRIA_ADJUSTMENT_LISTING Plan dostosowania stopy procentowej
TJ08 RFTR_RELEASE_WRKITEM_DEAL_LIST Zatwierdzenie trans.: Lista Workitem
TJ09 TRIA_AUTO_FIXING Aktualizacja rekordów planowych
TJ10 RFTBJL10 Dziennik skrócony transakcji finans.
TJ11 RFTBTIS2 Wyświetlanie poszczeg. transakcji
TJ12 RFTBCF00 Dziennik: Transakcje z przep.finans.
TK11 SAPMV13A Tworzenie warunku (koszty frachtu)
TK12 SAPMV13A Zmiana warunku (koszty frachtu)
TK13 SAPMV13A Wyświetl. warunku (koszty frachtu)
TK14 SAPMV13A Tworzenie warunku z referencją
TKCS SAPMKCIS Transakcja rozpocz. programów nadaw.
TKLFZ01MD RKLFZMD01 Udogodnienia kredyt.-raport.dan.pod.
TKLFZDT01 RKLFZDT01 Udogod.kredyt. - raportowanie szcz.
TL3M RTRFIENM Lista akt. wspieranych nazw pól
TL3P RKDBATV3 Opracowanie grupy wariantów
TL3Q RKDBAT02 Opracowanie wariantów
TL3R RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
TL3S RKDBATV5 Definiowanie grupy wariantów
TLL1 RFTBLL_MASS Limit: Tworzenie transferu limitu
TLL2 RFTBLL_MASS Limit: Zmiana transferu limitu
TLL3 RFTBLL_MASS Limit: Wyświetlanie transferu limitu
TLL4 RFTBLL_CDOC Transfer limitu: Dokumenty zmian
TLL5 RFTBLL_MASS Transfer limitu: Przetwarz. zbiorcze
TLM0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
TLM1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
TLM2 SAPMKCEE Zmiana raportu
TLM3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
TLM4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
TLM5 SAPMKES1 Zmiana formularza
TLM6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
TLM7 SAPMKEFB Opracow. prezentacji obiekt. uprawn.
TLM8 SAPMKEFB Wyświetl. prezent. obiektów uprawn.
TLMA RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TLMB RKDBAT02 Opracowanie wariantów wsadowych
TLMC SAPMKCIC Zarządzanie limitem: Zarz. koment.
TLMD RKDREPDV Podział raportu
TLMG RKE_CALL_VC_TKEP7 Zarz.limitem: Grupy cechy
TLMH SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
TLMJ RKCHINOD Opracowanie węzłów hierarchii
TLMK RKDMKCIK Opracowanie wskaźników
TLMM SAPMKCB9 Zarz.limitem: Mon.test.-raport doch.
TLMO RKCOBTR2 Transport raportów
TLMP RKCOBTR4 Transport formularzy
TLMQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
TLMR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
TLMS RKDSTRUC Wyświetlanie struktury
TLMT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
TLMU SAPMKCB9 Konwersja raportów dochodzenia
TLMV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
TLMW SAPMKCC0 Opracowanie rodz. przel. walut TLM
TLMX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
TLMY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
TLMZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
TLR1 RFTBLRS0 Limit: Tworzenie rezerwacji
TLR2 RFTBLRS0 Limit: Zmiana rezerwacji
TLR3 RFTBLRS0 Limit: Wyświetlanie rezerwacji
TLR4 RFTBLRE1 Rezerwacje: Przetwarzanie masowe
TLR5 RFTBLRE2 Rezerwacje: Dokumenty zmian
TLR6 RFTBLRE3 Rezerwacje: Reorganizacja
TLR7 RFTBLRS0 Limit: Kopiowanie rezerwacji
TLTA RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TM_51 RFTR_IRATE_LAUNCHER Tworzenie transakcji na stopę proc.
TM_52 RFTR_IRATE_LAUNCHER Zmiana transakcji na stopę proc.
TM_53 RFTR_IRATE_LAUNCHER Wyświetlanie transakcji na stopę pr.
TM_54 RFTR_IRATE_LAUNCHER Rozliczenie transakcji na stopę pr.
TM_55 RFTR_IRATE_LAUNCHER Stornowanie transakcji na stopę pr.
TM_59 RFTR_IRATE_LAUNCHER Historia transakcji na stopę proc.
TM_60 RFTR_FAC_COMMITM Linia kredytowa i wykorzystanie
TM_60A RFTR_FAC_COMM_DRAW_FEE Linie kredyt., ciągnienia, opłaty
TM_61 RFTR_FC_LAUNCHER Tworzenie udogodnień kredytowych
TM_62 RFTR_FC_LAUNCHER Zmiana udogodnień kredytowych
TM_63 RFTR_FC_LAUNCHER Wyświetlanie udogodnień kredytowych
TM_64 RFTR_FC_LAUNCHER Rozliczenie udogodnień kredytowych
TM_65 RFTR_FC_LAUNCHER Stornowanie udogodnień kredytowych
TM_69 RFTR_FC_LAUNCHER Historia udogodnień kredytowych
TM00 RFTMWRK1 Rynek pieniężny: Przetw. zbiorcze
TM01 SAPLTM00 Tworzenie dep. term.
TM02 SAPLTM00 Zmiana depozytu terminowego
TM03 SAPLTM00 Wyświetl. depozytu terminowego
TM04 SAPLTM00 Aneksowanie depozytu terminowego
TM06 SAPLTM00 Rozliczenie wkładu terminowego
TM07 SAPLTM00 Stornowanie depozytu terminowego
TM09 SAPLTM00 Historia depozytu terminowego
TM0F SAPLTM00 Wkład terminowy-szybkie wpisywanie
TM11 SAPLTM00 Tworzenie depozytu na żądanie
TM12 SAPLTM00 Zmiana depozytu na żądanie
TM13 SAPLTM00 Wyświetl. depozytu na żądanie
TM14 SAPLTM00 Aneksowanie depozytu na żądanie
TM15 SAPLTM00 Wypowiedzenie depozytu na żądanie
TM16 SAPLTM00 Rozliczenie depozytu na żądanie
TM17 SAPLTM00 Stornowanie depozytu na żądanie
TM19 SAPLTM00 Historia depozytu na żądanie
TM1F SAPLTM00 Depozyt na żądanie-szybkie wprow.
TM20 RFTMSB00 Rynek pieniężny: Szybkie przetwarz.
TM21 RFTMKGF0 Depozyt na żądanie-akt.przepł.fin.
TM22 SAPMF740 Kalendarzowa kontrola terminów
TM30 SAPMF740 Bon: Kalkulator wart. bież. netto
TM31 SAPLTM00 Tworzenie bonów
TM32 SAPLTM00 Zmiana bonów
TM33 SAPLTM00 Wyświetlanie bonów
TM35 SAPLTM00 Wypowiedzenie bonu
TM36 SAPLTM00 Rozliczanie bonów
TM37 SAPLTM00 Stornowanie bonów
TM39 SAPLTM00 Bony - historia
TM3F SAPLTM00 Bon - szybkie wprowadzanie
TM41 SAPLTM00 Tworzenie przepływu finansowego
TM42 SAPLTM00 Zmiana transakcji przepływu finans.
TM43 SAPLTM00 Wyświetlanie transakcji przep.finan.
TM46 SAPLTM00 Przerwanie transakcji przep.finans.
TM47 SAPLTM00 Stornowanie transakcji przep.finans.
TM49 SAPLTM00 Historia transakcji przepływu fin.
TMA5 RKCMKCGD Edycja cech
TMA6 RJBRKFIG Edycja pól wartości
TMB1 RFVZBAV0 Wykaz funduszy rezerwowych
TMB2 RFVZBAV0 Wykazy
TMBA SAPMF69N Informacja BAV
TMBU SAPMF69N Przeksięgowania BAV
TMCA FTR_FX_COMPBID Tworzenie oferty wkładów terminowych
TMCB FTR_FX_COMPBID Wyprowadzenie oferty wkładów termin.
TMCC FTR_FX_COMPBID Wyświetlanie oferty wkładów termin.
TMEZ RFTMEZ00 Rynek pieniężny: Oblicz.efekt.odset.
TMFM RFTMFIMA Rynek pien.: Tworz. przepływu finan.
TMMN MENUTMMN Rynek pieniężny
TMR0 RFTMBL00 Rynek pieniężny: Lista pozycji
TMR1 RFTMBL01 Rynek pieniężny: Zmienna lista poz.
TMSA FTR_SIMU00 Tworzenie symulacji wkładów termin.
TMSB FTR_SIMU00 Zmiana/Wypr. symulacji wkładów term.
TMSC FTR_SIMU00 Wyświetlanie symulacji wkładów term.
TMSD FTR_SIMU00 Usuwanie symulacji wkładów termin.
TMV1 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: STOCK_PRICES_INPUT
TMV11 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY IMG: Zmiana wart. indeksu cenowego
TMV2 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08
TMV3 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: SWAP_RATE_INPUT
TMV4 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: BARWERT_OTC
TMV5 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: BETAFAK_PFLEGEN
TMV6 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: INDEX_INPUT
TMV7 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY IMG: Zmiana wart. indeksu cenowego
TMV9 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY Działanie IMG: SIMG_ZINSWERTE
TO01 RFTR_TB4E_OTC Tworzenie transakcji na st.proc.OTC
TO02 RFTR_TB4E_OTC Zmiana transakcji na st.proc. OTC
TO03 RFTR_TB4E_OTC Wyświetlanie trans. na st.proc.OTC
TO04 RFTR_TB4E_OTC Przerwanie transakcji na st.proc.OTC
TO05 RFTR_TB4E_OTC Stornowanie trans.na st.proc. OTC
TO06 RFTR_TB4E_OTC Wypowiedzenie trans. na st.proc. OTC
TO07 RFTR_TB4E_OTC Trans.na st.proc. OTC: Wyśw.historii
TO08 RFTR_TB4E_OTC Trans.na st.proc.OTC: Wykon. zlec.
TOM0 SAPLFKCC Rozliczenie
TP_LOG RFTP_GDS_LOG Protokół: Wywołanie funkcji GDS
TP00 MENUTP00 Zarządzanie podróżami: Plan. podróży
TP01 SAPMFITP Menedżer planowania
TP02 SAPMFITP Wniosek o podróż (użytkownik końc.)
TP02_EWT SAPMFITP Wniosek o podróż (użytkownik końc.)
TP03 SAPMFITP Menedżer planowania (ekspert)
TP04 SAPMFITP Wniosek o podróż (użytkownik końc.)
TP04_EWT SAPMFITP Wniosek o podróż (użytkownik końc.)
TP10 RFARHTP10 Synchronizacja planu podróży (AIR)
TP12 RFARHTP12 Synchronizacja planu podróży (ręcz.)
TP14 RFARHTP14 Synchronizacja planu podróży (kol.)
TP20 SAPMFITP Tworzenie planu podróży
TP30 RFTP_INFO_DISP_REPORTING_TREE Wyśw.-drzewo raportów-Planow. podr.
TP31 RFTP_INFO_AD_HOC_QUERY Zapytania - Planowanie podróży
TP40 MAINTAIN_CUSTOMIZING Opracowanie wyznaczania tras
TP41 MAINTAIN_CUSTOMIZING Dostęp poprzez IMG
TP50 SAPMFLIGHT Dostępność lotu - glob.
TP60 RFAPS_HTL_CTLG_API Synchronizacja katalogu hotelowego
TPCP RFTP_CUST_COPY Konfiguracja Planowania podróży
TPCT RPRMENU1 Bieżące ustawienia
TPDA_START RSTPDASTART Uruchomienie gł. debuggera TPDA
TPED SAPMP50A Opracowanie danych podst. HR (ESS)
TPES SAPMP50A Wyświetlanie danych podst. HR (ESS)
TPLOG TPLOG Skrót dla TPLOG
TPLP RFTP_LP_EDIT Zmiana/Tworz. portu log. dla SABRE
TPM1 RTPM_TRL_VALUATION Wykonanie wyceny
TPM10 RTPM_SLD_ASYNC_POST Ustal., księg. lub storn. transakcji
TPM11 RTPM_TRAC_QUEUE Księgowanie storna/pon. obliczanie
TPM12 RTPM_TRL_SHOW_POSITION_VALUES Lista pozycji Księgi Treasury
TPM13 RTPM_TRL_SHOW_FLOWS Lista przepływów Księgi Treasury
TPM15 RTPM_VALUATION_CLASS_TRANSFER Przeksięgowanie klasy wyceny
TPM16 RTPM_REVERSE_VAL_CLASS_TRANS Stornowanie przeksięg. klasy wyceny
TPM18 RTPM_TRL_TRANS_FIX Ustal./Księg. wyprow. zdarz. gosp.
TPM19 RTPM_TRL_CHANGE_TRANS_STATE Zmiana statusu zdarzeń gospod. TRL
TPM2 RTPM_TRL_VALUATION_REVERSAL Stornowanie wyceny
TPM20 RTPM_TRAC_POSTING_JOURNAL Dziennik księgowań
TPM21 RTPM_NOMINAL_CORR Tworzenie dostosowania nominalnego
TPM22 RTPM_NOMINAL_CORR Wyświetlanie dostosowania nominal.
TPM23 RTPM_NOMINAL_CORR Stornowanie dostosow. nominalnego
TPM24 RTPM_TRF_RECALCULATE_MARGIN Aktualizacja przepływów dep. zabezp.
TPM25 RTPM_TRF_POST_MARGIN Księgowanie przepł. depoz. zabezp.
TPM26 RTPM_TRQ_SHOW_POSITIONS Wyświetlanie pozycji księgi ilości
TPM27 RTPM_TRL_DERIVE_TRANSACTIONS Generowanie przepływów warunkowych
TPM28 RTPM_TRAT_TRANSFER Przeksiegowanie referencji dekret.
TPM29 RTPM_TRAT_TRANSFER_REVERSAL Stornowanie przeksięg. ref. dekret.
TPM3 RTPM_TRAC_LIST_AA_REF Referencja dekretacji - przypisania
TPM33 RTPM_TRAC_DFTACCREP Przegląd wyszukiwania konta
TPM35 RTPM_TRF_MANUAL_POSTING Księgowanie ręczne
TPM4 RTPM_POSITION_ACCOUNT_MAINTAIN Konto pozycji
TPM40 TRS_TRANS_DISPLAY Wyśw. strum. fin. klasy rach. PW
TPM40A TRS_QUANTITY_DISPLAY Wyśw. listy pozycji klasy rach. PW
TPM41 TRS_QUANTITY_4_CC_SA Wyświetlanie listy pozycji rach. PW
TPM42 TRS_QUANTITY_4_CC_SI Wyświetlanie listy klas
TPM43 TRS_DISPLAY_POS_GUARD Przetwarzanie ograniczeń dyspozycji
TPM44 RTPM_ACCRUAL_DEFERRAL Rozl.międz.wyniku prod.finans.
TPM45 RTPM_ACCRUAL_DEFERRAL_REVERSE Storno rozl.międz.wyniku
TPM5 RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN Tworz. pozycji klasy konta pozycji
TPM50 RTPM_TRL_POSITION_MGNT_PROC Zmiana procedury zarządzania poz.
TPM51 RTPM_TRL_PERIODIC_REPORT Okresowa sprawozdawczość TRL
TPM53 RTPM_TRL_CREATE_FIXINGSUMS Tworzenie rekordów sum.
TPM54 RTPM_TRL_DELETE_FIXINGSUMS Usuwanie rekordów sumarycznych
TPM55A RTPM_PIN_CREATE Tworzenie wsk. pozycji (pap.wart.)
TPM55B RTPM_PIN_CREATE Tworzenie wsk. pozycji (kredyty)
TPM55D RTPM_PIN_CREATE Tworzenie wsk. pozycji (derywaty g.)
TPM56A RTPM_PIN_CHANGE Zmiana wsk. pozycji (pap. wart.)
TPM56B RTPM_PIN_CHANGE Zmiana wsk. pozycji (kredyty)
TPM56C RTPM_PIN_CHANGE Zmiana wsk. pozycji (trans. OTC)
TPM56D RTPM_PIN_CHANGE Zmiana wsk. pozycji (derywaty gieł.)
TPM57A RTPM_PIN_DISPLAY Wyświet. wsk. pozycji (pap. wart.)
TPM57B RTPM_PIN_DISPLAY Wyświet. wsk. pozycji (kredyty)
TPM57C RTPM_PIN_DISPLAY Wyświet. wsk. pozycji (trans. OTC)
TPM57D RTPM_PIN_DISPLAY Wyśw. wsk. pozycji (derywaty giełd.)
TPM58A RTPM_PIN_DELETE Usuwanie wsk. pozycji (pap. wart.)
TPM58B RTPM_PIN_DELETE Usuwanie wsk. pozycji (kredyty)
TPM58D RTPM_PIN_DELETE Usuwanie wsk. poz. (derywaty giełd.)
TPM59 RTPM_PIN_STOCKEX Miejsca trans. wg JednGosp/klasy
TPM6 RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN Zmiana pozycji klasy konta pozycji
TPM60 RTPM_GET_NPVS_FOR_VTVBAR Zapamiętanie wartości bież. netto
TPM61 RTPM_TRDT_POS_EXEC Wykonanie transferu danych pozycji
TPM62 RTPM_TRDT_POS_REV Anulowanie transferu danych pozycji
TPM63 RTPM_TRDT_DATA_EXEC Wykonanie transferu danych
TPM64 RTPM_TRDT_DATA_REV Anulowanie transferu danych
TPM7 RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN Wyśw. pozycji klasy konta pozycji
TPM70 RTPM_TRL_IMPAIRMENT Tworzi rozw. zmniejszenia wartości
TPM71 RTPM_TRL_IMPAIRMENT_REVERSAL Stornowanie zmniejszenia wartości
TPM73 RTPM_VAL_SP_VAL Specjalna wycena pap. wart.
TPM75 RFTI_CHECK_IMPAIRMENT Raport refer. dla zmniejszania wart.
TPM8 RTPM_TRF_CASHFLOW_DISPLAY Wyświetlanie konta poz. przepł. fin.
TPM9 RTPM_TRF_POSITIONS_DISPLAY Poz. klasy konta pozycji listy poz.
TPMD SAPMP50A Opracowanie danych podstawowych HR
TPMM SAPMP50A Zdarzenia kadrowe
TPMN_TRAC1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: TPMN_TRAC1
TPMN_TRAC2 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: TPMN_TRAC2
TPMN_TRPR SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: TPMN_TRPR
TPMN_TRS SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: TPMN_TRS
TPMO RS_LXE_TPMO_ANALYSIS Statystyka wydajności tłumaczenia
TPMS SAPMP50A Wyświetlanie danych podstawowych HR
TPPR RFTPPROF Wyświetlanie profilu podróży
TPQ0 SAPMFIQT Quicktrip - menedżer
TR3M RTRFIENM Lista akt. wspieranych nazw pól
TR3P RKDBATV3 Opracowanie grupy wariantów
TR3Q RKDBAT02 Opracowanie wariantów
TR3R RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
TR3S RKDBATV5 Definiowanie grupy wariantów
TR3T RKDREOVG Reorganizacja grupy wariantów
TRACE KOTR_TRACE Śledzenie programu
TRANSFER MENUTRANSFER Menu Transfer/Borrow-Loan-Payback
TRBS RBSDTRLO Autom. księgowanie pożycze-czynność
TRD1 SAPMKCEE Wykonanie raportu eksploracji danych
TRD2 SAPMKCEE Tworzenie raportu eksploracji danych
TRD3 SAPMKCEE Zmiana raportu eksploracji danych
TRD4 SAPMKCEE Wyświetl. raportu eksploracji danych
TRD5 SAPMKES1 Eksplor. danych: Tworz. formularza
TRD6 SAPMKES1 Ekspl. danych: Zmiana formul.
TRD7 SAPMKES1 Eksploracja danych: Wyśw. formularza
TRD8 RKCDUMDM Wyświetl. wyników eksploracji danych
TRF_REV RTPM_TRF_REVERSE_MARGIN Stornowanie przepływów dep. zab.
TRIP SAPMP56T Menedżer podróży
TRIP_EWT SAPMP56T Menedżer podróży
TRLCCHK RTPM_TRL_CUSTOMIZING_CHECK Kontrola konfiguracji TRL
TRLM MENUTRLM Funkcje podstawowe Zarządz.Treasury
TRM0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
TRM1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
TRM2 SAPMKCEE Zmiana raportu
TRM3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
TRM4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
TRM5 SAPMKES1 Zmiana formularza
TRM6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
TRM7 SAPMKEFB Opracow. prezentacji obiekt. uprawn.
TRM8 SAPMKEFB Wyświetl. prezent. obiektów uprawn.
TRMA RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRMB RKDBAT02 Opracowanie wariantów wsadowych
TRMC SAPMKCIC Zarządzanie koment.: Treasury
TRMD RKDREPDV Podział raportu
TRME SAPMKCEE Tworzenie raportu
TRMG RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupa cech dla raportów TR
TRMH SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
TRMJ RKCHINOD Opracowanie węzłów hierarchii
TRMK RKDMKCIK Opracowanie wskaźników
TRMM SAPMKCB9 Raporty dochodzenia-Treasury
TRMO RKCOBTR2 Transport raportów
TRMP RKCOBTR4 Transport formularzy
TRMQ RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
TRMR RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
TRMS RKDSTRUC Wyświetlanie struktury
TRMS_ALL RKDAGGFI Wyświetlanie struktur
TRMT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
TRMU SAPMKCB9 Konwersja raportów dochodzenia
TRMV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
TRMW SAPMKCC0 Opracowanie typu kursu wal. TRM
TRMX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
TRMY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
TRMZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
TRN0 SAPMSNUM Zakr.nr: KSIĘGA WIECZ.-nr ks.wiecz.
TRN2 SAPMSNUM Zakres nr: FVVD_KINT zapyt. kredyt.
TRN3 SAPMSNUM Zakres nr: FVV_OBJNR (nr.ob.adres.)
TRN7 SAPMSNUM Zakres nr: FVVD_KOBJ klucz obiektu
TRN8 SAPMSNUM Zakres nr: DARLSICH nr zabezpiecz.
TRN9 SAPMSNUM Zakr. nr: FVVD_RBLNR Nr wart. zabez.
TRNA SAPMSNUM Zakr. nr: FVVD_KSON Ustal. specjalne
TRNB SAPMSNUM Zakres nr: FVVD_BEKI numer dokumentu
TRNC SAPMSNUM Zakres nr: FVVD_RPNSP gen.nota pier.
TRND SAPMSNUM Zakres nr: FVV_VORG procedura zatw.
TRP01 RFTB_REPOS_01 Tworzenie kontraktu repo
TRP02 RFTB_REPOS_01 Zmiana kontraktu repo
TRP03 RFTB_REPOS_01 Wyświetlanie kontraktu repo
TRP04 RFTB_REPOS_01 Rozliczenie repo
TRP06 RFTB_REPOS_01 Stornowanie kontraktu repo
TRP08 RFTB_REPOS_01 Historia
TRP10 RFTB_REPOS_01 Wyświetlanie kontraktu repo
TRSA TRIGSAPI Debugger S-API
TRSR FTI_SINGLE_RISK_KF Kalkulacja pojed. obiektów fin.
TRTC RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTD RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTG RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTK RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTM RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTR RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTV RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TRTW RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
TS_CONVERT RFTBUAU1 Transakcja pap.wart.: Konwersja
TS00 RFVWTR00 Przetwarzanie zbiorcze
TS01 RFVWTR01 Tworzenie transakcji pap. wart.
TS02 RFVWTR01 Zmiana transakcji pap. wart.
TS03 RFVWTR01 Wykonanie zlecenia pap. wart.
TS04 RFVWTR01 Rozliczenie umowy pap. wart.
TS05 RFVWTR01 Transakcja pap.wart.: Wygaśn. zlec.
TS06 RFVWTR01 Wyświetlanie transakcji pap. wart.
TS07 RFVWTR01 Stornowanie transakcji pap. wart.
TS08 RFVWTR01 Transakcja pap.wart.: Historia
TS10 RFVWTR01 Wyświetlanie transakcji pap. wart.
TSCUST TSWUSL_CUST Wyszukiwanie tabeli: Konfiguracja
TSE39 SAPMSCMP Stara wersja Edytora Split-Screen
TSL00 RFTR_SL_COLL_PROC Kred. pod zastaw PW: Przetw. zbior.
TSL01 RFTR_SL_LAUNCHER Tworzenie kredytu pod zastaw PW
TSL02 RFTR_SL_LAUNCHER Zmiana kredytu pod zastaw PW
TSL03 RFTR_SL_LAUNCHER Wyśw. kredytu pod zastaw PW
TSL04 RFTR_SL_LAUNCHER Aneksowanie kredytu pod zastaw PW
TSL05 RFTR_SL_LAUNCHER Wypow. kredytu pod zastaw PW
TSL06 RFTR_SL_LAUNCHER Przerwanie kredytu pod zastaw PW
TSL07 RFTR_SL_LAUNCHER Stornowanie kredytu pod zastaw PW
TSL09 RFTR_SL_LAUNCHER Historia kredytu pod zastaw PW
TSL10 RFTR_SL_LEND_SEC_YIELD Kred.pod zastaw PW, zabezp., przych.
TSL21 RFSLCFF0 Kred.pod zas.PW: Aktualiz.strum.fin.
TSRUN TSWUSL_RUN Wyszukiwanie tabeli: Ekran rozpocz.
TSW1 RFTXM300 Tworzenie SWIFT MT300
TSW2 RFTXM320 Tworzenie SWIFT MT320
TTEC_CNTY SAPMCA_TTE_CUST_LOCATION Oprac. jurysd. podatk. TTE [nieakt.]
TTEC_COND SAPMCA_TTE_ADMIN_COND Opracow. stawki podatk. i zwolnień
TTEC_DCTR SAPMTTE_DT_MAINT_UI Opracowanie drzewa decyzyjnego
TU02 RSTU0000 Zmiany parametrów
TV20 SAPMF7C1 Tworzenie scenariusza
TV21 SAPMF7C1 Zmiana scenariusza
TV22 SAPMF7C1 Wyświet. scenariusza
TV35 RFTVSK20 Kurs efekt./wart. netto - instr.pod.
TV36 RFTVEX00 Ryzyko walutowe
TV38 RFTVBW00 Zestawienie pozycji
TV39 RFTVCF00 Globalne zestawienie przep.śr.pien.
TV40 RFTVSK21 Szacowanie kursu efekt. FX ogólnie
TV42 RFTVZX00 Ryzyko stopy procentowej
TV43 RFTVIRR1 IRR globalnie
TV44 RFTVPL00 Zestawienie Z/S
TV45 RFTVBW11 Zestawienie matrycowe
TV46 RFTVBW29 Obliczenie kursu obligacji
TV48 RFTVVAR4 Historyczna symulacja
TV49 RFTVVAR3 Wariancja/Kowariancja
TV50 RFTVBW50 Zapamiętanie wart.i bież. netto OTC
TVDT RFTBFF30 Odczyt kursów derywatów DTB
TVM1 MENUTVM1 Ryzyko rynkowe i analiza
TVMD RFTBFF20 Kopiowanie danych rynkowych
TVS1 RFTVST00 Kalkulator statystyk
TX.1 SAPMF77A Szybkie wprowadzanie dewiz-natychm.
TX.3 SAPMF77A Wyświetlanie transakcji walutowej
TX.5 SAPMF77A Realizacja zlecenia dewizowego
TX/5 SAPMF77A Przedawnienie zlecenia dewizowego
TX01 SAPMF77A Wprowadzanie trans. natychm./termin.
TX02 SAPMF77A Zmiana transakcji dewizowej
TX03 SAPMF77A Wyświetlanie transakcji dewizowej
TX04 SAPMF77A Stornowanie operacji
TX05 SAPMF77A Dołącz.operacji trans.natychm./term.
TX06 RFTXJL02 Waluty: Przetwarzanie zbiorcze
TX10 SAPMF77A Tworzenie swapu dewizowego
TX11 SAPMF77A Aneksowanie na starej podstawie
TX12 SAPMF77A Przedwczesna realizacja
TX13 FTR_FX_COMPBID Tworzenie propozycji dewizowej
TX14 FTR_FX_COMPBID Wyprowadzenie oferty derywatów
TX-2 RFTX77SO Lista term. płatn. trans.dewiz.term.
TX21 SAPMF77A Tworzenie transakcji dewizowej
TX22 FTR_FX_COMPBID Wyświetlanie oferty dewiz
TX23 FTR_SIMU00 Tworzenie symulacji dewiz
TX24 FTR_SIMU00 Zmiana symulacji dewiz
TX25 FTR_SIMU00 Wyświetlanie symulacji dewiz
TX26 FTR_SIMU00 Usuwanie symulacji dewiz
TX-3 RFTX76SO Przegląd księgowań
TX30 FTR_FX_INT_RATES Wewn. trans. walut.: Przegląd kursów
TX31 RFTR_INTFX_LAUNCHER Tworzenie wewn. transakcji walut.
TX32 RFTR_INTFX_LAUNCHER Wewn. transakcje walutowe zarezerw.
TX33 RFTR_INTFX_LAUNCHER Wewn. transakcje walutowe zarezerw.
TX34 RFTR_INTFX_LAUNCHER Wewn. transakcje walutowe zarezerw.
TX35 RFTR_INTFX_LAUNCHER Wewn. transakcje walutowe zarezerw.
TX39 RFTR_INTFX_LAUNCHER Wewn. transakcje walutowe zarezerw.
TX-5 SAPMF77A Rozliczanie transakcji dewizowej
TX76 SAPMF70M Transakcja dewizowa - HISTORIA
TX78 SAPMF70M Wyprowadzanie zlecenia - dewizy
TXA5 RFTX73SO Przetwarzanie zleceń dewizowych
TXAK SAPMF7AK Obliczanie premii opcjii
TXBA RFVITXBA OPracowanie modułów tekstowych
TXF5 SAPMF77A Wyprowadzanie zlecenia fixingu
TXV5 SAPMF77A Wyprowadzanie transakcji fixingu
TXZI SAPMF7ZI Kalkulator odsetek
TYMN MENUTYMN System informacyjny Treasury (TIS)
TZ10 SAPMTZ10 Program. dialogu: Transport danych
TZ20 SAPMTZ20 Program. dialogu: Przetwarz. kodu F
TZ30 SAPMTZ30 Program. dialogu: Sprawdzanie wpisu
TZ31 SAPMTZ31 Program. dialogu: Sprawdzanie wpisu
TZ40 SAPMTZ40 Program. dialogu: Sterowanie ekranem
TZ50 SAPMTZ50 Program. dialogu: Modyfikacja ekranu
TZ60 SAPMTZ60 Programowanie dialogu: Tabele TC
TZ61 SAPMTZ61 Programowanie dialogu: Tabele SL
TZ70 SAPMTZ70 Programowanie dialogu: Tabele SL
TZ80 SAPMTZ80 Programowanie dialogu: Uprawnienia
TZ90 SAPMTZ90 Programowanie dialogu: Blokowanie
TZA0 SAPMTZA0 Progr. dialogu: Aktualiz. asynchron.
TZB0 SAPMTZB0 Program. dialogu: Dokument. i pomoc
U_P_S RUPSMENUE UPS: Menu rapoortu
UASE16N UA_SE16N_START Wyświetlanie tabeli
UBIW0 USSRM_MENU System informacyjny
UC_STAT0 UC_STAT0 SEM-BCS: Statystyka wydajności
UC00 UCMEN00 SEM-BCS: Menu ustawień
UC17A RFTBUH01 Konwersja branż
UCC0 RFTBUC00 Inicjalizacja tabel sterowania
UCC1 RFTBUC01 Konwersja PH: Pocz. konfiguracja CPH
UCC2 RFTBUC02 Konwersja PH: Konfiguracja
UCCC0 UC_CUST_COMPARE SEM-BCS Porównanie konfiguracji
UCCC1 UGMD9_CMP_DISPLAY SEM-BCS Wyśw. porówn. konfiguracji
UCCHECK RSUNISCAN_FINAL Kontrola składni Unicode
UCD02 UCD_LIST_MODEL Lista wszyst. wygenerowanych modeli
UCD1 RFTBUD01 Usuwanie skonwertowanego partnera
UCD3 RFTBUD03 Usuwanie porównanego partnera
UCDL0 UCDELETEAREA00 Usuw. ustaw. zależ. od obsz. kons.
UCF03 UCF_LIST_METHOD Lista ustawień dot. metody/kons.
UCF04 UCF_LIST_METHOD Lista ustawień dot. metody/planu
UCF6ANSEQ UCF6ACTS00 Sortowanie operacji
UCH01 UCCCHK00 Referencyjna integralność tab.konf.
UCH02 UCCUST00 Lista konfiguracji
UCH1 RADPROTA Wyświetlanie protokołu
UCH2_1 RFTBUH02_1 Ustalenie elementów danych
UCH2_2 RFTBUH02_2 Ustalanie tabel
UCH2_3 RFTBUH02_3 Wykorzystanie pól do konwersji
UCM01 UC_DATABASIS_RFCDEST_REPLACE Baza danych: Zmiana miej. przez. RFC
UCMP0 UCPARA00 Proszę ust. ObszKons w param. trw.
UCMP2 UCPARA02 Zmiana obsz. kons. dla wielu użytk.
UCMP3 UCPARA03 Zmiana st. param. dla wielu użytk.
UCNUM1 UCFNUM00 Opracowanie przedz. zakresów nr-ów
UCON0 SAPLUSC_CONTACT Zarządzanie kontaktami
UCON1 SAPLUSC_CONTACT Zarządzanie listami dystrybucyjnymi
UCP1 RFTBUP01 Konwersja partnera Treasury do CPH
UCP11 RFTBUP11 Ogólne konwersje
UCP2 RFTBUP02 Konwersja relacji
UCP2_3 RFTBUP02_3 Konwersja pól FI w relacjach
UCP3 RFTBUP03 Porównanie: Wybór partnerów do por.
UCP3_2 RFTBUP03_2 Porównanie wybranych partnerów
UCP4 RFTBUP04 Struktura relacji obiekt - partner
UCP6 RFTBUP06 Konwersja not
UCP7 RFTBUP07 Wyświetlanie protok.
UCP8 RFTBUP08 Konwersja relacji obiekt - partner
UCP9 RFTBUP09 Generowanie kodu
UCPP UCPARA01 Zmiana stałych parametrów
UCRLST UCRLST00 Lista rekordów sum
UCRRFC UCR_RFC_DESTINATION_LIST Wirtual. kost.: Miejs. prz.: BW->SEM
UCSSG0 UCUSSG00 Generowanie ekranu wyboru
UCSTC UCSCST00 Korekta statusu zadania
UCSTI UCSSTATUSINFO Informacje o zarządzaniu statusem
UCUS0 USS_DESIGN Konfiguracja
UCUST MENUUCUST PB: Partner handlowy - konf. aplik.
UCWB_FLD UCUWB000 Opracowanie danych podstawowych
UCWB_INT UCUWB000 Opracowanie danych podstawowych
UCWD_INT UCUWBWD0 Uruchomienie monitora z Web Dynpro
UCWD_INT2 UCUWBWD0 Uruchomienie monitora z Web Dynpro
UD96 RFFMUD96 Wpływy zwiększające budżet
UDM_BP UDM_BP_START Part. bizn.: Zarządz. pobier. należ.
UDM_BP_GRP UDM_CHANGE_SEGMENT_DATA Zmiana danych segmentu PB
UDM_GENWL UDM_GEN_WORKLIST Generowanie listy roboczej
UDM_PRDIST UDM_DIST_WORKLIST Rozdział wpisów na listach roboczych
UDM_PRMON UDM_PR_MONITOR Monitor równoległych przebiegów
UDOC0 USS_UDOC0 Zarządzanie dokumentami
UG_BW_PFCG SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Opracowanie ról
UG_BW_RRC1 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Tworzenie rodzaju konwersji waluty
UG_BW_RRC2 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Opracowanie rodzaju konwersji waluty
UG_BW_RRC3 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Wyświetl. rodzaju konwersji waluty
UG_BW_RRMX SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Analizator
UG_BW_RSA1 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Środowisko administr.: Modelowanie
UG_BW_RSD1 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Edycja obiektu inf.
UG_BW_RSH1 SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Hierarchie
UG_BW_RSIC SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Katalog inf.
UG_BW_RSKC SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Opracowanie dozwol. znaków dodatkow.
UG_BW_RSMO SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Monitorowanie
UG_BW_RSPC SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Łańcuchy procesów
UG_BW_RSPR SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Zlecenia drukowania
UG_BW_RSRV SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Narzędzie analizy
UG_BW_RSSM SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Uprawnienia dla raportowania
UG_BW_RSZC SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Kopiowanie zapytań między kost.inf.
UG_BW_RSZV SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Opracowanie zmiennych
UG_BW_SPRO SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Konfiguracja
UG_SEM_BEX SEM_MENU_TCODE_DISPATCH Analizator Business Explorer
UG_SEM_NAV SEM_START_NAV Przeglądarka Business Explorer
UG01 UG01_MEN Dane podstawowe FI: Ustawienia
UGB0 UGBW0000 Klasy wygen.w zal.od miejs.przez.RFC
UGMD_CUST UGMD2_BDT_EXPERT_CUST Konfiguracja obiektów BDT UGMD
UGMD_FYV UGMD_SET_FYV Nazwa pola - wiodący wariant RO
UGMW0001 BUSVIEWS BDT: Aplikacje
UGMW0002 BUSVIEWS BDT: Grupy pól
UGMW0003 BUSVIEWS BDT: Wglądy
UGMW0004 BUSVIEWS BDT: Sekcje
UGMW0005 BUSVIEWS BDT: Ekrany
UGMW0006 BUSVIEWS BDT: Kolejności ekranów
UGMW0007 BUSVIEWS BDT: Momenty zdarzenia
UGMW0008 BUSVIEWS BDT: Funkcje standardowe GUI
UGMW0009 BUSVIEWS BDT: Dodatkowe funkcje GUI
UGMW0011 BUSVIEWS BDT: Przypis.: Pole ekranu->Pole BD
UGMW0012 BUSVIEWS BDT: Kryteria modyfik. pola
UGMW0013 BUSVIEWS BDT: Dane podstawowe - role
UGMW0014 BUSVIEWS BDT: Dane podstaw. - grupowanie ról
UGMW0015 BUSVIEWS BDT: Transakcje aplikacji
UGMW0016 BUSVIEWS BDT: Tabele
UGMW0017 BUSVIEWS BDT: Aplikacje zewn.
UGMW0018 BUSVIEWS BDT: Działania
UGMW0019 BUSVIEWS Sterowanie: Dział. modyfik. pola
UGMW0020 BUSVIEWS BDT: Pomoc wyszukiwania
UGMW0021 BUSVIEWS BDT: Przyp.: Pole DI->pole BD
UGMW0022 BUSVIEWS Dane podst.: Struktura wykorzystania
UGMW0023 BUSVIEWS Dane podstawowe: Zestawy danych
UGMW0024 BUSVIEWS Dane podst.: Defin. wglądu wykorzys.
UGMW0025 BUSVIEWS Dane podst.: Proces wykorz. - wgląd
UGMW0026 BUSVIEWS BDT: Przypis. pola BAPI do gr. pól
UGMW0100 BUSVIEWS Dane podst.: Modyf. pola - działanie
UGMW0101 BUSVIEWS Dane podst.: Modyfikacja pola - rola
UGMW0102 BUSVIEWS Dane podstawowe: Rodzaje uprawnień
UGMW0103 BUSVIEWS Dane podst.: Grupy pól dla uprawn.
UGMW0104 BUSVIEWS Dane podst.: Konfiguracja ekranu
UGMW0105 BUSVIEWS Dane podst.: Modyf.pola - aplik.zew.
UGMW0106 BUSVIEWS Dane podst.: Notatki dla ról
UGMW0107 BUSVIEWS Dane podst.: Decyzja użycia
UGMW0108 BUSVIEWS Dane pods.: Modyf. pola - ob. aplik.
UGMW0200 BUSVIEWS Dane podst.: Listy dokumentu zmian
UGMW3001 UGMD2_CALL_GUI_FLDG_VIEW Przypisana klasa GUI grupa pól
UGMW3002 UGMD2_CALL_DYNNR_GUI_VIEW Przypis.: nr ekranuklasa GUI
UGWB_INT UGUWB000 Dane podstawowe FI: Opracowanie
UGWBCM UGUWBCM0 Synchronizacja modelu danych
UGWBGC UGUWBCM0 Zbieracz błędów MDF
UGXCM0 UGX_CHANGE_MANAGEMENT Synchronizacja modelu danych
UGXDB1 UGX_GENERATE_DATABASIS XBRL: Generowanie bazy danych
UIBW SAPLUIBW Opracowywanie zdoln. do koment. cech
UIEWB SAPLUIINFOSEARCH SEM-BIC: Editorial Workbench
UKM_BP UKM_BP_START Partner bizn. - zarządzanie kredytem
UMB_ADMIN UMB_BSC_ADMIN Monitor Strategicznej karty wyników
UMB_ADMIN1 UMB_BSC_ADMIN Monitor Strategicznej karty wyników
UMB_AH UMB_BSC_AGGR_HIER Strat. karta wyników - hier. agreg.
UMB_BC_OB SAPLUMB_OB Cel strategiczny (szablon strategii)
UMB_BC_PE SAPLUMB_OB Perspektywa (szablon strategii)
UMB_CM UMB_CM_MAINTAIN Przegląd efektywności
UMB_CUST UMB_BSC_CUST Konfiguracja Strat. karty wyników
UMB_EBB UMB_EBB_DESIGN Briefing Book Designer
UMB_MM UMB_MASS_MAINTENANCE Opracowanie zbiorcze
UMB_OB SAPLUMB_OB Cel strategiczny
UMB_OFL UMB_OFFLINE_DOWNLOAD Zapis Strat. karty wyników
UMB_PE SAPLUMB_OB Perspektywa
UMB_PRES UMB_BSC_PRES Moja Strategiczna karta wyników
UMB_PRES1 UMB_BSC_PRES Strategiczna karta wyników
UMB_PRINT UMB_BSC_PRINT Raporty Strategicznej karty wyników
UMB_SC UMB_BSC_CUST Konfiguracja Strat. karty wyników
UMB_ST_MAP UMB_STRATEGY_MAP Przegląd strategii
UMB_ST_NAV UMB_ST_NAV Strategie
UMB_XML_UP UMB_BSC_UPLOAD Odczyt Strat. karty wyników - XML
UMC_DFTRFC UMC_DFTRFC_CUST Opracow. standard. systemu BW
UMC_NOTIF UMC_CPM_NOTIF Zawiadomienia o zakończeniu
UMK_KF UMK_MB_MAINTAIN Wskaźniki i benchmarki
UMK_MB UMK_MB_MAINTAIN Wskaźniki i benchmarki
UMK_MB_BC UMK_MB_MAINTAIN Wskaźniki SAP & benchmarki
UMK_MB_XUP UMK_MB_XML_UPLOAD Odczyt najnowszych wsk. dostawcy
UMM_ADMIN UMM_MC_ADMIN Monitor Kokpitu zarządzania
UMM_CUST UMM_MC_HIERARCHY Projekt Kokpitu zarządzania
UMM_HIER UMM_MC_HIERARCHY Opracowywanie hier. Kokpitu zarządz.
UMM_PRES UMM_MC_PRESENTATION Prezentacja Kokpitu zarządzania
UMM_TRANS SAPLUMM_TRANSPORT Transport Kokpitu zarządzania
UMR_CUST UMR_CUST Projekt ryzyka
UMR_LOAD UMR_RISK_EST_LOAD Wczytanie danych oceny ryzyka z BW
UMR_RB UMR_RB_MAIN Edytor ryzyka
UMV_CUST UMV_VDT Projekt drzewa nośników wartości
UMV_PRES UMV_VDT Prezentacja drzewa nośników wartości
UNKR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: W_AKTION
UPA_EXP UPA_COSTCENTER Planowanie wyników
UPART RFTBUAU1 Partner handlowy: Konwersja do CPH
UPART02 RFTBUAU1 Partner handlowy: Konwersja - faza 2
UPB_CCP UPB_CCP_CALL SEM Planowanie MPK
UPB_CW UPB_CW_START Kreator konfiguracji, planowanie MPK
UPB_PROF UPB_PROFITABLILTY Planowanie wyników
UPB_RES UPB_RESOURCE Planowanie zasobów
UPB_RULE SAPLKCD0 Planowanie: Reguły transferu
UPB_STRUCT UPB_STRUCT_MAINTAIN Planowanie: Oprac. struktury nadaw.
UPBA UPB_MAIN_AREA_SET Planow. bilansu: Ustaw. obsz. plan.
UPBFW UPB_MAIN_AREA_FW Ustawienia framework
UPBPL UPB_PM_CUST_START Wykonanie fold. planowania bilansu
UPBPM UPB_PM_CUST_START Edycja folderów planowania bilansu
UPBPMD UPB_PM_CUST_START Wyświetlanie fold. planow. bilansu
UPDA RVFTBALE Handel zagr.: Rozdział danych podst.
UPIA UPB_MAIN_AREA_SET Ustawianie obszaru planow. inwest.
UPIFW UPB_MAIN_AREA_FW Ustawienia framework
UPIPL UPB_PM_CUST_START Wykonanie mapy planowania inwest.
UPIPM UPB_PM_CUST_START Edycja mapy planowania inwestycji
UPIPMD UPB_PM_CUST_START Wyśw. map planowania inwestycji
UPPPL UPB_PM_CUST_START Wykonanie osob. folderów planowania
UPPPM UPB_PM_CUST_START Opracowanie osob. folderów planow.
UPPPMD UPB_PM_CUST_START Wyświetlanie osob. folderów planow.
UPPX UPB_PM_CUST_START Start bezpośr.: Osob. fold. planow.
UPS RUPSPORTAL Jednostki dystrybucji ALE (UPS)
UPS01 SAPUPS Tworzenie jednostki dystrybucji ALE
UPS02 SAPUPS Zmiana jednostki dystrybucji ALE
UPS03 SAPUPS Wyśw. jednostki dystrybucji ALE
UPS04 SAPUPS Kopiowanie jednostki dystrybucji ALE
UPSC00 SAPUPSC00 Jednostka rozdziału ALE: Ustawienie
UPSC01S RUPSHIELEV Generow. typu obiektu - szeregowanie
UPSMAS RUPSMAS Księgowanie UPSMAS-IDOC
UPSPL UPB_PM_CUST_START Wykonanie ogólnej mapy planowania
UPSPM UPB_PM_CUST_START Edycja ogólnej mapy planowania
UPSPMD UPB_PM_CUST_START Wyśw. ogólnych map planowania
UPSRCP RUPSRCP Tabela replikacji: Organizacja
UPSREP02 RUPSREP02 Tabela replikacji: Zawartość
UPSREP05 RUPSREP05 Księgowanie UPSRCP-IDOCs
UPSSETUP RUPSSETUP Automatyczne ustawianie UPS
UPX_CUST SAPLUPX_CUST_MAIN Ustawienia dot. usług planowania
UPX_EXEC SAPLUPX_EXECUTE Wykonanie planowania
UPX_MNTN UPX_MNTN_START Ustawienia dot. usług planowania
UPX_MNTN1 SAPLUPX_MAINTAIN UPX: Opracowywanie źródeł danych
UPX_XLA UPX_XLA_START Wykonanie planowania w Excelu
UPXA UPX_MAIN_AREA_SET Wybór obszaru planowania
UPXPM UPB_PM_CUST_START Foldery planow. dla usług planist.
USMM RSUVM000 Ekran początkowy - pomiary klienta
USRM1 USSRM Łączna ilość wszys. udziałów przeds.
USRM2 USSRM Rodzaje udziału
USRM3 USSRM Wartości kursowe
USS_DFTRFC USS_DFTRFC_CUST Opracow. standard. systemu BW
USS_FAS USS_FILELOAD Odczyt pliku na serwer aplikacji
USS_FDPROT KCDLPROT Protokoły dla przejęcia właś. kap.
USS_FDSEND KCDSTRUC TransfDanZewn: Generow.strukt.nadaw.
USS_FDUE RKCFILE7 TDW: Rozpoczęcie przejęcia WłaśKap
USS_XML2 USS_XMLIMPORT2 Import plików XML
USTH0 USS_USTH0 Zarządzanie właścicielami kapitału
USUR0 USS_USUR0 Ankieta internetowa: Edycja ankiety
USUR1 USS_USUR1 Ankieta internetowa: Wybór odbiorców
UY6O SAPRVV60 Konf. obszaru księgowania V100
UY7O SAPRVV60 Konf. obszaru księgowania 1110
UYM8 SAPRVV61 Wyświetlanie danych transferu (nowe)

Copyright 2023 sapers.pl