SAP transakcje C

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
C000 MENUC000 Controlling kosztów pośrednich
C201 SAPLCPDI Tworzenie recepty podstawowej
C202 SAPLCPDI Zmiana recepty podstawowej
C203 SAPLCPDI Wyświetlanie receptury podstawowej
C210 RCPPPI02 Usunięcie wsk. kalkulacji dla oper.
C211 RCPPPI03 Usuwanie "elast. cz. trw." w oper.
C223 R_TRANSACT_PROD_VERS Opracowanie wersji produkcji
C223_D SAPLCMFV Wyświetlanie wersji produkcji
C251 RCPDRK01 Drukowanie recept podstawowych
C252 RCPDRK02 Wydruk wersji produkcji
C260 RMPLAN00 Opracowanie receptur na podst. czasu
C261 RCPCD001 Wyśw. dokum. zm. - receptura podst.
C298 RPIREDE2 Usuwanie receptur podstawowych
C2N2 SAPMSNUM Zakresy numerów receptury podst.
CA00 MENUCA00 Menu marszruty technologicznej
CA01 SAPLCPDI Tworzenie marszruty technologicznej
CA02 SAPLCPDI Zmiana marszruty technologicznej
CA03 SAPLCPDI Wyświetlanie stand. marszruty tech.
CA10 SAPLC0VL Tekst stand. dla listy zad./zlecenia
CA11 SAPLCPDI Tworzenie zestawu operacji referenc.
CA12 SAPLCPDI Zmiana zestawu operacji refer.
CA13 SAPLCPDI Wyświetlanie stand. marszruty tech.
CA21 SAPLCPDI Tworzenie taktowej marszruty techn.
CA22 SAPLCPDI Zmiana taktowej marszruty techn.
CA23 SAPLCPDI Wyświetl. taktowej marszruty techn.
CA31 SAPLCPDI Tworzenie stand. taktow. marsz.tech.
CA32 SAPLCPDI Zmiana stand. taktowej marsz. tech.
CA33 SAPLCPDI Wyśw. stand. taktowej marsz. tech.
CA51 RCPDRK00 Drukowanie marsz./pl., stałe pola
CA60 RMPLAN00 Zmiany marszruty/planu
CA61 RCPCD002 Dok. zmian dla stand. marszrut tech.
CA62 RCPCD003 Dokumenty zmian ref. marsz. tech.
CA63 RCPCD004 Dok. zmian dla takt. marszrut techn.
CA64 RCPCD005 Dok. zmian refer.takt.marszr.tech.
CA70 SAPMC27V Listy miejsc użycia ŚPP
CA72 SAPMC27V Listy miejsc użycia ŚPP: rodz. wyp.
CA73 SAPMC27V Sieci standardowe dla ŚPP
CA75 SAPMC27V Zamiana grupowa ŚPP
CA75N CP_PRT_MASS_CHANGE Zmiana masowa-śr. pomocnicze produk.
CA77 SAPMC27V Zamiana grupowa ŚPP: rodz. LZ wypos.
CA78 SAPMC27V Zamiana grupowa ŚPP w sieciach bibl.
CA80 SAPMC27V Wykorz. stan. rob. w marsz./planach
CA81 SAPMC27V Użycie instrukcji podstaw. i zasobów
CA82 SAPMC27V Stan. pracy EQUI-listy miejsc użycia
CA83 SAPMC27V Sieci standard. dla stanowiska rob.
CA85 SAPMC27V Zamiana stanowiska roboczego
CA85N CP_OPR_MASS_CHANGE Zamiana grupowa - stanowisko robocze
CA86 SAPMC27V Instrukcja podstaw.: zamiana zasobów
CA87 SAPMC27V Zamiana grupowa EQUI - stanow. rob.
CA88 SAPMC27V Zam.masowa - st. pracy w sieci bibl.
CA90 SAPMC27V Użycie ref.zest.oper. w marsz./pl.
CA95 SAPMC27V Zamiana ref.zest.op. na liście zadań
CA95N CP_REF_TSK_MASS_CHANGE Zmiana masowa-zestaw oper. referenc.
CA96 SAPLCPSR Aktualizacja danych podst. materiału
CA97 SAPLCP13 Grupowe harm. przez dane podst. mat.
CA97N RCPMAU03 Aktualiz. danych podst. mat. - nowa
CA98 RCPREDE2 Usuwanie list zadań
CAA0 SAPMC27V Użycie instrukcji proc. w recept.
CAA1 BUSSTART Tworzenie konta umowy
CAA2 BUSSTART Zmiana konta umowy
CAA3 BUSSTART Wyświetlanie konta umowy
CAA5 SAPMC27V Zam. masowa instr.proc.-instr.podst.
CAAT RVFTCAAT HANDEL ZAGRANICZNY ATRIUM
CAC0 MENUCAC0 Menu recepty podstawowej
CAC2 SAPLBZFC Arkusz czasu pracy: Wybór pola
CAC7 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: CATS
CAC8 SAPMSNUM Opracowanie zakresu nr-ów:CATS_INTRN
CACH BUSVIEWS Konf. PH: Modyfik. pola - działanie
CACI BUSVIEWS Konf. PH: Konfiguracja ekranu
CACJ BUSVIEWS Konf. PH: Modyfik. pola - działanie
CACS CACSMENUE System prowizji: Menu główne
CACS_0 SAPMKCEE Wykonanie raportu
CACS_1 SAPMKCEE Tworzenie raportu
CACS_2 SAPMKCEE Zmiana raportu
CACS_3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu
CACS_4 SAPMKES1 Tworzenie formularza
CACS_5 SAPMKES1 Zmiana formularza
CACS_6 SAPMKES1 Wyświetlanie formularza
CACS_7 SAPMKEFB Opracow. prezentacji obiekt. uprawn.
CACS_8 SAPMKEFB Wyświetl. prezent. obiektów uprawn.
CACS_A RKKBRPTR Dostęp do drzewa raportów
CACS_B RKDBAT02 Opracowanie wariantów wsadowych
CACS_BUILD CACS_PACKAGE_BUILDER Edytor pakietów dla aplikacji ICM
CACS_C SAPMKCIC Zarządzanie komentarzami dla prow.
CACS_COI CACS_COI Ponowne ustawianie zbiorcze
CACS_D RKDREPDV Podział raportu
CACS_D1 SAPMKCEE Wykonanie raportu eksploracji danych
CACS_D2 SAPMKCEE Tworzenie raportu eksploracji danych
CACS_D3 SAPMKCEE Zmiana raportu eksploracji danych
CACS_D4 SAPMKCEE Wyświetl. raportu eksploracji danych
CACS_D5 SAPMKES1 Eksplor. danych: Tworz. formularza
CACS_D6 SAPMKES1 Ekspl. danych: Zmiana formul.
CACS_D7 SAPMKES1 Eksploracja danych: Wyśw. formularza
CACS_D8 RKCDUMDM Wyświetl. wyników eksploracji danych
CACS_DD RKDREPDV Podział raportu
CACS_DET CACS_DET Konfiguracja dla wygenerow. tabel
CACS_ERASE CACS_ERASE_SAMPLE_DATA Program usuwania dla aplikacji ICM
CACS_FFLHD SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: CACSFFLHD
CACS_FFLIT SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: CACSFFLIT
CACS_G RKE_CALL_VC_TKEP7 Grupa cech raportów prowizji
CACS_H SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
CACS_J RKCHINOD Opracowanie węzłów hierarchii
CACS_K RKDMKCIK Opracowanie wskaźników
CACS_M SAPMKCB9 Monitorowanie test. doch. do prow.
CACS_MRU CACS_MRU Aktualizacja zbiorcza
CACS_O RKCOBTR2 Transport raportów
CACS_OA20 CACS_OAWLDEL FOA: Usuwanie masowe listy roboczej
CACS_OA21 CACS_OAPIDEL FOA: Usuwanie masowe procesu
CACS_OA30 CACS_OAPSIEXEC FOA: Planow. przetw. etapu procesu
CACS_OA35 CACS_OAWLEXEC FOA: Planowanie przetw. listy rob.
CACS_OAC01 CACS_OAUIGEN FOA: Generowanie interfejsu użytk.
CACS_OAC02 CACS_OAUIGEN FOA: Generowanie interfejsu procesu
CACS_OAC03 CACS_OAUIVAR FOA: Tworzenie wariantu UI LR
CACS_OAC04 CACS_OAUIVAR FOA: Tworzenie wariantu UI procesu
CACS_OAC11 CACS_OAPDWFCREATE FOA: Generowanie workflow procesu
CACS_P RKCOBTR4 Transport formularzy
CACS_PAY SAPMSNUM Zakres numerów ref. w syst. płatn.
CACS_Q RKCOBTR3 Import raportów z mandanta 000
CACS_R RKCOBTR5 Import formularzy z mandanta 000
CACS_RESET CACS_RESET_MAP_ALV Ponowne ustawienie usług kopiowania
CACS_S RKDSTRUC Wyświetlanie struktury
CACS_SARA CACS_CALL_SARA Archiwizacja dla wygenerowanych ob.
CACS_T RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
CACS_TFW CACS_TEST_FRAME ICM Framework test.
CACS_U SAPMKCB9 Konwersja raportów dochodzenia
CACS_USAGE SAPLCACS_USAGE ICM Pomiar danych syst.
CACS_V RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
CACS_W SAPMKCC0 Oprac. rodz. przeliczania waluty
CACS_X RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
CACS_Y RKDREODA Reorganizacja danych raportu
CACS_Z RKDREOFO Reorganizacja formularzy
CACSACC CACS_BUPAACC_DISP Inf.o wynagr. dla partnera
CACSACCN CACS_BUPAACC_DISP_NEW Informacja o wynagr. dla partnera
CACSB001 CACS_BUFFER Wyświetlanie foldera danych oczek.
CACSB002 CACS_BUFFER Przetwarzanie foldera danych oczek.
CACSBDT MENUCACSBDT BDT: Menu zadań
CACSBDTI MENUCACSBDTI BDT: Menu zadań
CACSCA1 CACS_PRC_ADD_COMMISSION_CASE Dodatkowy przypadek prowizyjny
CACSCA2 CACS_PRC_ADD_COMMISSION_REV Dodatkowy przyp.prow. - wycofanie
CACSCONDLA SAPMV14A Tworzenie listy warunków
CACSCONDLB SAPMV14A Zmiana listy warunków
CACSCONDLC SAPMV14A Wyświetlanie listy warunków
CACSCS1 CACS_PRC_CORR_SEND Wydruk korespondencji
CACSDESIGN SAPLCACS_DESIGN_UI Narzędzie konstrukcyjne (NOWE)
CACSDOCRE CACS_START_STDREP Wyśw. dokumentu wynagrodz. i zobow.
CACSDOCSE CACS_START_STDREP Wyświetlanie dokumentu dla płatności
CACSDOCVA CACS_START_STDREP Wyświetlanie dokumentu dla wyceny
CACSFFLTGC CACS_FFLT_GC_ALV Zbieracz błędów; stara nota pierw.
CACSFFLTPN CACS_FFLT_RUN Przebieg noty pierw. dla st. realiz.
CACSFIREP CACS_START_STDREP Wyświetlanie konta umowy
CACSFPPFR1 CACS_FPP_FLAT_RATE Równoległe przetw. ryczałtów
CACSFPPGU1 CACS_FPP_GUARANTEE Przetwarzanie równoległe gwarancji
CACSFPPRO1 CACS_FPP_RETENTION Równoległe przetwarzanie potrącenia
CACSFPPSE1 CACS_FPP_SETTLEMENT Przetwarzanie równoległe rozliczenia
CACSFR1 CACS_PRC_FLAT_RATE Obliczanie ryczałtów
CACSFR2 CACS_PRC_FLAT_RATE_REV Wycofanie ryczałtów
CACSGU1 CACS_PRC_GUARANTEE Obliczanie gwarancji
CACSGU2 CACS_PRC_GUARANTEE_REV Wycofanie gwarancji
CACSIB002 SAPLCACS_BUFFERLOG Tabela logów obiektów (menu przyp.)
CACSIMG RCACS_IMG_SHOW IMG: System prowizji
CACSIMGOPT RCACS_IMG_SHOW_OPT IMG: System prowizji
CACSIMGX RCACS_IMG_SHOW_X ICM: Opracowanie tabeli S
CACSLOG SAPLCACS_BUFFERLOG Wyświetlanie komunikatów
CACSLOGDIS CACS_APPLLOGDIS Wyświetlanie logów aplikacji
CACSMD001 BUSSTART Tworzenie partnera umowy prowizyjnej
CACSMD002 BUSSTART Zmiana partnera umowy prowizyjnej
CACSMD003 BUSSTART Wyświetlanie partnera umowy prowiz.
CACSMD101 BUSSTART Tworzenie umowy prowizyjnej
CACSMD102 BUSSTART Zmiana umowy prowizyjnej
CACSMD103 BUSSTART Wyświetlanie umowy prowizyjnej
CACSMD201 BUSSTART Tworzenie umowy standardowej
CACSMD202 BUSSTART Zmiana umowy standardowej
CACSMD203 BUSSTART Wyświetlanie umowy standardowej
CACSMD301 BUSSTART Tworzenie referenta ds. prowizji
CACSMD302 BUSSTART Zmiana referenta ds. prowizji
CACSMD303 BUSSTART Wyświetlanie referenta ds. prowizji
CACSMD401 BUSSTART Tworzenie pakietu umów
CACSMD402 BUSSTART Zmiana pakietu umów
CACSMD403 BUSSTART Wyświetlanie pakietu umów
CACSMD501 CACS_BUSSTART Tworzenie przypadku prowizyjnego
CACSMD502 BUSSTART Zmiana przypadku prowizji
CACSMD503 BUSSTART Wyświetlanie przypadku prowizyjnego
CACSMD504 BUSSTART Anulowanie przypadku prowizji
CACSMD505 BUSSTART Ponowna aktywacja przypadku prowizji
CACSMD511 BUSSTART Tworzenie dokumentu
CACSMD512 BUSSTART Zmiana dokumentu
CACSMD513 BUSSTART Wyświetlanie dokumentu
CACSMD514 BUSSTART Usunięcie dokumentu
CACSMD531 CACS_BUSSTART Tworzenie przypadku prowizyjnego
CACSMD533 BUSSTART Wyświetlanie przypadku prowizyjnego
CACSMD601 BUSSTART Tworzenie pośrednika
CACSMD602 BUSSTART Zmiana pośrednika
CACSMD603 BUSSTART Wyświetlanie pośrednika
CACSMD6101 CACS_CSSD_MENU Tworzenie umowy prowizyjnej
CACSMD6102 CACS_CSSD_MENU Zmiana umowy prowizyjnej
CACSMD6103 CACS_CSSD_MENU Wyświetlanie umowy prowizyjnej
CACSMD6401 CACS_CSSD_MENU Tworzenie pakietu umów
CACSMD6402 CACS_CSSD_MENU Zmiana pakietu umów
CACSMD6403 CACS_CSSD_MENU Wyświetlanie pakietu umów
CACSMD6510 CACS_CSSD_MENU Tworzenie dokumentu
CACSMD6513 CACS_CSSD_MENU Wyświetlanie dokumentu
CACSMD6514 CACS_CSSD_MENU Usunięcie dokumentu
CACSMD701 SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT Tworzenie przypisania umowy
CACSMD702 SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT Zmiana przypisania umowy
CACSMD703 SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT Wyświetlanie przypisania umowy
CACSMWB CACS_DESKTOP Desktop prowizji
CACSNSC1 SAPLCACS_NSC_TABEXC_ADMIN Analiza zablokowanych tabel
CACSNSC2 SAPLCACS_NSC_DISP_FIELDS Przygotowanie konw. przestrzeni nazw
CACSPACK SAPLCACS_PACKSELECTION_UI Wybór pakietów CACS aplikacji
CACSPY10 CACS_CLOSE_RUN Zamknięcie wyn. ryczłt. i gwarancji
CACSPY11 CACS_SETTLE_RUN Rozliczenie
CACSPY12 CACS_RUN_JOURNAL1 Wyświetlanie przegl. przeb. rozlicz.
CACSPY13 CACS_PMNT_BLOCK_RESET Usuwanie blokad płatności
CACSPY14 CACS_REVERSE_CLOSE_RUN Storno zamknięcia
CACSPY15 CACS_REVERSE_SETTLE_RUN Wycofanie rozliczenia
CACSPY20 CACS_SES_RUN Przebieg planu rozliczenia
CACSPY21 CACS_SES_REV Pon. ustaw. przeb. planu rozliczenia
CACSPY22 CACS_SES_DEL_ALV NIEAKTUALNE! Usuwanie planów rozl.
CACSREMDIS CACS_REM_INQUIRY Informacja o wynagrodzeniu
CACSRO1 CACS_PRC_RETENTION_MASS Rozliczanie potrącenia
CACSRO2 CACS_PRC_RETENTION_MASS_REV Wycofanie potrącenia
CACSRO3 SAPLCACS_RET_EDIT_UI Przetwarzanie potrącenia
CACSRO4 SAPLCACS_RET_EDIT_UI Wyświetlanie potrącenia
CACSSE1 CACS_PRC_SETTLEMENT Rozliczenie
CACSSE2 CACS_PRC_SETTLEMENT_REV Wycofanie rozliczenia
CACSSEDIS CACS_SETTLE_INQ Informacja o rozliczeniu
CACSSESDIS CACS_CALL_SESDIS Wyświetlanie planów rozliczenia
CACSSUMRE CACS_START_STDREP Wyświetlanie zb.dla wynagr. i zobow.
CACSSUMSE CACS_START_STDREP Wyświetlanie sumy dla płatności
CACSSUMVA CACS_START_STDREP Wyświetlanie sum obiektów dla wyceny
CACSTGKW01 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX Opracow. wart. - kompl. rodz. celu
CACSTGKW02 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX Wyświetl. wart. - kompl. rodz. celu
CACSTGKW03 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX Symulacja wart. - kompl. rodz. celu
CACSTGKW04 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_CORR Opracowanie wartości korekty
CACSTGKW05 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_CORR Wyświetlanie wartości korekty
CACSTGKW06 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_SMPL Opracow. wart. - podst. rodz. celu
CACSTGKW07 CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_SMPL Wyświetl. wart. - podst. rodz. celu
CACSTR10 CACS_TRICAS_RUN Zamknięcie dodatk. przypadku prowiz.
CACSTR11 CACS_REVERSE_TRICAS_RUN Storno dodatk. przypadku prowizyj.
CACSUSER SAPLCACS_BUFFERLOG Ustawienia indywidualne
CADE RCATSDEL CATS: Usuwanie danych operacji
CADO CATSSHOW CATS: Wyświetlanie danych
CANCDIS01 RDISMASSCANCEL Przetwarzanie zborcze - dystrybucja
CANINVDOC MMIVPA_CALL_MR8M Wywołanie transakcji MR8M z portalu
CANM SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ROUTING_M
CANMATDOC MMIMPA_CALL_MIGO_CANCEL KodT dla anulow. MIGO z portalu
CANR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: ROUTING_R
CAOR CATSSHOW Wyświetl. raportu zw. ze strukturą
CAPP CATSSHOW CATS: Zatwierdzenie zw. z obiektem
CAPS RCATSC01 Zatwierdz. czasów: dane podstawowe
CARH BUSVIEWS PH-Sterowanie: Aplikacje zewn.
CARP BUSVIEWS Konf. PH: Modyf. pola - aplik. zewn.
CAS1 BUSVIEWS Sterowanie CA: Aplikacje
CAS2 BUSVIEWS Sterowanie CA: Grupy pól
CAS3 BUSVIEWS Sterowanie CA: Wglądy
CAS4 BUSVIEWS Sterowanie CA: Sekcje
CAS5 BUSVIEWS Sterowanie CA: Ekrany
CAS6 BUSVIEWS Sterowanie CA: Warianty kol. ekranów
CAS7 BUSVIEWS Sterowanie CA: Momenty zdarzeń
CAS8 BUSVIEWS Sterowanie CA: Stand. funkcje CUA
CAS9 BUSVIEWS Sterowanie CA: Dodatkowe funkcje CUA
CASA BUSVIEWS Sterowanie PH: Klucze wyszukiwania
CASB BUSVIEWS Sterow. PH: Przyp. p. ekr.->pole BD
CASC BUSVIEWS Sterowanie CA: Kryt. modyfik. pola
CASD BUSVIEWS Sterowanie CA: Typy funkcji
CASE BUSVIEWS Sterowanie CA: Grup. typów funkcji
CASF BUSVIEWS Sterowanie CA: Transakcje aplikacji
CASG BUSVIEWS Sterowanie PH: Tabele
CASI BUSVIEWS PH-Sterowanie: Działania
CASK BUSVIEWS Sterowanie CA: Zbiory danych
CASN BUSVIEWS VK-Cust: Grupy pól dla uprawnień
CAT2 SAPLCATS Ark. czasu pracy: Opracowanie godzin
CAT2_ISCR SAPLCATS CATS: Opracow. godzin (ekran pocz.)
CAT3 SAPLCATS CATS: Wyświetlanie godzin
CAT3_ISCR SAPLCATS CATS: Wyświetl. godzin (ekran pocz.)
CAT4 RCATSA01 CATS: zatwierdzanie danych
CAT5 RCATSTPS Transfer danych CATS -> PS
CAT6 RPTEXTPT Transfer zewn. -> Zarz. czasem pracy
CAT7 RCATSTCO CATS: Transfer danych do CO
CAT8 RCATSBEL CATS: Wyświetlanie dokumentu
CAT9 RCATSTPM Transfer danych CATS -> PM/SM
CATA RCATSTAL Transfer do komponentów celowych
CATC RCATSCMP Arkusz czasu pracy - uzgodn. godzin
CATI MENUCATI CATS: Czas obejmujący aplikację
CATM SAPLMLCT Wprowadzanie wybranych godzin
CATP MENUCATP CATS: Czas obejmujący aplikację
CATR RCATSRIF Reorg. tabel interfejsu
CATS MENUCATS CATS: Czas obejmujący aplikację
CATS_APPR RCATS_APPROVE_ACTIVITIES Zatwier. czasów pr. (użytk. ekspert)
CATS_DA RCATS_DISPLAY_ACTIVITIES Wyświetlanie czasów pracy
CATSWF RCATSB01 CATS Workflow
CATSXC RCATSXT_START_CUSTOMIZING Konfig. CATS dla dostawcy usług
CATSXT RCATSXT_START_TRANSACTION CATS dla dostawców usług
CATSXT_DA RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITIES Wyświetl. czasów pracy i czynności
CATSXT_DTL RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITY_DTL Czasy pracy - wyśw. szczegółowe
CATW SAPLCATS_ITS Wprowadzanie czasu pracy
CAUSE REACHECK_CAUSES Kontr. ścieżek rozwiązań dla przycz.
CAVC_TEST CAVC_TEST Test API konfiguracji
CAWM MENUCAWM Partner handlowy-Menu konfiguracji
CB23 SAPBPR52 Zapis do tabeli danych podst. KK5
CB25 SAPBPR54 Żądanie odczytu z pliku KK5
CB32 SAPBPM31 Transfer początkowy zleceń przez KK3
CB33 SAPBPM32 Transfer danych podstaw. przez CC3
CB34 SAPBPM33 Transfer delta zleceń poprzez CC3
CB35 SAPBPM34 Żądanie odczytu z pliku dla CC3
CB37 SAPBPS41 Początk. zapis do pliku działań CC4
CB38 SAPBPS42 Zapis do pl. danych podstawowych CC4
CB39 SAPBPS43 Zapis do pliku Delta działań CC4
CB40 SAPBPS44 Żądanie zapisu do pliku dla CC4
CB42 SAPBPP21 Początkowy transfer zleceń przez CC2
CB43 SAPBPP22 Transfer danych podstaw. przez CC2
CB44 SAPBPP23 Transfer delta zleceń poprzez CC2
CB45 SAPBPP24 Żądanie odczytu z pliku dla CC2
CBCMOD RCCBPC_0001 SCP-opracowanie modelu
CBDE RMAFRUSY Rekordy PDC z błędami systemowymi
CBHR11 BUSSTART EHS-INT: Tworzenie osoby zewn.
CBHR12 BUSSTART EHS-INT: Zmiana osoby zewnętrznej
CBHR13 BUSSTART EHS-INT: Wyświetlanie osoby zewn.
CBHR21 BUSSTART EHS-INT: Tworzenie urzędu
CBHR22 BUSSTART EHS-INT: Zmiana urzędu
CBHR23 BUSSTART EHS-INT: Wyświetlanie urzędu
CBMRP SAPLCBPMRP Plan. potrzeb. mat. (MRP) CBP
CBP MENUCBP Planow.oparte na ogran.-środ.projek.
CBP1 RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE MRP-dane podst.-zapis do pliku
CBP2 RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE MRP-dane transakcji-zapis do pliku
CBP3 RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE SOP-dane podst.-zapis do pliku
CBP4 RCCBP_MRP_MODEL_INITIALIZE Rozpoczęcie inicjalizacji (MRP)
CBP5 RCCBP_SOP_PLANNING_LOG_DISPLAY Wyśw. zewn. protokołu planowania SOP
CBP6 RCCBP_SOP_MODEL_INITIALIZE Rozpocz. inicj. zewn.modelu plan.SOP
CBP7 RCCBP_SOP_MODEL_UPDATE Aktualizacja zewn. planowania SOP
CBPV SAPBPCPV Odczyt z pliku komunikatów PDC
CC00 MENUCC00 Menu zarządz. zmianami konstrukc.
CC01 SAPMC29C Tworzenie danych podstaw. zmiany
CC02 SAPMC29C Zmiana danych podstawowych zmiany
CC03 SAPMC29C Wyświetlanie danych podst. zmiany
CC04 SAPLCPDMOBJECTBROWSER Wyświetl. struktury produktu
CC05 RCC00500 Przegląd zmian
CC06 RCC00800 Flip Trace Protocoll for user
CC07 RCC01000 Zarządzanie zmianami - Informacje
CC11 SAPLCCIN Tworzenie poziomu przeglądu mater.
CC12 SAPLCCIN Zmiana poziomu zmian materiału
CC13 SAPLCCIN Wyświetl. poziomu zmian materiału
CC15 SAPLCCIN Zmiana dokumentu poziomu zmian
CC16 SAPLCCIN Wyświetlanie poziomu zmian dokumentu
CC22 SAPMC29C Zmiana rekordu zarządzania obiektem
CC23 SAPMC29C Wyśw. rekordu zarządzania obiektem
CC31 SAPMC29C Tworzenie żądania zmiany
CC32 SAPMC29C Zmiana żądania zmiany
CC33 SAPMC29C Wyświetlanie żądania zmiany
CC60 RCC00600 Przeglądarka - hierarchia
CC62 RCC00602 Konwersja pakietu zmian
CC90 SAPMSNUM Zakres numerów dla numerów zmiany
CC92 RCCSEECM Rozdział numerów zmian
CC93 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: TECHS
CCAC R_CLEAR_CAC Ponowne ustawianie parametru set-get
CCF1 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: obsługa błędów
CCF2 SAPMV13B Zmiana sterowania błędami wyjścia
CCF3 SAPMV13B Wyśw. komunikatów: obsługa błędów
CCM2 SAPLCCM_CFG_CONTROLLER Środowisko kontroli konfiguracji
CCMP_RABOX SAPLCCMP_RABOX Wywoł.zd.pas.dział.p.SAPGUI dla HTML
CCPPL UPB_PM_CUST_START CCP: Wykonananie folderów planowania
CCPPM UPB_PM_CUST_START CCP: Opracowanie folderów planowania
CCPPMD UPB_PM_CUST_START CCP: Wyświetlanie folderów planow.
CCPX UPB_PM_CUST_START CCP: Foldery planow., start bezpośr.
CCR RFPM_CUST_CHECK Raport kontroli konfiguracji
CCTM TECHS_MAINTAIN Opracowanie wyceny standardowej
CCUNDO ECMUNDO Cofanie zmian
CCV2 SAPMV13B Zmiana inf. wyj.: zarządz. dokum.
CCW1 SAPLCCWF Konfiguracja WF specyf. dla zadania
CD SAPRV122 IMG dla ISCD
CDESK CDESK_START Pulpit CAD
CE00 MENUCE00 Menu: kalk. wart. stand. wg CAPP
CE01 SAPLCEU1 CEP: Wgląd
CE02 SAPLCEU1 CEP: Transfer
CE03 SAPLCEU1 CEP: Przegląd
CE11 SAPMCEVF Tworzenie formuły wart. standardowej
CE12 SAPMCEVF Zmiana formuły wartości standardowej
CE13 SAPMCEVF Wyświetlanie formuły wartości stand.
CE16 RCCEVU08 Użycie element. CAPP (jednopoziom.)
CE21 SAPMCEVM Tworzenie metody wart. standard.
CE22 SAPMCEVM Zmiana metody wartości standardowej
CE23 SAPMCEVM Wyświetlanie metody wartości stand.
CE31 SAPMCEVV Tworzenie procesu wart. standardowej
CE32 SAPMCEVV Zmiana procesu wartości standardow.
CE33 SAPMCEVV Wyświetlanie procesu wartości stand.
CE41 SAPMCEVS Symulacja obliczeń wartości stand.
CEMN MENUCEMN Rachunek rodzajów kosztów
CEP_IAC_PO CEP_IAC_PROJECT_OVERVIEW Przegląd projektu transakcji ITS
CEP_R3_MON CEP_R3_MONITORING Transakcja R/3: Monitorowanie
CERTMAP CERTMAP Przypisanie certyfikatu
CERTREQ CERTREQ Zarejestrowanie certyfikatu
CES1 SAPMGSBM Tworzenie zestawu (planow. zasobów)
CES2 SAPMGSBM Zmiana zestawu (planowanie zasobów)
CES3 SAPMGSBM Wyświetl. zestawu (planow. zasobów)
CES4 SAPMGSBM Usuwanie zestawu (planow. zasobów)
CEV1 SAPMGSGM Tworz. zm. wartości (plan. zasobów)
CEV2 SAPMGSGM Zmiana zmien. wart. (plan. zasobów)
CEV3 SAPMGSGM Wyświetl. zm. wartości (pl. zasobów)
CEV4 SAPMGSGM Usuw. zm. wartości (planow. zasobów)
CEVF SAPMSNUM Zakresy numerów formuł CAP
CEVM SAPMSNUM Zakresy numerów metod CAP
CEVV SAPMSNUM Zakresy numerów procedury CAP
CEWB SAPLCPRC PP: Engineering Workbench
CEWO CM_WORKBENCH CE: Struktura foldera produktu
CF00 MENUCF00 Menu d. podst. środków pom. prod.
CF01 SAPMCFST Tworzenie środków pomocniczych prod.
CF02 SAPMCFST Zmiana ŚPP
CF03 SAPMCFST Wyśw. środków pomocniczych produkcji
CF10 RCFCO110 ŚPP: Wyk. danych podst. ŚPP w zlec.
CF11 RCFCO120 ŚPP: Wykorzystanie materiału w zlec.
CF12 RCFCO130 ŚPP: Wykorzyst. dokumentu w zlec.
CF13 RCFCO140 ŚPP: Wykorz. urządzenia w zleceniu
CF15 RCFCO112 ŚPP: Użycie danych podst.ŚPP w sieci
CF16 RCFCO122 ŚPP: Użycie materiału w sieci
CF17 RCFCO132 ŚPP: Użycie dokumentu w sieci
CF18 RCFCO142 ŚPP: Użycie urządzenia w sieci
CF20 RCFCO111 ŚPP: Wyk. danych podst. ŚPP w zlec.
CF21 RCFCO121 ŚPP: Wykorzystanie materiału w zlec.
CF22 RCFCO131 ŚPP: Wykorzystanie dokumentu w zlec.
CF23 RCFCO141 ŚPP: Wykorzyst. urządzenia w zlec.
CF25 RIAUFK20 ŚPP: Wyk. danych pod. ŚPP w zlec. PM
CF26 RIAUFK20 ŚPP: Wykorz. materiału w zlec. PM
CF27 RIAUFK20 ŚPP: Wykorzyst. dokumentu w zlec. PM
CF28 RIAUFK20 ŚPP: Wykorz. urządz. w zleceniach PM
CFC6 RCIFLOGC Konfiguracja logu aplikacji CIF
CFC9 RCIFAPS2 Niezal. od syst. docel. ustaw. w CIF
CFC91 CIF_BGRFC_CUST Aktyw./Dezaktywacja bgRFC dla CIF
CFCAO SAPLFKKCFC Konfiguracja: Obiekt aplikacji
CFCS SAPLFKKCFC Stan wyjaśniania-konfiguracja
CFCSTART CFCSTART Uruch. kontrolera objaśniania
CFE01 CFX_BI_TAB_TO_CFOLDERS Eksportowanie dokumentów do cFolders
CFE02 CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF Eksport obiektów do cFolders
CFE03 CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF Eksport obiektów iPPE do cFolders
CFG1 RSHOWLOG Wyświetlanie logu aplikacji dla CIF
CFG3 CIF_APPL_LOG_SEARCH_2 Wyszuk. w logu aplikacji
CFGD RDELALOG Usuwanie wpisów w logu aplikacji
CFI01 CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS Importowanie dokumentów z cFolders
CFI02 CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF Import obiektów z cFolders
CFI03 CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF Import obiektów iPPE z cFolders
CFM1 RIMODGEN Tworzenie modelu integracji
CFM2 RIMODACT Ręczna aktywacja modeli integracji
CFM3 RIMODAC2 Aktywacja modeli integracji (w tle)
CFM4 RIMODOUT Wyświetlanie modeli integracji
CFM5 RIMODSRH Model integracji - wyszuk. obiektów
CFM6 RIMODMOD Modyfikacja modelu integracji
CFM7 RIMODDEL Usuwanie modeli integracji
CFMALMART RJBGAPART ALM-Opracowanie rodzaju wyceny
CFMEVAL RJBRAUSWT Opracowanie rodzaju zestawienia
CFNA SAPMSNUM FHM: Opracowanie zakr. nr FHM_CRFH
CFO3 RCIF_TCX00V Param. harmonogramowania w APO-CIF
CFP1 RCPTRANS Analiza i wysyłanie zmian
CFP2 RCPQUEUE Analiza i wysyłanie zmian
CFP3 RSPPMCHG CIF: Transfer zmian MPP
CFP4 RSPPMDEL Usunięcie wskaźnika zmian PPM
CFS0 RSTRFCQR Wyśw. kanałów nadaw. nr seryjnych
CFSRMPO RBDPOTRNS1 Konfiguracja, transfer zam. SRM
CFXORG CFX_BP_CONS_CHECK Przypisanie dla partnera biznesowego
CG00 MENUCG00 Otoczenie danych podstawowych
CG02 RMWBP00 EHS: Opracowanie substancji
CG12 SAPLC110 EHS: Opracowanie zdania
CG13 SAPLC110 EHS: Wyświetlanie zdania
CG1B SAPLC119 EHS: Opracowanie zestawu zdań
CG1C SAPLC119 EHS: Wyświetlanie zestawu zdań
CG2A RC100TAC EHS: Tworz. wariantu gen. rap. subs.
CG2B SAPLC12A EHS: Zmiana war. gen. rap. o subst.
CG2C SAPLC12A EHS: Wyświetl. war. gen. rap. subst.
CG31 SAPLC132 EHS: Import - zdania
CG32 SAPLC133 EHS: Import - Źródła literatury
CG33 SAPLC134 EHS: Import - Dane podst. substancji
CG34 SAPLC13E EHS: Import - Wzorzec raportu
CG35 SAPLC13C EHS: Import - Drzewo właściwości
CG36 RC1RIMPS EHS: Import - Raporty
CG3A RC1EXPSR EHS: Protokół eksportu - Źródło lit.
CG3B RC1EXPPH EHS: Protokół eksportu - Zdania
CG3C RC1EXPSU EHS: Protokół eksportu - Substancje
CG3D RC1EXPPT EHS: Protokół eksportu - Drzewo wł.
CG3E RC1EXPLY EHS: Protokół eksp. - Wzorzec rapor.
CG3F RC1IMPSR EHS: Protokół importu - Źródło lit.
CG3G RC1IMPPH EHS: Protokół importu - Zdania
CG3H RC1IMPSU EHS: Protokół importu - Substancje
CG3I RC1IMPPT EHS: Protokół importu - Drzewo wł.
CG3J RC1IMPRE EHS: Protokół importu - Raporty
CG3K RC1IMPLY EHS: Protokół importu - Wzorzec rap.
CG3Y RC1TCG3Y EHS: Zapis do pliku apl. na SerwPrez
CG3Z RC1TCG3Z EHS: Odczyt serw. prezent. -> aplik.
CG42 SAPLC1D0 EHS: Edycja wzorca raportu
CG43 SAPLC1D0 EHS: Wyświetlanie wzorca raportu
CG4B SAPLC1D0 EHS: Edycja wzorca strony tytułowej
CG4C SAPLC1D0 EHS: Wyśw. wzorca strony tytułowej
CG4D SAPLC1D0 EHS: Edycja wzorca potwierdz. odb.
CG4E SAPLC1D0 EHS: Wyświetl. wzorca potw. odbioru
CG50 SAPLC1G0 EHS: Zarządzanie raportami
CG54 SAPLC1G0 EHS: Informacja o raportach
CG55 SAPLC1G0 EHS: Zarządz. raportami (walidacja)
CG56 SAPLC1G0 EHS: Zarządzanie raport. (Zatwier.)
CG57 SAPLC1G0 EHS: Zarządzanie raport. (Tw. wers.)
CG58 SAPLC1G0 EHS: Zarządzanie raportami (Hist.)
CG59 RC1AVGST EHS: Ręczne rozp. gener. listy rob.
CG5A RC1AVST1 EHS: Ręczne rozp. gener. listy rob.
CG5B RC1AVST2 EHS: Ręczne rozp. gener. listy rob.
CG5Z SAPLC1D8 EHS: Monitor serwera WWI
CGAB SAPLC11E EHS: Oprac. wybór-cecha-przypisanie
CGAC SAPLC11E EHS: Wyśw. wybór-cecha-przypisanie
CGB7 RCBUI001 EHS Kopia mandanta - znak i klasy
CGBB RC161AW0 EHS: Początk. generow. zestawów zdań
CGBC RC1H0XLS EHS: Odczyt makro XLS inf. o subst.
CGCZ RC14KCMP EHS: Uzgodn. danych podstawowych
CHARGE RFVDCHARGE_API_TEST charge api
CHECK_PA RHRH_CHECK_ITF Narz. testowe-rozłącz. typy inf. PA
CHECKFM REA_CHECK_FM Kontrola modułów rozwiązań
CHGOBJ1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numer.: CHGCOMPS
CHGOBJ2 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: CHGSEQOPRS
CI_IMPORT CLIENT_INFO_IMPORT Import danych wsk. urządzenia
CI10 SAPPPKOM Wybór komunik. param. techn. klienta
CI21 CIBDKAKO Parametry komunikacji dla KANBAN
CI23 CIBDKAGR Zapis do pl. danych pods. dla Kanban
CI25 SAPCDUP5 Zlecenie odczytu z pliku w KK5
CI31 CIBDKOMM Parametry komunikacji dla PM
CI32 CIBDOPGR Transfer początkowy operacji dla PM
CI33 CIBDSTTA Transfer danych podstawowych dla PM
CI34 CIBDOPDE Transfer delta operacji dla PM
CI35 SAPCDUP3 Generowanie zlec. odczytu z pl. CC3
CI36 CIBDKOMM Parametry komunikacji dla PS
CI37 CIBDOPGR Transfer początkowy operacji dla PS
CI38 CIBDSTTA Transfer danych podstawowych dla PS
CI39 CIBDOPDE Transfer delta operacji dla PS
CI40 SAPCDUP4 Generowanie zlec. odczytu z pl. CC4
CI41 CIBDKOMM Parametry komunikacji dla PP
CI42 CIBDOPGR Transfer początkowy operacji dla PP
CI42N CIBDOP_DOWN_PP PP-PDC: Zapis do pliku - operacje
CI43 CIBDSTTA Transfer danych podstawowych dla PP
CI44 CIBDOPDE Transfer delta operacji dla PP
CI45 SAPCDUP2 Generowanie zlec. odczytu z pl. CC2
CI45N CIBDCONF_REQUEST Generowanie zlec. odczytu z pl. CC2
CI50 RCPIBA00 Transfer zapotrzebowań produkcyjnych
CI51 RCPIBZ00 Transfer zobowiązań produkcyjnych
CIB2 SAPBVKK2 Aktualizacja komunikatów PDC CC2
CIB3 SAPBVKK3 Aktualizacja komunikatów PDC CC3
CIB4 SAPBVKK4 Aktualizacja komunikatów PDC CC4
CIB5 SAPBVKK5 Aktualizacja komunikatów PDC CC5
CIC_PPOCE OM_START_NF Tworzenie planu organiz. CIC
CIC_PPOME OM_START_NF Zmiana planu organiz. CIC
CIC_PPOSE OM_START_NF Wyśw. planu organiz. CIC
CIC0 SAPMCIC0 Customer-Interaction-Center
CIC3 RVKUSTA1 Arkusz danych podstawowych klienta
CIC4 CCMARCHLOG Archiwizacja zapisu do logu
CIC5 CCMARCHINSTR Archiwizacja - infostore
CIC8 MENUCIC8 CIC: Menu konfiguracji
CICS MENUCICS Customer Interaction Center
CIF MENUCIF Interfejs główny APO
CIP2 CIBDVERB CC2: Aktualizacja komunikatów PDC
CIP3 CIBDVERB CC3: Aktualizacja komunikatów PDC
CIP4 CIBDVERB CC4: Aktualizacja komunikatów PDC
CIP5 CIBDVERB CC5: Aktualizacja komunikatów PDC
CIPV CIBDVERB Księgowanie rekordów PDC
CJ00 RCSIGSEA Wyszukiwanie cyfrowych podpisów
CJ01 SAPLCJWB Tworzenie planu struktur. projektu
CJ02 SAPLCJWB Zmiana planu strukturalnego projektu
CJ03 SAPLCJWB Wyświetlanie planu strukt. projektu
CJ06 SAPLCJWB Tworzenie definicji projektu
CJ07 SAPLCJWB Zmiana definicji projektu
CJ08 SAPLCJWB Wyświetlanie definicji projektu
CJ11 SAPLCJWB Tworzenie elementu PSP
CJ12 SAPLCJWB Zmiana elementu PSP
CJ13 SAPLCJWB Wyświetlanie elementu PSP
CJ14 RCN_CV02N_CALLS_PB Wyświetlanie elementu PSP (z SZD)
CJ20 SAPLCJTR Planowanie struktury
CJ20N SAPLCNPB_M Edytor projektu
CJ21 SAPLCJTR Zmiana terminów bazowych
CJ22 SAPLCJTR Wyświetlanie terminów bazowych
CJ23 SAPLCJTR Zmiana terminów prognozy
CJ24 SAPLCJTR Wyświetlanie terminów prognozy
CJ25 SAPLCJTR Zmiana terminów rzeczywistych
CJ26 SAPLCJTR Wyświetl. terminów rzeczywistych
CJ27 SAPLCJTR Tablica planowania projektu
CJ29 SAPLCJTR Aktualizacja PSP (prognoza)
CJ2A SAPLCJTR Wyświetlanie planowania struktury
CJ2B SAPLCJTR Zmiana tablicy planowania projektu
CJ2C SAPLCJTR Wyświetl. tablicy planow. projektu
CJ2D SAPLCJTR Planowanie struktury
CJ30 SAPMKBUD Zmiana pierwotnego budżetu projektu
CJ31 SAPMKBUD Wyświetl. pierwotnego budżetu proj.
CJ32 SAPMKBUD Zmiana zatwierdzenia projektu
CJ33 SAPMKBUD Wyświetl. zatwierdzenia projektu
CJ34 SAPMKBUA Transfer budżetu projektu
CJ35 SAPMKBUA Zwrot budżetu z projektu
CJ36 SAPMKBUA Dodatek budżetowy projektu
CJ37 SAPMKBUD Dodatek budżetowy w projekcie
CJ38 SAPMKBUD Zwrot budżetu w projekcie
CJ3A SAPMKBUB Zmiana dokumentu budżetowego
CJ3B SAPMKBUB Wyświetlanie dokumentu budżetu
CJ40 SAPMKBUD Zmiana planu projektu
CJ41 SAPMKBUD Wyświetlanie planu projektu
CJ42 SAPMKBUD Zmiana przychodów projektu
CJ43 SAPMKBUD Wyświetlanie przychodów projektu
CJ44 SAPLKAZB Narzuty rzecz: Proj. - przetw. poj.
CJ45 SAPLKAZB Narzuty rzecz.: Proj. - przetw. zb.
CJ46 SAPLKAZB Narzuty plan.: Proj. - przetw. zb.
CJ47 SAPLKAZB Narzuty plan.: Proj. - przetw. zb.
CJ48 PP_PSZ_RUN Zmiana harm. płatności: Ekran pocz.
CJ49 PP_PSZ_RUN Wyśw. harm. płatności: Ekran począt.
CJ70 RKPEP012 Oprac. rozlicz. poj. poz. projektów
CJ72 RKPEP012 Projekt: Poz. poj. rozlicz. rzecz.
CJ74 RKPEP003 Pozycje poj. koszt. rzecz. projektów
CJ76 RKPEP005 Pozycje pojedyncze obliga projektów
CJ7E SAPLKO71 Transfer danych planowych: Projekty
CJ7G SAPLKO71 Transfer danych planowych: Projekty
CJ7M RKPEP004 Pozycje poj. kosztów plan. projektów
CJ7N RKPEP012 Oprac. proj. inwes. GRR dla rozchodu
CJ80 RCNCO081 Przegląd kontroli dostępności
CJ81 RCNCO083 Aktualizacja listy raportów
CJ88 SAPLKO71 Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci
CJ8A SAPLKO71 Rzecz.-rozlicz.: rozchód proj. z IM
CJ8G SAPLKO71 Rozliczenie rzecz.: Projekty/sieci
CJ8V RKPVAR00 Wybór projektu - zamknięcie okresu
CJ91 SAPLCJSS Tworzenie standardowego PSP
CJ92 SAPLCJSS Zmiana standardowego PSP
CJ93 SAPLCJSS Wyświetlanie standardowego PSP
CJ9B SAPMKPT4 Kopiowanie PSP plan. do plan. (zb.)
CJ9B_OLD SAPMKBUD Kopiowanie plan. kosztów proj. -st.
CJ9BS SAPMKPT4 Kopiow. PSP plan. do plan. (poj.)
CJ9C SAPMKPT4 Kopiowanie PSP rzecz. do plan. (zb.)
CJ9C_OLD SAPMKBUD Kopiowanie plan. przych. proj. (st.)
CJ9CS SAPMKPT4 Kopiow. PSP rzecz. do plan. (poj.)
CJ9D RCNCP001 Kopiowanie wersji planu
CJ9E SAPLKO71 Rozliczenie plan.: projekty
CJ9ECP RECP_PS Syst. projekt.: Przyjazne pl. koszt.
CJ9F SAPMKPT4 Kopiow. kalkul. projektu (zbiorcze)
CJ9FS SAPMKPT4 Kopiow. kalkulacji projektu (poj.)
CJ9G SAPLKO71 Rozliczenie plan.: projekty
CJ9K RCNNEUPD Kalkulacja sieciowa
CJ9L SAPLKAZB Koszty progn.: Projekty pojedyncze
CJ9M SAPLKAZB Koszty progn.: Projekty zbiorcze
CJ9Q RCNCQ002 Integracja plan. sieci (zbiorcza)
CJ9QS RCNCQ001 Integracja plan. sieci (pojedyncza)
CJA1 SAPLKAZB Wpł.zlec.w odn. do proj.: Przetw.zb.
CJA2 SAPLKAZB Wpł.zlec. w odn.do proj.: Przetw.poj
CJAL RCJ_SEND_PROJECT_ALE Wysyłanie projektu
CJB1 SAPLKAZB Gener. przep. rozlicz.: Przetw. zb.
CJB2 SAPLKAZB Gener. przep. rozlicz.: Przetw. poj.
CJBBS1 RCNCO085 Przypisanie raportu - tablica plan.
CJBBS2 RCNCO086 Przypis. raportu - przegląd strukt.
CJBN RBPFCPN1 Ponowne tworz. kontroli dostępności
CJBV BPINDX00 Aktywow. kontroli dostępności proj.
CJBW RBPFCPD1 Dezaktyw. kontroli dostępności proj.
CJC1 RKPORSSET Dialog oprac. status zg. z okresami
CJC2 RKPORSSET Opracowanie zaplan. zmian w statusie
CJCD RCJCD002 Dokumenty zmian: PSP
CJCF RKAGJOBL Przeniesienie obligo: projekty
CJCO RBPGJA01 Przeniesienie budżetu dla projektu
CJCS RCJCD001 Standardowy PSP
CJE0 SAPMKCEE Wykonanie raportu hierarchii
CJE1 SAPMKCEE Tworzenie raportu hierarchii
CJE2 SAPMKCEE Zmiana raportu hierarchii
CJE3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu hierarchii
CJE4 SAPMKES1 Tworzenie formul. do raportu projek.
CJE5 SAPMKES1 Zmiana formul. do raportu projektu
CJE6 SAPMKES1 Wyświetl. formul. do raportu projek.
CJEA RCNCO082 Wywołanie raportu hierarchii
CJEB RKDBAT02 Przetwarzanie w tle rap. hierarchii
CJEC SAPMKCC0 Oprac. rodz. przelicz. waluty proj.
CJEK RCNCCP10 Kopiowanie interfejsów/raportów
CJEM SAPMKCB9 Monitor testowy - raporty projektów
CJEN PS_RPSCO_REBUILD Ponow. tworz.: Zagreg. dane projektu
CJEO RCNRCJEO Transport raportów
CJEP RKCOBTR4 Transport formularzy
CJEQ RCNRCJES Import raportów z mandanta
CJET RKCTRTX1 Narzędzie tłumaczenia - dochodzenie
CJEV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
CJEX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
CJEY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
CJEZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
CJF1 SAPMKFPR Tworzenie uzgodnienia cen transfer.
CJF2 SAPMKFPR Zmiana uzgodnienia cen transferowych
CJF3 SAPMKFPR Wyświetlenie uzgodnienia cen transf.
CJF4 RKFPP001 Lista uzgodnienia cen transferowych
CJFA RFFMRP84 Analiza transf. dan. do śr. pien. PS
CJFN RFFMS300 Konwerter płatności rach. śr. fin.
CJG1 SAPMKFPR Wprowadzanie rozliczenia cen transf.
CJG3 SAPMKFPR Wyświetlanie rozliczenia cen transf.
CJG4 RKFPI001 Wprow. rozlicz. cen transf.: Lista
CJG5 SAPMKFPR Stornowanie rozlicz. cen transferow.
CJH1 PS_SUMM_INHERIT Ponowne tworzenie: Dziedzicz. proj.
CJH2 PS_SUMM_PROTOCOL Analiza dziedziczenia
CJI1 RKPEP008 Pozycje pojedyncze budżetu projektów
CJI2 RCNEP002 Poz. pojed. budżetu: Łańcuch dokum.
CJI3 RKPEP003 Pozycje poj. koszt. rzecz. projektów
CJI4 RKPEP004 Pozycje poj. kosztów plan. projektów
CJI5 RKPEP005 Pozycje pojedyncze obliga projektów
CJI8 RKPEP008 Pozycje pojedyncze budżetu projektów
CJI9 RKPEP009 Proj. poz. pojed. kosz. plan. hier.
CJIA RKPEP010 PP płatn. rzecz. + obliga projektów
CJIB RKPEP011 PP płatności planowych do projektów
CJIC RKPEP012 Oprac. rozlicz. poj. poz. projektów
CJID RKPEP012 Wyświetl. rozlicz. poz. poj. proj.
CJIE RKPEP012 PP rozliczenia rozchodów z projektów
CJIF RKPEP015 PP ustalenia wyników projektów
CJIG RKAEP000 Wyświetlanie dokumentów śr. pien. PS
CJK2 RPNPLPLN Zmiana wskaźników statystycznych
CJK3 RPNPLPLN Wyświetl. wskaźników statystycznych
CJL2 KFPSDUMMY Uzgodnienie zbiorcze
CJN1 SAPLKAZB Ponow.wyc.rzecz.: Proj. przetw.poj.
CJN2 SAPLKAZB Ponow.wyc.rzecz.: Proj. przetw. zb.
CJNO SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: FMCJ_BELNR
CJO8 SAPLKAZB Narzuty obligo: Proj. przetw.poj.
CJO9 SAPLKAZB Narzuty obl.: Projekty przetw.zbior.
CJP1 SAPMKPU1 Tworzenie proj. przeszacow. planu
CJP2 SAPMKPU1 Zmiana projektów przeszacow. planu
CJP3 SAPMKPU1 Wyświetl. projektów przeszac. planu
CJP4 SAPMKPU1 Usuwanie projektów przeszac. planu
CJPN SAPMSNUM Opracowanie zakresu num. poz. proj.
CJPU SAPMKPU2 Wykonanie projektów przeszac. planu
CJR2 RPSPF100 PS: Zmiana pl. rodz. kosz./wpr. dz.
CJR3 RPSPF100 PS: Wyśw. pl. rodz. kosz./wpr.dział.
CJR4 RPSPF100 PS: Zmiana pl. pierwot. rodzaju ksz.
CJR5 RPSPF100 PS: Wyśw. pl. pierwot. rodzaju kosz.
CJR6 RPSPF100 PS: Zmiana planowania wprow. dział.
CJR7 RPSPF100 PS: Wyśw. planowania wprow. działań
CJR8 RPSPF100 PS: Zmiana planowania rdz. przychodu
CJR9 RPSPF100 PS: Wyśw. planowania rdz. przychodu
CJS2 RPSPF100 PS: Zmiana planowania wsk. statyst.
CJS3 RPSPF100 PS: Wyśw. planowania wsk. statyst.
CJS4 RPSPF100 PS: Zmiana planowania wsk. statyst.
CJS5 RPSPF100 PS: Wyśw. planowania wsk. statyst.
CJSA RKPSEIS1 Transfer danych do EIS
CJSB RKPSEIS2 Wybór cech i wskaźników
CJSG RKPSETG0 Generowanie grupy elementów PSP
CJSN SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: Projekty
CJT2 RKPEP010 Poz. poj. płatności rzecz. do proj.
CJV1 SAPLCJTR Tworzenie wer. projektu (symulacja)
CJV2 SAPLCJTR Zmiana wersji projektu (symulacja)
CJV3 SAPLCJTR Wyświetlanie wer. projektu (symul.)
CJV4 SAPMCNVS Transfer projektu
CJV5 SAPMCNVS Usuwanie wersji symulacji
CJV6 SAPLCJVK Opracowanie: zarządzanie wersją
CJV7 SAPMCNVS Wyświetlanie protokołów transferu
CJVC RCNCC020 Rap. kontr. dla kategorii wartości
CJW1 RBPEWU1P EURO: Dopasowanie budżetu projektu
CJZ1 SAPLKAZB Nalicz.odset.rzecz.: Proj.przetw.zb.
CJZ2 SAPLKAZB Nal.odset.rzecz.: przetw. poj. proj.
CJZ3 SAPLKAZB Nal. odset. pl.: proj. przetw. poj.
CJZ5 SAPLKAZB Nal. odset. pl.: proj. przetw. zb.
CJZ6 SAPLKAZB Nal.ods.rzecz.: zl. CO przetw. poj.
CJZ7 SAPLKAZB Nal. ods. pl.: zl. CO przetw. poj.
CJZ8 SAPLKAZB Nal. ods. rzecz.:zl.wew. przetw. zb.
CJZ9 SAPLKAZB Nal. ods. pl.: zlec. CO przetw. zb.
CK00 MENUCK00 Ekran początkowy kalkulacji produktu
CK11 SAPLCKDI Tworzenie kalkulacji produktu
CK11N SAPLCKDI Tworzenie kalkulacji materiałowej
CK13 SAPMC64S Wyświetl. kalkulacji produktu
CK13N SAPLCKDI Wyświetlanie kalkulacji materiałowej
CK22 SAPRCK23 Środek organizacyjny
CK24 SAPRCK23 Aktualizacja ceny z kalkulacją
CK31 SAPRCK32 Drukowanie protokołu przebiegu kalk.
CK32 SAPRCKBA KS BATCH: Drukowanie protokołów
CK33 SAPRCK33 Porównanie wykazów pozycji
CK40N SAPRCKCC Edycja przebiegu kalkulacji
CK41 SAPMC64S Tworzenie przebiegu kalkacji
CK42 SAPMC64S Zmiana przebiegu kalkulacji
CK43 SAPMC64S Wyświetlanie przebiegu kalkulacji
CK44 SAPRCK44 Usuwanie przebiegu kalkulacji
CK45 SAPRCKBA Usuwanie przebiegu kalkul. partii
CK51 SAPLCKDI Tworz. kalkulacji SpMZl
CK51N SAPLCKDI Tworz. kalkulacji SpMZl
CK53 SAPLCKDI Wyświetl. kalkul. SpMZl
CK53N SAPLCKDI Wyświetl. kalkul. SpMZl
CK55 SAPRCK_MCSO Kalkulacja zbiorcza - dok. sprzedaży
CK60 SAPRCK60 Wybór wstępny dla materiału/zakładu
CK61 SAPRCKBA KS przetwarzanie wsadowe
CK62 SAPRCK62 Szukanie struktury: rozwinięcie SpM
CK63 SAPRCKBA KS przetwarzanie wsadowe
CK64 SAPMC64S Przebieg kalkulacji obiektów
CK65 SAPRCKBA KS przetwarzanie wsadowe
CK66 SAPRCK66 Zaznaczanie przebiegu dla zatwierdz.
CK68 SAPRCK68 Zatwierdz. przebiegu kalkulacji
CK74 SAPLKKP4 Tworzenie kosztów dodanych
CK74N SAPLCKDI Tworzenie kosztów dodanych
CK75 SAPLKKP4 Zmiana kosztów dodanych
CK75N SAPLCKDI Zmiana kosztów dodanych
CK76 SAPLKKP4 Wyświetlanie kosztów dodanych
CK76N SAPLCKDI Wyświetlanie kosztów dodanych
CK77N SAPLCKDI Tworzenie kosztów dodanych
CK80 RKKBKIS1 Elastyczny raport elementów prod.
CK81 SAPMKKB2 Przegląd raportów
CK82 RKKBCAL0 Wybór kalkulacji
CK83 RKKBPCD1 Wydruk kalkulacji w tle
CK84 RKKBKIS1 Pozycje poj. kalkulacji do produktu
CK85 RKKBKIS1 Pozycje pojed. kalkul. do zlecenia
CK86 RKKBKIS1 Wyceniona strukturalna SpM
CK87 RKKBKIS1 Oszac. lista strukt. zlec. klienta
CK88 RKKBCAL1 Strukt. kosztów partnera
CK89 RKKBKIS1 Elastyczny rap. elem. zlec. klienta
CK90 MENUCK90 Kalkulacja mieszana
CK91 SAPRCKBA1 Tworzenie alternatywy pozyskania
CK91N CKMLMV_SURFACE Edycja alternatyw pozyskania
CK92 SAPRCKBA1 Zmiana alternatyw pozyskania
CK93 SAPRCKBA1 Wyświetlanie alternatyw pozyskania
CK94 SAPRCKBA1 Zmiana relacji mieszanych
CK95 SAPRCKBA1 Wyświetlanie relacji mieszanych
CKA1 RBDSECOP Kalkulacja standardowa analizy zysku
CKAPP01 SAPRCKAPP01 Materiały do skalkulowania
CKAPP03 SAPRCKAPP03 Pozycje zl. klienta do skalkulowania
CKAV SAPMAVCK Kontrola dostępności
CKC1 SAPRCKCU Kontrola wariantu kalkulacji
CKCM SAPRCKMODEL Model kalkulacji
CKECP CKECP_GENERIC_BPO Kalkulacja ad hoc
CKECP1 CKECP_LAUNCH Przyj. kalk. ksz.: Centr. ekr. pocz.
CKECPCP CKECP_GEN_CP Kalkulacja ad hoc dla cProjekts
CKECPEWT CKECP_GENERIC_BPO Kalkulacja ad hoc
CKECPINT SAPLCK_ECP_GUI Przyjazna kalkulacja kosztów
CKM3 SAPLCKM8 Analiza ceny materiału
CKM3N SAPLCKM8N Analiza ceny materiału
CKM3OLD SAPLCKM8 Analiza ceny materiału
CKM9 SAPRCKMG Wyjaśnienie: Konfiguracja dla zakł.
CKMACD DISPLAY_WIP_LAR Wyśw. przepł. wart. dla rodz. dział.
CKMADJUST ML_ADJUST_FI Uzgodnienie z kontami bilansowymi FI
CKMATCON SAPLCK51 Dialog opracowania listy wyboru
CKMATSEL SAPRCK50 Lista wyboru
CKMB SAPLCKMD Wyświetl. dokumentu księgi materiał.
CKMB_RUN SAPRCKMLMV_RUN_BASIC_LIST Generow. listy podst. dla przeb.
CKMC SAPRCKMU Kontrola spójności materiału
CKMC_RUN SAPRCKMLMV_RUN_CREATE_STEPS Ustalanie kolejności kalkulacji
CKMCCC SAPLCKMMC Ręcz. zmiana struktury koszt. rzecz.
CKMCCD SAPLCKMMC Ręcz. wyśw. str. koszt. rzecz.
CKMCCS SAPLCKM8 Wyświetlanie struktury rzecz.
CKMD SAPRCKMR Transakcje dla materiału
CKMDISPACT ML_DISPLAY_ACTIVITY Tech. wgląd dla rodzajów działań
CKMDISPDOC ML_DISPLAY_DOCUMENT Wgląd techniczny, dokument RM
CKMDISPPOH ML_DISPLAY_PRODUCTION_ORDER Wgląd techniczny dla projekt. zlec.
CKMDISPTAB ML_DISPLAY_TABLES Wgląd techniczny, dane podstawowe RM
CKMDUVACT SAPLCKMLDUVACT Rozdział różnic działania
CKMDUVMAT SAPLCKMLDUVMAT Rozdział różnic materiału
CKMDUVREC CKMLDUVACT_RECORD Wprowadzanie różnic działania
CKMDUVSHOW SAPLCKMLDUVSHOW Wyśw. różnic materiału i działania
CKME SAPRCKM_PRCH Aktywacja zaplanowanych cen
CKMF ML_ALLOW_SETTLEMENT Ustalanie ceny dozwolone
CKMF_RUN ML_ALLOW_SETTLEMENT_RUN Ustalanie ceny dozwolone dla przeb.
CKMG ML_ALLOW_CLOSING Księgowania zamykające dozwolone
CKMG_RUN ML_ALLOW_CLOSING_RUN Księgow. zamyk. dozwolone dla przeb.
CKMH SAPRCKMA_EINSTUF_ABRECHNUNG Jednopoziomowe ustalanie ceny
CKMH_RUN SAPRCKMA_RUN_SETTLE Jednopoz. ustal. ceny dla przebiegu
CKMI SAPRCKMA_ABSCHLUSSBUCHUNGEN Księgowanie zamknięcia
CKMI_RUN SAPRCKMA_RUN_CLOSE Księgow. zamknięcia dla przeb.
CKMJ ML_ALLOW_SHOW_LIST Wyświetlanie środków organizacyjnych
CKMJ_RUN ML_ALLOW_SHOW_LIST_RUN Organiz. przedsięwzięcia dla przeb.
CKML MENUCKML Kalk. rzecz./księga materiałowa
CKML_FPR1 SAPLKOSA_PROCESS Tworzenie procesu produkcyjnego
CKML_FPR1N CKMLMV_SURFACE Przetwarzanie procesu produkcyjnego
CKML_FPR3 SAPLKOSA_PROCESS Wyświetlanie procesu produkcyjnego
CKML_SURF CKMLMV_SURFACE Edycja alternatyw pozysk. / zużycia
CKMLAVREXP CKMLAVR_EXPLANATION_TOOL Narzędzie objaśnianiające AVR
CKMLCP CKML_COCKPIT Cockpit kalkulacji rzeczywistej
CKMLCPAVR CKMLAVR_COCKPIT Kokpit alternatywnego przeb. wyceny
CKMLCPMLBF CO_ML_REV_BF_COCKPIT Kokpit budżetu księgi materiał.
CKMLDC SAPRCKM_MR22 Obciążenie/odciążenie materiału
CKMLDM SAPRCKM_MR22 Obciążenie lub odciążenie materiału
CKMLLA SAPLCKMLLADISPLAY Ceny w księdze materiałowej
CKMLLASHOW CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW Wyświetlanie stawek działania
CKMLMAT CKML_RUN_DISPLAY_MATERIALS Wyświetlanie listy materiałowej
CKMLMV_CA CKMLMV_MAINTAIN_RULES Edycja poziomu Controllingu
CKMLOH SAPRCKM_ORDER_HISTORY_ML Historia zamów. / wiele walut
CKMLPC SAPRCKM_MR21 Zmiana ceny
CKMLPOH ML_PROD_ORDER_HIST_DISP Wyświetlanie historii zlecenia
CKMLPROT CKML_DELETE_PROTOCOLS Usuwanie protokołów
CKMLQS CKML_QSTREE Wyceniona struktura il. (wielopoz.)
CKMLRUNDEL CKML_RUN_DELETE Usuwanie przebiegu kalkulacji rzecz.
CKMLSTATUS SAPRCKM_LIST_OF_STATUS Materiały według statusu okresu
CKMM SAPRCKM2_NEU Zmiana ustalania ceny materiału
CKMM_RUN SAPRCKMLMV_RUN_MLEVEL_SETTLE Wielopoziom. ustal. ceny dla przeb.
CKMPCD SAPLCKMD Wyświetlanie dokumentu zmiany cen
CKMPROTDIS ML_SHOW_PROTOCOL Wyświetlanie protokołu
CKMPRP SAPRCKM_PRMT Opracowanie planowanych cen
CKMPRP2 SAPRCKM_PRMT_RUN_TYPE Oprac. planow. cen przez typ przeb.
CKMPRPN SAPRCKM_PRMT_NEU Opracowanie ceny
CKMR RKKBRPTR Wybór raportu księgi materiałowej
CKMREDWIP REDUCED_WIP_VALUE_FLOW Wyśw. przepł. wart. dla zredukow.PwT
CKMREP SAPRCKM_REPAIR_TABLES Program napraw dla tabel RM
CKMS SAPRCKMS Dokum. rejestru mater. dla materiału
CKMSTART SAPRCKMJ Start produktywny księgi materiał.
CKMVAPP CO_ML_VAPP Przejęcie danych: Wyc. plan prod.
CKMVFM ML_VALUE_FLOW_MONITOR Monitor przepływu wartości
CKNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: KALK
CKR1 SAPRCKR1 Reorganizacja kalkulacji produktu
CKR5 SAPRCKR7 Reorganizacja w tle
CKRU00 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Tworzenie przebiegu kalk. RM
CKRU01 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Przebieg kalk. RM, tworzenie profilu
CKRU02 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Przebieg kalkulacji RM, zmiana prof.
CKRU03 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Przebieg kalk. RM, wyświetl. profilu
CKRU04 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Wyświetlanie wyboru
CKRU05 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Wyświetlanie przebiegu kalk.RM
CKRU06 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Usuwanie przebiegu kalkulacji RM
CKRU07 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Zakłady w przebiegach kalkulacji
CKRU08 CKML_RUN_NEW_TRANSACTION Wyświetlanie poziomów
CKSBX SAPRCKBK_SB_ADMIN_2 Zarządzanie dzielonym buforem
CKTC SAPLCKTC00 Kalk.kosz.w faz.konst.-XiPPE Dialog
CKU1 SAPRCK23 Aktualizacja ceny materiału
CKUC CKEKMULTILEVELCOSTINGSTARTUP Wielopoziom. kalkulacja jednostkowa
CKVF SAPRCKVF Wyśw. czy dozwolone jest zazn./zatw.
CKW1 SAPLCKWB Tworzenie kalkulacji partii produk.
CKW3 SAPLCKWB Wyświetlanie kalkul. partii produk.
CKW4 SAPLCKWB Aktywowanie kalkul. partii produk.
CKWE SAPRCKVK Ustalanie wartości dodanej
CL00 MENUCL00 Menu klasyfikacji
CL01 RMCLCLMO Tworzenie klasy
CL02 RMCLCLMO Zarządzanie klasami
CL03 RMCLCLMO Wyświetlanie klasy
CL04 RMCLCLMO Usuwanie klasy
CL20 SAPMMCLF Przypisanie obiektów do klas
CL20N SAPLCLFM Przypisanie obiektu
CL21 SAPMMCLF Wyświetlanie obiektu w klasach
CL22 SAPMMCLF Przypisanie klasy do klas
CL22N SAPLCLFM Przypisanie klasy do klasy nadrz.
CL23 SAPMMCLF Wyświetlanie klasy dla klas
CL24 SAPMMCLF Przypisanie obiektów do klasy
CL24N SAPLCLFM Przypisanie klasy
CL25 SAPMMCLF Wyświetlanie obiektów w klasie
CL26 RCCLRELE Zbiorcze zatwierdzanie przypisań
CL2A RCCLSTA1 Status klasyfikacji
CL2B RCCLTYP0 Rodzaje klas
CL30 SAPMMCLS Szukanie obiektów w klasach
CL30N RCCLSC Wyszukiwanie obiektu w klasach
CL31 SAPLCLSD Wyszukiwanie obiektu w rodzaju klas
CL6A RMCLKLAV Lista klas
CL6AN RMCLKLAVN Lista klas (ALV)
CL6B RMCLOBJV Lista obiektów
CL6BN RMCLOBJVN Katalog obiektów (ALV)
CL6C RMCLHIEV Hierarchiczna lista klas
CL6D RMCLKLOV Klasa bez poprzednika
CL6E RMCLDINU Kopiowanie normy DIN
CL6F RMCLDINU Kopiowanie danych cechy DIN
CL6G RMCLDINU Tworzenie mater. z danymi cechy DIN
CL6H RCCLKUSV Klasy: pon. przypis./podział/połącz.
CL6K RMCLMDEL Usuwanie cechy (klasa z obiektem)
CL6M RMCLKDEL Usuwanie klasy (z przypisaniami)
CL6O SAPMMCLU Wyświetlanie obiektu plus-minus
CL6P RMCLKLVW Użycie klas
CL6Q RMCLLIST Użycie klas
CL6R RCCLDI01 Direct Input - klasy
CL6T RMCLTEXT Przejęcie tekstu klas
CLABAP SEM5ABAP Wyświetlanie biblioteki klas ABAP
CLB1 RCCLBI02 Wprow. wsadowe dla klasyfikacji
CLB2 RCCLBI03 Wprow. bezpośrednie dla klasyfikacji
CLB3 RCCLBISC Wyświetlanie pliku klasyfikacji
CLBOR SEM5BOR Wyświetlanie biblioteki BOR
CLD0 RBDSECN1 Rozdział profilu konfigur. dla sieci
CLD1 RBDSECNP Rozdział profilu konfig. (Materiał)
CLD2 RBDSEKNO Rozdział globalnych zależn. obiekt.
CLD3 RBDSEVTA Rozdział tabel wariantów (struktura)
CLD4 RBDSEVTM Rozdział tabel wariantów (dane)
CLEAR COM_CALL_CLEAR Uruchamianie narzędzia czyszczenia
CLEAR_INT SAPLCOM_CLEAR_LOCATOR_USE Uruch. narz. czyszcz. (wewnętrznie)
CLEAR_INT2 COM_CLEAR_DIRECT_CALL Czyszczenie danych: Bezpośrednio
CLGT RCLGTGEN Ustawianie tabel dla wyszukiwania
CLHI RCCLDIHI Rozdział hierarchii klas
CLHP SAPLCLHP Graficzne opracowanie hierarchii
CLIST CCCL_TEST Kontrola konf.: Lista składników
CLJP SAPMCLJP Definiowanie kalendarza japońskiego
CLM1 SAPLIQS0 Tworzenie żądania
CLM10 RCLAIM001 Przegląd żądania
CLM11 RCLAIM002 Hierarchia reklamacji
CLM2 SAPLIQS0 Zmiana żądania
CLM3 SAPLIQS0 Wyświetlanie żądania
CLMM SAPLCLMMD Zmiana grupowa przypisanych wartości
CLNA SAPMCLNA Przestrzeń nazw: Klasy / Cechy
CLNK SAPMSNUM Zakresy numerów dla opracowania klas
CLOCO CLOSING_MONITOR Kokpit zamknięcia - wykonanie
CLOCO_ACE CLOSING_MONITOR_ACE Kokpit zamknięcia - Accrual Engine
CLOCO_MIG CLOSING_MONITOR_MIGRA Kokpit zamknięcia - Migracji
CLOCOC CLOSING_MONITOR_CUST Kokpit zamknięcia - konfiguracja
CLOCOS CLOSING_MONITOR_SUPER Kokpit zamknięcia - zagreg. wgląd
CLOCOS_MY CLOSING_MONITOR_SUPER_MY Kokpit zamk. - zagregowany wgląd
CLOI MENUCLOI Interfejs optymalizacji produkcji
CLST RCCLSELSTATISTICS Tworzenie statystyki klas
CLUNDO SAPLCLUNDO Cofanie zmiany (CA-CL)
CLVL SAPMMCLK Opracowanie list zmiennych
CLW1 SAPMMCLF Przypis. hierarchii grupy materiał.
CLW2 SAPMMCLF Wyświetlanie hierarchii grup mater.
CLWA RMCLCLMO Tworzenie grupy materiałowej (SZM)
CLWB RMCLCLMO Zmiana grupy materiałowej (SZM)
CLWC RMCLCLMO Wyświetl. grupy materiałowej (SZM)
CLWD RMCLCLMO Usuwanie grupy materiałowej (SZM)
CLWE RMCLCLMO Tworzenie profilu cechy (SZM)
CLWF RMCLCLMO Zmiana profilu cechy (SZM)
CLWG RMCLCLMO Wyświetlanie profilu cechy (NMS)
CLWH RMCLCLMO Usuwanie profilu cechy (SZM)
CLWJ RMCLCLMO Zmiana artykułu zbiorczego (SSD)
CLWK RMCLCLMO Wyświetl. artykułu zbiorczego (SSD)
CLWL RMCLCLMO Usuwanie artykułu zbiorczego (SSD)
CLWM RMCLCLMO Tworz. hierarchii grupy mater. SZM
CLWN RMCLCLMO Zmiana hierarchii grupy mater. SZM
CLWO RMCLCLMO Wyśw. hierarchii grupy materiał. SZM
CLWP RMCLCLMO Usuwanie hierarchii grupy mater. SZM
CM_CUST CAT_MAN_CUST IMG Retail
CM_TEST_0 KW_CONTROLS_TEST Testy ob. sterow. (wewn.)
CM_TEST_1 SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO Test pojedynczego wpr./wypr.
CM_TEST_2 DOCUMENT_BRIDGE_TEST Program testowy KW Documentbridge
CM_TEST_3 SDEMO_KWUIC_MULTI Progr. demonstr. złoż. ob. sterow.
CM_TEST_4 SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO Test pojedynczego wpr./wypr.
CM02 SAPMC65A Planow. zdoln. prod., zlec. st. rob.
CM03 SAPMC65A Planow. zdoln. prod., lista st. rob.
CM04 SAPMC65A Pl. zdoln. prod., st. rob. zl. zal.
CM05 SAPMC65A Plan. zd. pr.: przeciąż. na st. rob.
CM07 SAPMC65A Planowanie zdoln. pr., zm.ekr.pocz.
CM0X SAPMC65A Planowanie zdolności prod.
CM10 SAPMC65B Wyrównywanie zdolności produkcyjnych
CM11 SAPMC65C Opracowanie sterowania przepływem
CM40 RCCYMAB1 Wyrównanie zdoln. prod. w tle
CM41 RCCYMAB3 Zestawienie wyrównania w tle
CM99 RCCYLOAD Generow. podst. obciąż. zdoln. prod.
CMAP0 SAPMCMAPMAINT Konfigurowalne mapowanie semantyczne
CMATRANGE CWD_ADD_COMPONENTS Dołącz. zakr.wart.mat. dla WażWCyklu
CMCH RCCYOVRC Kontrola profilu ogólnego
CMD1 SAPMV13B Tworz. inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.
CMD2 SAPMV13B Zmiana inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.
CMD3 SAPMV13B Wyśw. inf. wyjśc.: nabycie bezpośr.
CMFN SAPMSNUM Oprac. zakr. num.: CMF_PROTOK (SAP)
CMIG RCMIG_BOM Narzędzie migracji iPPE
CMMAP01 SAPLCM_MAP_MD Tworz. hierar. plan. z danych podst.
CMNK SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: COMPNUM
CMOD SAPMSMOD Rozszerzenia
CMP_CUST CMP_CUST IMG Ustalanie kampanii
CMP2 SAPLMP01 Rozdział pracy: Wgląd projektu
CMP3 SAPLMP01 Rozdział pracy: Wgląd stan. robocz.
CMP9 SAPLMP01 Rozdział pracy: Zestawienie
CMPC2 SAPMV12A Tab. warunków: Tworz. (ustal. kamp.)
CMPC3 SAPMV12A Tab. warunków: Zmiana (ustal. kamp.)
CMPC4 SAPMV12A Tab. warunków: Wyśw. (ustal. kamp.)
CMPERS_MM K_CMPERS_MAINTAIN_MULTI Personalizacja: Opracowanie zbiorcze
CMPP MENUCMPP Rozdział pracy na poz. pracowników
CMPRO SAPMWCM03 Zarz. kategoriami: Oprac. projektu
CMRP MENUCMRP MRP
CMS1 SAPMGSBM Tworzenie zestawu (PPC)
CMS2 SAPMGSBM Zmiana zestawu
CMS3 SAPMGSBM Wyświetlanie zestawu
CMS4 SAPMGSBM Usuwanie zestawu
CMV1 SAPMGSGM Tworzenie zmiennej
CMV2 SAPMGSGM Zmiana zmiennej
CMV3 SAPMGSGM Wyświetlanie zmiennej
CMV4 SAPMGSGM Usuwanie zmiennej wartości
CMWO CM_WORKBENCH Środowisko zarządzania konfiguracją
CMWODISP CM_WORKBENCH Środowisko CM - transakcja wyświetl.
CMX05 RCMXXSTEST01 XSteps: Monitor BADI
CMXSV RCMXXSRSELECT Standardowe repozytorium XStep
CN01 SAPLCPDI Tworzenie standardowej sieci
CN02 SAPLCPDI Zmiana sieci standardowej
CN03 SAPLCPDI Wyświetlanie sieci standardowej
CN04 SAPLCNTX Edycja katalogu tekstu PS
CN05 SAPLCNTX Wyświetlanie katalogu tekstów PS
CN06 SAPMCNMP Zapis do pliku MPX: sieć standardowa
CN07 SAPMCNMP Odczyt z pliku MPX: sieć standardowa
CN08 SAPMCNSM Przydział materiału -> sieć stand.
CN09 SAPMCNSM Przydział materiału -> sieć stand.
CN11 SAPMCNSM Tworzenie stand. kamienia milowego
CN12 SAPMCNSM Zmiana standard. kamienia milowego
CN13 SAPMCNSM Wyśw.standardowego kamienia milowego
CN19 RCN_CV02N_CALLS_PB Wyświetlanie czynności (z SZD)
CN20 SAPLCOKO Wyśw.sieci/ekran pocz.d.podst.czynn.
CN21 SAPLCOKO Tworzenie sieci
CN22 SAPLCOKO Zmiana sieci
CN23 SAPLCOKO Wyświetlanie sieci
CN24 SAPLCOKO Opracowanie harmon. dla całej sieci
CN24N SAPLCOKO Harmonogramowanie całej sieci
CN25 SAPLCORU Potwierdzenie zakończeń w sieci
CN26 SAPLCOKO Wyśw. SkłMat/EkrPocz: Sieć,Czynn,Poz
CN26N RCN_CV02N_CALLS_PB Wyświetlanie składn. mater. (z SZD)
CN27 SAPLCORU Potwierdzenie zbiorcze
CN28 SAPLCORU Wyświetlanie potwierdzeń sieci
CN29 SAPLCORU Anulowanie potwierdzenia sieci
CN2X SAPLCORU Potwierdzenie zakończeń w sieci
CN30 RMAFRU01 Przetwarzanie rekordów błędów PDC
CN33 SAPLCN10 Interfejs PDM-PS
CN38 SAPLCN10 Opracow. elast. miejsc odniesienia
CN40 RCNST000 Przegląd projektu
CN41 RCNST000 Przegląd struktury
CN41N RPSINFO Przegląd struktury projektu
CN42 RCNPD000 Przegląd: Definicje projektu
CN42N RPSISPD000 Przegląd: Definicje projektu
CN43 RCNPE000 Przegląd: Elementy PSP
CN43N RPSISPE000 Przegląd: Elementy PSP
CN44 RCNPA000 Przegląd: Zlecenia planowane
CN44N RPSISPA000 Przegląd: Zlecenia planowane
CN45 RCNAF000 Przegląd: Zlecenia
CN45N RPSISAF000 Przegląd: Zlecenia
CN46 RCNNP000 Przegląd: Sieci
CN46N RPSISNP000 Przegląd: Sieci
CN47 RCNVG000 Przegląd: Czynności/elementy
CN47N RPSISVG000 Przegląd: Czynności/elementy
CN48 RCNRM000 Przegląd: Potwierdzenia
CN48N RPSISRM000 Przegląd: Potwierdzenia
CN49 RCNAB000 Przegląd: Relacje
CN49N RPSISAB000 Przegląd: Relacje
CN50 RCNKB000 Przegląd: Zapotrzeb. na zdoln. prod.
CN50N RPSISKB000 Przegląd: Zapotrzeb. na zdoln. prod.
CN51 RCNFH000 Przegląd: ŚPP
CN51N RPSISFH000 Przegląd: ŚPP
CN52 RCNMR000 Przegląd: Składniki
CN52N RPSISMR000 Przegląd: Składniki
CN53 RCNMS000 Przegląd: Kamienie milowe
CN53N RPSISMS000 Przegląd: Kamienie milowe
CN54N RPSISVB000 Przegląd: Dokument sprzedaży
CN55N RPSISVP000 Przegląd: Pozycje dokum. sprzedaży
CN60 RCNCHANGEDOC Dokumenty zmian do projektów/sieci
CN61 SAPLCPBL Sieć standardowa
CN65 SAPMCODC Zlecenie / sieć dokumentów zmian
CN70 RCNAUTO0 Przegląd: Warianty wsadowe
CN71 RCNST000 Tworzenie wersji projektu
CN72 RCNSAVVS Tworzenie wersji projektu
CN80 SAPMCAPS Archiwizowanie struktur projektu
CN85 PSDELET1 PS: Usuwanie struktur operacyjnych
CN98 RPSREDE2 Usuwanie sieci standardowych
CNACLD CNACL_DELETE PS: Trans. programu usuw. LisKonDost
CNB1 RM06BKPS Zgłoszenia zapotrzeb. dla projektu
CNB2 RM06EKPS Zamówienia dla projektu
CNC4 RCNCC300 Kontrole zgodności dla PSP
CNC5 RCNCC200 Kontrole zgodności zlec. sprz./proj.
CNE1 SAPLKAZB Realizacja projektu (ind. przetw.)
CNE2 SAPLKAZB Realizacja projektu (przetw. zbior.)
CNE5 RCNST000 Analiza postępu
CNFOWB CNFW_FORECAST Środowisko prognozy
CNG9 OCNETOPT Sieć/Hier.: Wywołanie graf. przykł.
CNL1 SAPLCNSH Tworzenie informacji o dostawie
CNL2 SAPLCNSH Zmiana informacji o dostawie
CNL3 SAPLCNSH Wyświetlanie informacji o dostawie
CNMASS RCNMASSCHANGE Zmiana grupowa w systemie projekt.
CNMASSPROT RCNMASSCHANGEPROT Wyśw. protok. zmian gr. syst. proj.
CNMM SAPLCNMM Nabycie zorientowane na projekt
CNMT RCNMT000 Analiza trendu kamienia milowego
CNN0 SAPMSNUM Zakres numerów sieci standardowej
CNN1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: ROUTING_0
CNPAR RPARSHOW Przegląd partnerów
CNPAWB EARNEDVALUESHOW Środowisko proj. analizy postępu
CNPRG CNETWPROG Postęp sieci
CNS0 SAPLCNSH Tworzenie dostawy z projektu
CNS40 RCNST000 Przegląd projektu
CNS41 RCNST000 Przegląd struktury
CNS42 RCNPD000 Przegląd: Definicje projektu
CNS43 RCNPE000 Przegląd: Elementy PSP
CNS44 RCNPA000 Przegląd: Zlecenia planowane
CNS45 RCNAF000 Przegląd: Zlecenia
CNS46 RCNNP000 Przegląd: Sieci
CNS47 RCNVG000 Przegląd: Czynności/elementy
CNS48 RCNRM000 Przegląd: Potwierdzenia
CNS49 RCNAB000 Przegląd: Relacje
CNS50 RCNKB000 Przegląd: Zapotrzeb. na zdoln. prod.
CNS51 RCNFH000 Przegląd: ŚPP
CNS52 RCNMR000 Przegląd: Składniki
CNS53 RCNMS000 Przegląd: Kamienie milowe
CNS54 RCNVB000 Przegląd: Dokument sprzedaży
CNS55 RCNVP000 Przegląd: Pozycje dokum. sprzedaży
CNS60 RCNCHANGEDOC Dokumenty zmian do projektów/sieci
CNS71 RCNST000 Tworzenie wersji projektu
CNSE5 RCNST000 Analiza postępu
CNVL SAPM0CNL Przeglądy zmiennych
CNW1 SAPMCNW1 WWW: Potwierdzenie
CNW4 SAPLCNSE_APPS Dokumenty do projektu
CO01 SAPLCOKO1 Tworzenie zlecenia produkcyjnego
CO01S SAPLCOKO1 Dodanie zlecenia symulacji
CO02 SAPLCOKO1 Zmiana zlecenia produkcyjnego
CO02S SAPLCOKO1 Zmiana zlecenia symulacji
CO03 SAPLCOKO1 Wyświetlanie zlecenia produkcyjnego
CO03S SAPLCOKO1 Wyświetlanie zlecenia symulacji
CO04 SAPLCODR Drukowanie zleceń produkcyjnych
CO05 SAPLCOKO1 Zatwierdzenie zbiorcze zlec. produk.
CO06 SAPLATP4 Przetwarzanie zaległych zleceń
CO07 SAPLCOKO1 Tworzenie zlecenia bez materiału
CO08 SAPLCOKO1 Zlecenie produkc. ze zlec. klienta
CO09 SAPLATP4 Przegląd dostępności
CO0DS DEL_SIM_ORD Usuwanie zlecenia symulacji
CO10 SAPLCOKO1 Zlecenie produkcyjne z projektem
CO11 SAPLCORU Wprowadzanie karty czasowej
CO11N SAPLCORU_S Potwierdzenie wprow. poj. ekranu
CO12 CORUCOLCONF1 Potwierdzenie zbiorcze zakończenia
CO13 SAPLCORU Stornowanie potwierdzenia zlec. pr.
CO14 SAPLCORU Wyśw. potwierdz. zlecenia produkc.
CO15 SAPLCORU Wprowadzanie potwierdzenia zlecenia
CO16 RMAFRU01 Potwierdz.: przetw. rekordów błędów
CO16N RMAFRU03 Ponowne przetwarzanie potwierdzenia
CO17 SAPLCORU Wprowadzanie potwierdzenia z refer.
CO19 SAPLCORU Wprowadzanie zdarzenia czasowego
CO1F SAPLCORU Wprowadz. potwierdzenia zlec. prod.
CO1L CORUPRELIST Potwierdz.: lista zaznaczeń
CO1P CORUPROZ Zaznaczone procesy potwierdzania
CO1V CORUPRECONF1 Potwier.: szybkie wprow. karty czas.
CO20 PPCOFA00 Zlecenia wg numerów zleceń
CO21 PPCOFA10 Zlecenia wg materiału
CO22 PPCOFA20 Zlecenia wg kontrolera MRP
CO23 PPCOFA30 Zlecenia wg planisty produkcji
CO24 PPCMP000 System inf. brakujących mat.
CO26 PPIOA000 System informacyjny zleceń
CO27 PPIOM000 Lista pobrania
CO28 SAPLCOIS Wybór indyw. list obiektów
CO30 MENUCO30 Standardowe punkty wyzwalania
CO31 SAPMCNSM Tworzenie standardowego punktu wyzw.
CO32 SAPMCNSM Zmiana standard. punktu wyzwalania
CO33 SAPMCNSM Wyświetl. standard.punktu wyzwalania
CO40 SAPLCOKO1 Konwersja zlecenia planowanego
CO41 SAPLCOUP Zbiorcza konwersja zleceń planow.
CO42 SAPLKAZB Narzuty rzecz.: Zlec.prod.przetw.zb.
CO43 SAPLKAZB Narzuty rzecz.: Zlec.prod.przetw.zb.
CO44 PPSFCACT Grupowe przetwarzanie zleceń
CO46 PP_ORDER_PROGRESS Raport realizacji zlecenia
CO47 SAPLCOOCD Porównanie zmian
CO51 RCOCB003 Wysyłanie komunikatów procesów
CO52 SAPLCOCR Zestawienie danych procesowych
CO53 SAPLCO52 Monitor receptur sterujących
CO53_BJS RCOCB_SET_JOB_FOR_SENDING Wysyłanie instrukcji/receptur ster.
CO53XT SAPLCO52 Monitor instrukcji/receptur ster.
CO54 SAPLCO51 Monitorowanie komunikatów
CO54XT SAPLCO51 Monitor dla komunikatów proces.
CO55 RCOPOC_CO55 Przetwarz. listy roboczej arkuszy PI
CO56 SAPLCOP0 Wyśw. arkusza instrukcji procesowej
CO57 SAPLCOC5I Ręczne tworzenie komunikatu
CO58 SAPLCOP0 Przetwarzanie arkusza PI
CO59 SAPLCOP0 Usuwanie arkusza PI
CO60 RCOPOC_WKLT Szukanie arkusza PI
CO60_VM RCOPOC_WKLT_VARIANT_MAINTAIN Oprac. war. ALV listy rob. - ark. PI
CO60XT RCOPOC_WKLT Szukanie instrukcji roboczych
CO62 RCOCB009 Usuwanie komunikatów procesowych
CO63 RCOCB010 Zestawienie protokołów usuwania
CO64 RCOPOC_CO64 Zamykanie listy roboczej dla ark. PI
CO67 RCOPOC_CO65 Sprawdzanie listy rob. dla ark. PI
CO68 RMAPIS_MON_WL MiniApp PI-Sheet Mon -> Lista
CO69 RCOCB014 Automatyczne tworzenie komunikatu
CO78 SAPLCOA0 Archiwizacja zleceń
CO80 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: AUF_RUECK
CO81 SAPMSNUM Przyp. nr dla zlec. -marszr. techn.
CO82 SAPMSNUM Zakresy numerów - zlecenie
CO83 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: RESB
CO88 SAPLKO71 Rozliczanie rzecz. zlec. prod./proc.
CO8A SAPLKO71 Wst. rozlicz. prod. łącz., poprawka
CO8B SAPLKO71 Wst. rozlicz. prod. łącz., poprawka
CO99 SAPLKO99 Ustawienie statusu "Zamknięty"
COA_TEST SAPRCK_COA Cost_object_analyzer
COA3 PPARCHR1 PP: Zlec. archiwizacji - odtworzenie
COA4 PPARCHR1 PP: Zlec. archiwizacji - administr.
COA7 PRARCHR1 Zlecenie proces.: Odzysk. - Archiw.
COAA PPPIBTAA Symulacja protokołu zlecenia
COAC SAPLCOAC Zlec. proc.: archiwiz. bazy danych
COAL PPPIARLI Odczyt protokołu zlecenia z archiwum
COB1 SAPMV13H Tworz. strategii szuk. partii -prod.
COB2 SAPMV13H Zmiana strategii szuk. partii- prod.
COB3 SAPMV13H Wyśw. strategii szuk. partii - prod.
COCB MENUCOCB Zarządzanie procesem
COCM CO_OCM_OBJECT_LISTH Zarządzanie zmianami - przyczyna
COCM1 CO_OCM_ORDER_LIST Zarządzanie zmianami - nabycie
COCM2 COOCMPICK Zarządzanie zmianami - pobranie
COCUSDIS CO_CUS_DISPLAY Wyświetlanie ustawień konfiguracji
CODC SAPMCODC Dokumenty zmian dla sieci
COEBR SAPLVBP_TREE Protokół partii
COFC CORUCOFC Dodat. przetw. błędów kosztów rzecz.
COFI SAPLS2EM Tworzenie pliku poleceń
COGI CORUAFFW Przetwarz. ruchów mater. z błędami
COHV PPIO_ENTRY Przetwarzanie grupowe zleceń produk.
COHVPI PPIO_ENTRY Zbiorcze przetw. zleceń proces.
COIB SAPLCOIB As-Built dla seryjnych materiałów
COID SAPLCOIS Wybór pojedyn. list obiektów PP-PI
COIF PPPIFHWTXT Noty produkcyjne
COIK PPPIM000 Lista pobrania
COINT_TP SAPLCOINT_TP Integr. z Controllingiem: Przeksięg.
COINT_TP_S SAPLCOINT_TP Intergracja z CO: Poj. przeksięgow.
COINTCOCP SAPMCOINT_ERR Kokpit dla integracji Controllingu
COIO PPPIA000 System informacyjny zleceń PP-PI
COISF COIS_IS_FIELD_CUST Ustaw. pól w systemie inform.
COM_MDF COM_MDF Dane podstawowe-Framework
COMAC PPIO_ENTRY Kontrola zbiorczej dostępności
COMCPRMSG COM_PRODUCT_CUST_MSG Ustawianie komunik. spec. dla klien.
COMLI WIP_CLOSE_ACTIVITY Księgowanie zakończ. PwT dla działań
COMLWIPDOC SAPLCO_ML_WIP_DOC Wyświetlanie dokumentu ilości PwT
COMMPR01 SAPLCOM_PRWB_BASE_UI_NEW Środowisko produktu
COMMPR02 COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI Przetwarzanie zbiorcze nieakt. prod.
COMMPR03 SAPLCOM_PRODUCT_VIEW_UI Opracowanie wglądów
COMMPR05 SAPLCOM_SCHEME_UI Opracowanie schematu numerów
COMMPR06 COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULT40 Przetwarzanie zbiorcze nieakt. prod.
COMP SAPL0C27 Konfig. systemu inf. o brak. mater.
COMPXPD REXPDSEL_COMP Śledzenie postępu dla składników
CON1 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: zlec.prod.przetw.zb.
CON2 SAPLKAZB Pon.wyc.rzecz.: zlec.prod.przetw.zb.
CONC SAPMSNUM Oprac. zakresu num.: COCB_CRID
CONM SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: COCB_MSID
CONV01 CONV_DISPLAY_APPL_LOGS Konwersja: Wyświetlanie logu aplik.
CONV02 CONV_CONVERT_DOCUMENT Konwersja dokumentu
CONV03 CONV_CONVERT_BOM_ASSEMBLY Konwersja zespołu specyfikacji mat.
CONV04 CONV_CONVERT_DOC_STRUCTURE Konwersja specyfikacji mat. dokum.
CONV20 CONV_FREE_CONVERTER Ponowne ustaw. statusu konwerterów
COOIS PPIO_ENTRY System informacyjny zleceń produk.
COOISPI PPIO_ENTRY System inf. zlecenia procesowego
COOPC SAPLCOOPC Środowisko testowe OPC
COP1 SAPLVHUDIAL2 Planow. HU - ogólnie
COP11 SAPLVHUDIAL2 Planowanie HU bez zlec. klienta
COP12 SAPLVHUDIAL2 Planowanie HU dla zlec. klienta
COP13 SAPLVHUDIAL2 Planowanie JO dla dostawy
COP14 SAPLVHUDIAL2 Planowanie jedn. obsł. dla zamów.
COP2 SAPLVHUDIAL2 Pakowanie HU - ogólnie
COP21 SAPLVHUDIAL2 Pakowanie HU - bez zlec. klienta
COP22 SAPLVHUDIAL2 Pakowanie HU dla zlec. klienta
COP23 SAPLVHUDIAL2 Pakowanie JO dla dostawy
COP24 SAPLVHUDIAL2 Pakowanie JO dla zamówienia
COPA PPPIBTAR Archiwizacja protokołu zlecenia
COPAWA SAPLCOWBHU Pakowanie składników dla zlecenia
COPD PPPIBTDR Wydruk zlecenia procesowego
COPI SAPLCODR Wydruk dok. produkcji zlec. proc.
COPOC RCOPOC_START Kokpit produkcji procesowej
COR1 SAPLCOKO Tworzenie zlecenia procesowego
COR2 SAPLCOKO Zmiana zlecenia procesowego
COR3 SAPLCOKO Wyświetlanie zlecenia procesowego
COR5 SAPLCOKO Zatwier. zbior. zlecenia procesu
COR6 SAPLCORU Poj. potwierdzenie zlecenia procesu
COR6N SAPLCORU_S Potwierdzenie wprow. poj. ekranu
COR7 SAPLCOKO Konwersja plan. zlec. na zlec. proc.
COR8 SAPLCOUP Konw. zb.: zlec. plan. na zlec. pr.
CORA SAPLCOKO Zlec. proces., harmon. relacji zewn.
CORK SAPLCORU Łączne potwierdzenia zlecenia proc.
CORO SAPLCOKO Tworzenie zlec. procesu bez mater.
CORP ROOP0013 Parametry sterowania zleceń proces.
CORR CORUPICONF1 Wprowadzanie zbiorcze - potwierdz.
CORRHIST FI_CA_CORRHIST Wyświetlanie historii korespondencji
CORS SAPLCORU Zaniechanie potw. zlecenia proc.
CORT SAPLCORU Wyśw. potwierdzenia zlec.procesowego
CORZ SAPLCORU Potwierdz. zdarzenia dla zlec. proc.
COW1 SAPLCOW1 Zlecenie prod. - stanowisko rob.
COWBHUWA SAPLCOWBHU Wydanie mat. HU dla zlecenia prod.
COWBHUWE SAPLVHURM Przyj. mat. HU tylko dla zlec. prod.
COWBPACK SAPLVHUDIAL Pakowanie w zleceniach produkcyjnych
COWF1 SAPLCOWF Konfiguracja zadania (zlec. prod.)
COX1 SAPLCOKO Tworzenie zlecenia (wewnętrznie)
CP01 SAPLKWM3 Tworzenie procesu gospodarczego
CP02 SAPLKWM3 Zmiana procesu gospodarczego
CP03 SAPLKWM3 Wyświetlanie procesu gospodarczego
CP04 SAPLKWM3 Usuwanie procesu gospodarczego
CP05 SAPMKMAA Proces: wyświetlanie zmian
CP06 RKABCPLN Planowanie ABC CO: Przyjęcie działań
CP07 RKABCPLN Planowanie ABC CO: Wyśw.przyj.dział.
CP12 SAPLKWM3 Edycja procesów gospodarczych
CP13 SAPLKWM3 Procesy gosp.: raport danych podst.
CP14 SAPLKWM3 Usuwanie procesów gospodarczych
CP20 SAPLKWSB Rozl.schem.: Wyświetl. strukt. proc.
CP26 RKABCPLN Planowanie CO-ABC: Ilości & ceny
CP27 RKABCPLN Planow. CO-ABC: Wyśw. ilości & cen
CP30 SAPLKWM3 Procesy gosp.: Zarządzanie zmianami
CP46 RKABCPLN Planowanie ABC CO: Wskaźn. statyst.
CP47 RKABCPLN Planowanie ABC CO: Wyśw.wskaź. stat.
CP65 SAPMKES1 Tworz. form. plan. ABC przyj. dział.
CP66 SAPMKES1 Zm. form. pl. ABC dla przyj. dział.
CP67 SAPMKES1 Format pl. ABC wyśw. przyj. działań
CP75 SAPMKES1 Tworz. formatu plan. ABC ilość/cena
CP76 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. ABC ilość/cena
CP77 SAPMKES1 Wyśw. formatu plan. ABC ilość/cena
CP85 SAPMKES1 Format pl. ABC tworz. wsk. statyst.
CP86 SAPMKES1 Zmiana formatu plan. ABC wsk. stat.
CP87 SAPMKES1 Wyśw. formatu pl. ABC wsk. statyst.
CP97 SAPMKPT4 Kopiowanie plan. dla procesów gosp.
CP97_OLD SAPLKWCP Procesy gosp. - kopiow. planowania
CP98 SAPMKPT4 Kopiowanie plan. dla procesów gosp.
CP98_OLD SAPLKWCP Proc.gosp. - kopiow. rzecz. do plan.
CPAE SAPLKWTP Rzecz. rozl. schem.: Rach. wyników
CPAS SAPLKWTP Rozl. rzecz. za pom. schem.: Procesy
CPB1 RKAEP000 Procesy gosp. - poz. poj. rzeczyw.
CPB9 SAPMKB02 Raport planowania procesów gosp.
CPBA SAPMKKB2 Wykonanie wybranych raportów
CPBB SAPMKKB2 Wybór raportów
CPBL SAPMKB01 Procesy gosp.: Przegląd planowania
CPBP RKAEP000 Procesy gosp. - pozycje pojed. plan.
CPBT RKATARIF Procesy gospodarcze: Raport stawek
CPC1 SAPMKAL1 Tworz. rzecz. pośr. rozrach. dział.
CPC1N SAPLKAL1 Tworz. rzecz. pośr. rozrach. dział.
CPC2 SAPMKAL1 Zmiana rzecz. pośr. rozr. dział.
CPC2N SAPLKAL1 Zmiana rzecz. pośr. rozr. dział.
CPC3 SAPMKAL1 Wyświetl. rzecz. pośr. rozr. dział.
CPC3N SAPLKAL1 Wyświetl. rzecz. pośr. rozr. dział.
CPC4 SAPMKAL1 Usuw. rzecz. pośred. rozrach. dział.
CPC4N SAPLKAL1 Usuw. rzecz. pośred. rozrach. dział.
CPC5 SAPMKGA2 Wykon. pośr. rozr. rzecz. działań
CPC6 SAPMKGA1 Przegl. rzecz. pośr. rozrach. dział.
CPC6N SAPLKAL1 Przegl. rzecz. pośr. rozrach. dział.
CPC7 SAPMKAL1 Tworz. plan. pośred. rozrach. dział.
CPC7N SAPLKAL1 Tworz. plan. pośred. rozrach. dział.
CPC8 SAPMKAL1 Zmiana plan. pośred. rozrach. dział.
CPC8N SAPLKAL1 Zmiana plan. pośred. rozrach. dział.
CPC9 SAPMKAL1 Wyśw. plan. pośred. rozrach. dział.
CPC9N SAPLKAL1 Wyśw. plan. pośred. rozrach. dział.
CPCA SAPMKAL1 Usuw. plan. pośred. rozrach. dział.
CPCAN SAPLKAL1 Usuw. plan. pośred. rozrach. dział.
CPCB SAPMKGA2 Wykon. pośred. rozrach. dział. plan.
CPCC SAPMKGA1 Przegląd plan. pośr. rozrach. dział.
CPCCN SAPLKAL1 Przegląd plan. pośr. rozrach. dział.
CPCN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: PCAMPAIGN
CPFX SAPLKSF2 Wst. rozdział kosztów st.: Procesy
CPH1 SAPLKKHI Tworzenie grupy procesów gospodar.
CPH2 SAPLKKHI Zmiana grupy procesów gospodarczych
CPH3 SAPLKKHI Wyświetlanie grupy procesów gospod.
CPH4 RKSTDHIE Zmiana hierar.standard. (proc.gosp.)
CPH4N KEO_START_NF Zmiana hierarchii stand. / pr. gosp.
CPH5 RKSTDHIE Wyświetlanie hierar.stand./proc.gos.
CPH5N KEO_START_NF Wyświetl. hier. stand. / proc. gosp.
CPII SAPLKSPI Ustalanie stawki rzecz.: Procesy
CPK1 MP120900 Tworzenie danych kosztów zadań
CPK2 MP120900 Zmiana danych kosztów zadań
CPK3 MP120900 Wyświetlanie danych kosztów zadań
CPMA SAPLKNMA WRD post.=rzecz.: Procesy
CPMB SAPLKNMA Uzgodnienie planu ABC
CPMN MENUCPMN Menu rachunku kosztów proc.
CPP1 SAPMKAL1 Tworzenie rozłoż. rzecz. procesów
CPP1N SAPLKAL1 Tworzenie rozłoż. rzecz. procesów
CPP2 SAPMKAL1 Zmiana rozłoż. rzecz. procesów
CPP2N SAPLKAL1 Zmiana rozłoż. rzecz. procesów
CPP3 SAPMKAL1 Wyświetl. rozłoż. rzecz. procesów
CPP3N SAPLKAL1 Wyświetl. rozłoż. rzecz. procesów
CPP4 SAPMKAL1 Usuwanie rozłoż. rzecz. procesów
CPP4N SAPLKAL1 Usuwanie rozłoż. rzecz. procesów
CPP5 SAPMKGA2 Wykonanie rozłoż. rzecz. procesów
CPP6 SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia rzecz. procesów
CPP6N SAPLKAL1 Przegląd rozłożenia rzecz. procesów
CPP7 SAPMKAL1 Tworzenie rozłożenia plan. procesów
CPP7N SAPLKAL1 Tworzenie rozłożenia plan. procesów
CPP8 SAPMKAL1 Zmiana rozłożenia plan. procesów
CPP8N SAPLKAL1 Zmiana rozłożenia plan. procesów
CPP9 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozłoż. plan. procesów
CPP9N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozłoż. plan. procesów
CPPA SAPMKAL1 Usuwanie rozłożenia plan. procesów
CPPAN SAPLKAL1 Usuwanie rozłożenia plan. procesów
CPPB SAPMKGA2 Wykonanie rozłoż. plan. procesów
CPPC SAPMKGA1 Przegląd rozłożenia plan. procesów
CPPCN SAPLKAL1 Przegląd rozłożenia plan. procesów
CPPE SAPLKWTP Rozlicz. plan. schem.: Rach. wynik.
CPPI SAPLKSPI Kalk. wewn. plan. staw. dział CO-ABC
CPPS SAPLKWTP Rozlicz. pl. za pom. schem.: Procesy
CPS1 SAPLKSS0 Ustalenie odchyleń: Procesy
CPS2 SAPLKSS0 Podział kosztów rzecz.: Procesy
CPSP SAPMKACT Wykonanie podziału kosztów planow.
CPT1 SAPLKWTMA Tworzenie schematu
CPT2 SAPLKWTMA Zmiana schematu
CPT3 SAPLKWTMA Wyświetlanie schematu
CPT4 SAPLKWTMA Usuwanie schematu
CPT6 SAPLKCTV Planowanie struktur. procesów gosp.
CPTA SAPLKWTP Rozlicz. rz. za pom. schem.: Zlec.
CPTB SAPLKWTP Rozliczenie rzecz. schem.: Zlecenia
CPTD SAPLKWTP Rozlicz. rzecz. schem.: Zlec. prod.
CPTE SAPLKWTP Rozl. rzecz. schem.: Zlecenie ser.
CPTG SAPLKWTP Rozlicz. rzecz. schem.: Nośnik kosz.
CPTH SAPLKWTP Rozlicz. rzecz. schem.: Nośnik kosz.
CPTJ SAPLKWTP Rozl. rzecz. schem.: Zlec. klienta
CPTK SAPLKWTP Rozliczenie rzecz. schem.: Projekt
CPTL SAPLKWTP Rozlicz. rz. za pom. schem.: Projek.
CPUA SAPLKWTP Rozl. plan. za pom. schem.: Zlecenie
CPUB SAPLKWTP Rozl. plan. za pom. sch.: Zlecenia
CPUK SAPLKWTP Rozl. plan. za pom. schem.: Projekt
CPUL SAPLKWTP Rozl. pl. za pom. schem.: Projekty
CPV1 SAPMKAL1 Tworzenie rzeczyw. rozdziału proc.
CPV1N SAPLKAL1 Tworzenie rzeczyw. rozdziału proc.
CPV2 SAPMKAL1 Zmiana rozdziału rzeczyw. proc.
CPV2N SAPLKAL1 Zmiana rozdziału rzeczyw. proc.
CPV3 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz. proc.
CPV3N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozdziału rzecz. proc.
CPV4 SAPMKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz. procesów
CPV4N SAPLKAL1 Usuwanie rozdziału rzecz. procesów
CPV5 SAPMKGA2 Wykonanie rzecz. rozdziału procesów
CPV6 SAPMKGA1 Przegląd rozdziału rzecz. procesów
CPV6N SAPLKAL1 Przegląd rozdziału rzecz. procesów
CPV7 SAPMKAL1 Tworzenie rozdziału plan. procesów
CPV7N SAPLKAL1 Tworzenie rozdziału plan. procesów
CPV8 SAPMKAL1 Zmiana rozdziału planowego procesów
CPV8N SAPLKAL1 Zmiana rozdziału planowego procesów
CPV9 SAPMKAL1 Wyświetlanie rozdziału plan. proc.
CPV9N SAPLKAL1 Wyświetlanie rozdziału plan. proc.
CPVA SAPMKAL1 Usuwanie rozdziału plan. procesów
CPVAN SAPLKAL1 Usuwanie rozdziału plan. procesów
CPVB SAPMKGA2 Wykonanie plan. rozdziału procesów
CPVC SAPMKGA1 Przegląd rozdziału plan. procesów
CPVCN SAPLKAL1 Przegląd rozdziału plan. procesów
CPZI SAPLKAZB Rzecz. kalkulacja narzutu: Procesy
CPZP SAPLKAZB Planowe narzuty: Procesy gospodarcze
CR00 MENUCR00 Menu planowania zasobów
CR04 SAPMCR05 Test formuł stanowiska roboczego
CR05 RCRA0010 Lista stanowisk roboczych
CR06 RCRA0020 Przypisanie stanow. robocz. do MPK
CR07 RCRA0030 Zdolności prod. stanowiska roboczego
CR08 RCRA0040 Hierarchia stanowisk roboczych
CR09 SAPLC0VL Tekst referencyjny listy zadań
CR10 RCRA0050 Dokumenty zmian stanowiska roboczego
CR11 SAPMC68K Dodanie zdolności prod.
CR12 SAPMC68K Zmiana zdolności produkcyjnych
CR13 SAPMC68K Wyświetlanie zdolności prod.
CR15 RCRA0031 Wykorzystanie zdolności prod.
CR21 SAPMC68H Tworzenie hierarchii
CR22 SAPMC68H Zmiana hierarchii
CR23 SAPMC68H Wyświetlanie hierarchii
CR24 SAPLCR06 Tworzenie sieci zasobów
CR25 SAPLCR06 Zmiana sieci zasobów
CR26 SAPLCR06 Wyświetlenie sieci zasobów
CR31 SAPLCR06 Tworzenie hierarchii
CR32 SAPLCR06 Zmiana hierarchii
CR33 SAPLCR06 Wyświetlanie hierarchii
CR40 RCRA0011 Użycie st.roboczego w usun. obiekcie
CR41 SAPLCRAR Archiwizacja stanowisk roboczych
CR60 RCRA0060 System inf. stanowiska roboczego
CRAA SAPLCRA0 Wyświetlanie stanowiska roboczego
CRAH SAPLCRA0 Tworzenie stanowiska roboczego
CRAV SAPLCRA0 Zmiana stanowiska roboczego
CRD_DET_AF CRD_DET Opisy refer.
CRDCS1 CRD_CORR_SEND Wydruk korespondencji legitymizacji
CRDIMG CRD_IMG_SHOW Przewodnik wdrożenia legitymizacji
CRF1 RFFCRD00 Karty kredytowe: Odczyt danych oryg.
CRF2 RFFCRD05 Karty kredyt.: Usuwanie pliku stand.
CRF3 RFFCRD10 Karty kredyt.: Przetw. pliku stand.
CRF4 RFFCRD20 Karty kredytowe: Przetwarzanie logu
CRK1 SAPLFCR2 Tworzenie dokumentu karty
CRK2 SAPLFCR2 Zmiana dokumentu karty
CRK3 SAPLFCR2 Wyświetlanie dokumentu karty
CRM_AC CRM_CHECK_APP Kontrola nr term. dla wymiany danych
CRMBS02 SAPMBSVA Opracowanie schematów statusu
CRMBS03 SAPMBSVA Wyświetlanie schematów statusu
CRMBWST SAPLCRM_PSST Gener. źródła danych dla ob. st. BW
CRNA SAPMSNUM Opracowanie zakresu numer.: CR_ARBPL
CRNH SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: CR_HIERAR
CRNK SAPMSNUM Opracowanie zakresu num.: CR_KAPA
CRR1 RFCRDL00 Analiza danych podst. kart
CRR2 RFCRDL10 Analiza dokumentów kart
CRR3 RFCRDL20 Analiza pliku logu
CRS1 SAPLFCRA Tworzenie rek. dan. podst. karty pł.
CRS2 SAPLFCRA Zmiana rek. danych podst karty pł.
CRS3 SAPLFCRA Wyśw. rek. danych podst. karty kred.
CRTD RFFCRDEX Karta płatn.: Tworz. przykład. pliku
CRTGDSREC MMIMPA_CALL_MIGO_ENTRY KodT dla pkt. wpr. MIGO z portalu
CRWBD SAPLCRWBD0 Środowisko replikacji
CS00 MENUCS00 Menu specyfikacji materiałowej
CS01 SAPMC29S Tworzenie specyf. mat. dla materiału
CS02 SAPMC29S Zmiana materiałowej SpM
CS03 SAPMC29S Wyświetlanie materiałowej SpM
CS05 SAPMC29S Zmiana grupy SpM dla materiału
CS06 SAPMC29S Wyświetlanie grupy materiałowej SpM
CS07 SAPLCSAL Przydział mater. SpM do zakładu
CS08 SAPLCSAL Zmiana SpM dla mat. - przydz. zakł.
CS09 SAPLCSAL Wyświetl. przydziałów do zakładu
CS11 SAPMC29L Wyświetlanie SpM poziomami
CS12 SAPMC29L Strukt. spec. mat.
CS13 SAPMC29L Sum. spec. mat.
CS14 SAPMC29V Porównanie SpM
CS15 SAPMC29L Jednopoziomowa lista miejsc użycia
CS20 SAPMC29M Zmiana grupowa: ekran początkowy
CS21 SAPMC29M Zmiana grupowa mater.:ekran początk.
CS22 SAPMC29M Zmiana grupowa dok.:ekran początkowy
CS23 SAPMC29M Zmiana klasy grupowej:ekran początk.
CS31 SAPMC29S Tworzenie SpM klas
CS32 SAPMC29S Zmiana SpM klas
CS33 SAPMC29S Wyświetl. SpM klas
CS40 SAPLCSAL Tworzenie połączenia z mater. konf.
CS41 SAPLCSAL Zmiana przydziel. konfig. materiału
CS42 SAPLCSAL Wyśw. przydz. konfiguracji materiału
CS51 SAPMC29S Tworzenie standardowej SpM
CS52 SAPMC29S Zmiana standardowej SpM
CS53 SAPMC29S Wyświetlanie standardowej SpM
CS61 SAPMC29S Tworzenie SpM zlecenia sprzedaży
CS62 SAPMC29S Zmiana spec. mater. zlecenia
CS63 SAPMC29S Wyświetlanie SpM zlecenia
CS71 SAPMC29S Tworzenie SpM PSP
CS72 SAPMC29S Zmiana SpM PSP
CS73 SAPMC29S Wyświetl. SpM PSP
CS74 SAPLCSWB Wielopoziomowe tworzenie SpM PSP
CS75 SAPLCSWB Wielopoziomowa zmiana SpM projektu
CS76 SAPLCSWB Wielopoziomowe wyświetl. SpM PSP
CS80 SAPMC29B Dokumenty zmian dla SpM dla mater.
CS81 SAPMC29B Dokumenty zmian dla standard. SpM
CS82 SAPMC29B Dok. zmian dla SpM zlecenia klienta
CS83 SAPMC29B Dok. zmian SpM PSP
CS84 SAPMC29B Dok. zmian SpM klas
CS90 SAPMSNUM Zakresy numerów specyf. materiałów
CS91 SAPMSNUM Zakresy numerów standardowej SpM
CS92 SAPMSNUM Zakresy numerów SpM zlecenia klienta
CSA1 SAPMC29D Enqueue test dla dialogu RFC
CSAB SAPLCSSO Browse Sales Order BOM
CSADMIN SCMS_CS_ADMIN Administracja serwerem Repozytorium
CSC5 SAPMC29L Jednopoz. lista miejsc użycia klas
CSCPMCL SAPLCSCPMCL Opracowanie poziomów realizacji mat.
CSCPPLPA SAPLCSCPPARA2 Opracow. param. harmonogr. z mater.
CSD5 SAPMC29L Jednopoz. lista miejsc użycia dok.
CSK1 SAPMC29L Wielopoz. rozwinięcie SpM klienta
CSK2 SAPMC29L SpM klienta - SpM struktury
CSK3 SAPMC29L SpM zlec. klienta - Przegląd ilości
CSKB SAPLCSSO Rozpoczęcie przeglądu zlecenia
CSMB SAPLCSSO Rozpocz. przeglądu specyf. materiału
CSMONITOR SCMS_CS_MONITOR Knowledge Provider Monitor
CSP1 SAPMC29L Wielopoz. rozwinięcie SpM projektu
CSP2 SAPMC29L SpM projektu - SpM struktury
CSP3 SAPMC29L SpM projektu - Przegląd ilości
CSPB SAPLCSSO Rozpoczęcie przeglądu SpM projektu
CSPC RSSPECCA Specyfikacje klienta
CT01 SAPMCTAV Tworzenie cechy
CT02 SAPMCTAV Zmiana cechy
CT03 SAPMCTAV Wyświetlanie cechy
CT04 SAPLCTMV Zarządzanie cechami
CT05 SAPLCTMV Tworzenie cechy
CT06 SAPLCTMV Wyświetlanie cechy
CT10 RCCTMV00 Lista cech
CT12 SAPLCTWUL Lista miejsc użycia: Otoczenie cechy
CT21 RCCTBI01 Wprowadzanie wsadowe dla cechy
CT22 RCCTBISC Edycja pliku sekwencyjnego dla cech
CT23 RCCTCN01 Wyświetlanie cech dla numeru zmiany
CT24 RCCTCN02 Wyświetl. używanych numerów zmiany
CT25 RCCTVDEP Używ. cechy w zależnościach
CTBW_META CTBW_GEN_META Generowanie metadanych
CTEW TEW_REMOTE TEW dla catt
CTNK SAPMSNUM Zakresy numerów dla cech
CTU6 SAPLKWTU Drzewo funkcji ze sterowaniem
CU01 SAPLCUKD Tworzenie zależności obiektowych
CU02 SAPLCUKD Zmiana zależności obiektowych
CU03 SAPLCUKD Wyświetlanie zależności obiektowych
CU04 RCUKDLIS Lista zależności
CU05 RCUKDVWG Lista miejsc użycia zależności
CU21 SAPLCUK1 Tworzenie sieci zależności
CU22 SAPLCUK1 Zmiana sieci zależności
CU23 SAPLCUK1 Wyświetlanie sieci zależności
CU31 SAPLCUKB Obiekt bazy wiadomości - tworzenie
CU32 SAPLCUKB Obiekt bazy wiadomości - zmiana
CU33 SAPLCUKB Obiekt bazy wiadomości - wyświetl.
CU34 SAPLCURT Tworzenie wersji czasu wykon.dla SCE
CU35 SAPLCURT Zmiana wersji czasu wykon. dla SCE
CU36 SAPLCURT Wyświetl. wersji czasu wykon.dla SCE
CU37 SAPLCURT Tworzenie schematu bazy danych SCE
CU41 SAPLCUCO Tworzenie profilu konfiguracji
CU42 SAPLCUCO Zmiana profilu konfiguracji
CU43 SAPLCUCO Wyświetlanie profilu konfiguracji
CU44 SAPLCUCP Przegląd konfiguracji materiału
CU45 SAPLCUCP Przegląd konfiguracji sieci stand.
CU50 SAPLCUKO Symulacja/modelow. konfig. materiału
CU51 SAPLCASL SpM zlecenia
CU51E SAPLCASL CE: SpM zlecenia (eoASL)
CU52 SAPLCASL Wyświetlanie zlecenia SpM
CU52E SAPLCASL CE: wyświetlanie SpM zlecenia
CU55 SAPLCE_PRST CE: SpM projektu (eoPSL)
CU59 RCCUVTDB Transfer zawartości tabeli wariantów
CU60 SAPLCUD2 Opracowanie tabeli
CU60E RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB Odczyt Excela z tabeli wariantów
CU61 SAPLCUTU Tworzenie struktury tabeli
CU62 SAPLCUTU Zmiana struktury tabeli
CU63 SAPLCUTU Wyświetlanie struktury tabeli
CU64 RCCUTB00 Lista struktury tabeli
CU65 SAPLCUFU Tworzenie funkcji
CU66 SAPLCUFU Zmiana funkcji
CU67 SAPLCUFU Wyświetlanie funkcji
CU68 RCCUFN00 Lista funkcji
CU70 SAPLCLSQ Tworzenie sewencji sortowania
CU71 SAPLCLSQ Zmiana sekwencji sortowania
CU72 SAPLCLSQ Wyświetlanie sekwencji sortowania
CU80 RCCUBD00 Cechy materiału konfigurowalnego
CUAL RBDSESCE Rozdział baz wiadomości SCE
CUCHECK RCUCHECK Raporty kontrolne LO-VC
CUCK RCU_COPY_KMAT Kopiowanie konfig. materiału
CUD2 RBDSECN2 Rozdz. profili konfig. ogól.pl.pracy
CUD3 RBDSECN3 Rozdział profili konfig.-wzorzec SpU
CUDS SAPMSNUM Opracow. zakresu numerów: CE_DESIGN
CUFD RBDSEVFN Rozdział funkcji wariantów
CUID RBDSEUI Rozdział projektów interfejsu
CUK2 RBDSENET Rozdział sieci zależności
CUMODEL RCUMODEL Transakcja dla wyświetlania modelu
CUNI SAPMUNIT Jednostki miary
CUNK SAPMSNUM Zakresy numerów dla zarz. relacjami
CUNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: CU_INOB
CUSC SAPMCUSC Konfiguracja wersji krajowej
CUTRACE CUTRC_START_TRACE Rozszerzone śledzenie zależności
CUTRC CUTRC_START Rozpoczęcie śledzenia obsługi komun.
CUUPDMV RCUUPDMATVAR Aktualizacja wariantów materiału
CV00 MENUCV00 Zarządzanie dokumentami
CV01 SAPMCDOK Tworzenie rekordu inform. dokumentu
CV01N SAPLCV110 Tworzenie dokumentu
CV02 SAPMCDOK Zmiana rekordu inform. dokumentu
CV02N SAPLCV110 Zmiana dokumentu
CV03 SAPMCDOK Wyświetlanie rekordu inf. dokumentu
CV03N SAPLCV110 Wyświetlanie dokumentu
CV04 SAPMCDOK Lista rekordów inform. dokumentu
CV04N SAPLCV100 Szukanie dokumentu
CV11 SAPMC29S Tworzenie struktury dokumentu
CV12 SAPMC29S Struktura dokumentu zmian
CV13 SAPMC29S Wyświetlanie struktury dokumentów
CV130 SAPLCV130 TEST_CV130
CV15 SAPMC29S Grupa dokum. zmian specyfik. mater.
CV16 SAPMC29S Wyświetlanie grupy dokumentowej SpM
CV22 RCCADI41 Zmiana rodzaju serwera prezentacji
CV30 RCCADI20 Wyświetlanie protokołu transferu
CV31 RCCADI10 Znajd. błędów interfejsu CAD online
CV80 SAPMC29B Dokumenty zmian dla struktury dokum.
CV90 SAPMSNUM Zakres numerów dla dokumentów
CV91 SAPMSNUM Zakresy numerów specyfikacji dokum.
CVD1 SAPLCVDA EHS: wysyłka raportu - ekran począt.
CVI0 MENUCVI0 Dystrybucja dokumentów
CVI1 SAPLCVV1 Tworzenie listy odbiorców
CVI2 SAPLCVV1 Zmiana listy odbiorców
CVI3 SAPLCVV1 Wyświetl. listy odbiorców
CVI4 SAPLCVV1 Wszyscy odbiorcy dokumentu
CVI6 SAPLCVV1 Wyświetl. dokumentów odbiorcy
CVI7 SAPLCVV1 Uruchom. dystryb. z listą odbiorców
CVI8 SAPLCVV1 Uruchom. dystrybucji dokumentów
CVI9 RCDDSSEL Protokół zleceń dystrybucji
CVII SAPLCVVC Wyświetl. zlec. początk. w klasyfik.
CVIX SAPLCVV5 Aktywacja połączeń typów zdarzeń
CVIY SAPLCVV5 Konfiguracja specyficzna dla zadań
CVW1 SAPLCVIT Internet. scenariusz szukania dokum.
CVW2 SAPLCVWEB Wyszukiwanie indeksu SZD w sieci
CVW3 SAPLCV221 Wyszukiwanie w sieci
CVW3A SAPLCV221 Wyszukiwanie w sieci
CVW4 SAPLCV221 Wyświetlanie listy dokum. w sieci
CVW4A SAPLCV221 Wyświetlanie listy dokum. w sieci
CVWD SAPLCVVW Dostęp WWW: Pakiet zleceń rozdziału
CVWG SAPLCVWG SZD: Test dla zapisu/odczytu akt.X
CWBQM SAPLCPRC QM: Engineering Workbench
CWVT MENUCWVT Dystrybucja mat.
CX00 MENUCX00 EC-MC: menu aplikacji
CX00N FICMEN00 Konsolidacja SAP: Menu aplikacji
CX01 MENUCX01 EC-MC: menu konfiguracji- ogólnie
CX01N FICMEN00 Konsolidacja SAP: Menu konfiguracji
CX0A1 RKCMKCGD Edycja cech
CX0A2 SAPMKCGF Edycja grup pól
CX0A3 FICCOMD0 Gener. modułów oprac. danych podst.
CX0A4 FICREOMV Reorg. opracow. wglądu (dane podst.)
CX0A5 SAPMFCG1 Opracowanie wartości cech
CX0A6 SAPMFCG1 Wyświetlanie wartości cech
CX0A7 SAPMSVMA Opracowanie wartości cech
CX0A8 SAPMSVMA Wyświetlanie wartości cech
CX0AC SAPMFCG1 Atrybut JK: Opracowanie wart. cech
CX0AD SAPMFCG1 Atrybut JK: Wyświetlanie wart. cech
CX0AE SAPMFCG1 Poddekret.: Opracowanie wart. cech
CX0AF SAPMFCG1 Poddekret.: Wyświetlanie wart. cech
CX0C00 FICRIC00 Kontrola refer. konfig. integraln.
CX0C10 FICTCL00 Zm. danych podst. prot./wyśw. konf.
CX0T9 FICTDE00 Eksport danych ruchu
CX0TA FICTDI00 Import danych operacji
CX0TC FICTPC00 Transport konfiguracji ECCS
CX0UD FICCPD00 ECCS: kopiowanie między wglądami
CX0UM FICMIG00 EC-CS: Migracja FI-LC
CX0UN FICNRIV0 Kopiowanie zakresów numerów dokum.
CX0US FICCPS00 ECCS: Zestaw do kopiowania
CX10 SAPMF210 Tworzenie planów pozycji
CX11 SAPMF210 Zmiana planów pozycji
CX12 SAPMF210 Wyświetlanie planów pozycji
CX13 SAPMF210 Tworzenie pozycji
CX14 SAPMF210 Zmiana pozycji
CX15 SAPMF210 Wyświetlanie pozycji
CX16 SAPMF2102 Edycja hierarchii pozycji
CX16_OLD FICSHY20 Edycja hierarchii pozycji
CX17 SAPMF2102 Wyświetlanie hierarchii pozycji
CX17_OLD FICSHY20 Wyświetlanie hierarchii pozycji
CX19 FICVIM00 JK- Przypisanie kat. danych finans.
CX1A SAPMF210 Tworzenie typów dekretacji
CX1B SAPMF210 Zmiana typów dekretacji
CX1B0 FICLMD50 Lista danych podst.: jedn. konsol.
CX1B1 FICVIM00 Metody odczytu z pl., jedn. konsol.
CX1B4 FICDCC00 Kontrola spójności danych operacji
CX1C SAPMF210 Wyświetlanie typów dekretacji
CX1C0 FICLMD40 Lista danych podst.: grupy konsol.
CX1C1 FICVIM00 Metody odczytu z pliku - GrKons
CX1C3 FICUP189 Przejęcie hierarchii grup konsolid.
CX1D SAPMF210 Tworzenie typów podpozycji
CX1E SAPMF210 Zmiana typów podpozycji
CX1F SAPMF210 Wyświetlanie typów podpozycji
CX1G SAPMF210 Tworzenie podpozycji
CX1H SAPMF210 Zmiana podpozycji
CX1H0 FICHRY90 Lista miejsc użycia od GK/JK
CX1H1 FICITH90 Lista miejsc użycia pozycji
CX1I SAPMF210 Wyświetlanie podpozycji
CX1I0 FICVIM00 Metody odczytu z pliku: pozycje
CX1I1 FICLMD70 Lista danych podstawowych: pozycje
CX1I3 FICITC00 Zmiany grupowe: pozycje
CX1I4 FICVIM00 Typy dekretacji
CX1I5 FICCPI00 Kopiowanie zestawów pozycji
CX1J SAPMF21A Tworzenie wglądów
CX1K SAPMF21A Zmiana wglądów
CX1L SAPMF21A Wyświetlanie wglądów
CX1M SAPMF21B Tworzenie jedn. kosolidacji
CX1N SAPMF21B Zmiana jedn. konsolidacji
CX1N1 FICVIM00 Ustaw. jednostek kons. na nieaktywne
CX1O SAPMF21B Wyświetl. jedn. konsolidacji
CX1P SAPMF21B Tworzenie grupy konsolidacji
CX1Q SAPMF21B Zmiana grupy konsolidacji
CX1R SAPMF21B Wyświetlanie grupy konsolidacji
CX1S SAPMF21C Tworzenie hierarchii
CX1S0 FICVIM00 Metody odczytu z pliku - podpozycje
CX1S1 FICLMDA0 Lista danych podstaw.: podpozycje
CX1S3 SAPMF2103 Wyświetalanie TPPoz/PPoz
CX1S4 SAPMF2103 Zmiana TPPoz/PPoz
CX1T SAPMF21C Zmiana hierarchii
CX1U SAPMF21C Wyświetlanie hierarchii
CX1X SAPMF21B Przetwarzanie hierarchii gr. kons.
CX1X_OLD FICSHY10 Przetwarzanie hierarchii gr. kons.
CX1XN SAPMF21B Przetwarzanie hierarchii gr. kons.
CX1Y SAPMF21B Wyświetlanie hierarchii GK
CX1Y_OLD FICSHY10 Wyświetlanie hierarchii GK
CX1YN SAPMF21B Wyświetlanie hierarchii GK
CX1Z_CONGR FICVIM00 Warianty hierarchii dla gr. konsol.
CX1Z_ITEM FICVIM00 Warianty hierarchii dla pozycji
CX20 FICMON10 Monitor konsolidacji
CX21 SAPMF230 Wprowadzanie dodatk. danych rap.fin.
CX22 SAPMF230 Wyświetlanie dodatk. danych rap.fin.
CX23 FICVIM00 Wartości domyślne: wprowadz. operac.
CX24 FICPDV00 Przygotowanie rozchodu
CX26 FICPRO00 Podział
CX27 FICDSM00 Tworz. ostat. zmiany statusu zadania
CX2V1 FICVER90 Konfiguracja - wersja
CX30 SAPMF23A Ogólny zapis do pliku
CX31 SAPMF23B Specyficzny zapis do pliku
CX32 FICPCU00 Odcz.z pl.dan.rap.fin., wpr. offline
CX33 FICUP58X Odczyt DDRF IPI, wprowadz. offline
CX34 FICLST00 Listowanie bazy danych: sumowanie
CX34A FICLST01 Lista sum BD - logika konsolidacji
CX35 FICINP00 Centralne wprowadz. dan. rap. fin.
CX36 FICINP00 Wyświetlanie danych rap. finansowych
CX37 SAPMKES1 Tworzenie formatu wprowadzania
CX38 SAPMKES1 Zmiana formatu wprowadzania
CX39 SAPMKES1 Wyświetlanie formatu wprowadzania
CX3A RKCTRTX1 Tłumaczenie formatu wprowadzania
CX3B FICVIM00 GK: możl.do wprow.przypis. wal. i JK
CX3D RKCOBTR7 Kons.: Import formatu wprowadzania
CX3D1 FICDOW20 Zap. do pliku danych rap. finans.
CX3E RKCOBTR6 Kons.: Transport formatu wprowadz.
CX3E0 FICSTC00 Wyciąg z konsolidacji krokowej
CX3F0 FICVIM00 Metod. odczytu z pl.: hist. udziału
CX3F1 FICVIM00 Metody odczytu z pliku: zmiany kap.
CX3F2 FICVIM00 Metody odczytu z pl.: zmiany wyniku
CX3F3 FICUP620 Odczyt z pliku: historia udziałów
CX3F4 FICUP630 Odczyt z pliku: zmiany kapitału
CX3F5 FICUP660 Odczyt z pliku: zmiana wyniku
CX3F6 FICVIM00 Metody odczytu z pliku: dane zapas.
CX3F7 FICVIM00 Metody odczytu z pliku: dane dostaw.
CX3F8 FICUP585 Odczyt z pliku: dane o zapasach
CX3F9 FICUP586 Odczyt z pliku: dane dostawy
CX3FA FICVIM00 Met. odcz.z pliku cichych rez. (konf
CX3FC FICVIM00 Metoda odczytu cichych rez. (wart.)
CX3FD FICUP645 Odczyt cichych rezerw (wartość)
CX3FE FICVIM00 Metody odczytu z pliku grup prod.
CX3FG FICVIM00 Metody odczytu typów dekretacji
CX3FI FICVIM00 Metody odczytu wartości firmy
CX3FY FICUPL90 Elastyczny odczyt z pliku (rodzaj.)
CX3FZ FICUPL91 Elastyczny odczyt z pliku (rodzaj.)
CX3L1 FICLST30 Lista BD - rekordy sum./pozycje poj.
CX3O0 RKCDPREO Wprowadz. online: Reorg. opisu pliku
CX3O1 FICVIM00 Skalow. podczas wprow. danych online
CX40 FICUMR00 Przeliczanie waluty
CX50 SAPMF260 Wprow. księgowania
CX51 SAPMF260 Zmiana księgowania
CX52 SAPMF260 Wyświetlanie księgowania
CX53 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów
CX54 FICICE00 Eliminacja obrotów wewn.
CX55 FICVIM00 Dokumenty walidacji
CX56 FICLST10 Listowanie bazy danych poz. pojed.
CX56A FICLST11 Lista pozycji BD - logika kons.
CX57 FICC2I00 Konsolidacja kapitałów
CX58 FICJER00 Raport pozycji pojedynczych
CX59 FICVIM00 Formaty pozycji pojedynczych
CX5A FICNRO00 Kons.: Opracowanie zakr. num. poz.
CX5B FICNRO00 Kons.: Opracow. zakr. num. JednKons
CX5C FICNRO00 Kons.: Oprac. zakr. numerów operacji
CX5D FICNRO00 Kons.: Oprac. zakr. num. dokum.
CX5E SAPMF261 Usuwanie zaznaczonych dokumentów
CX5F SAPMF261 Wyświetlanie zaznaczonych dokumentów
CX5G SAPMF260 Wyświetlanie zaznaczonego dokumentu
CX5H FICNRO00 Kons.: Oprac. zakresów numerów prot.
CX5I1 FICIUE90 Konfiguracja- elimin. obrotów wewn.
CX5J1 FICCMP00 Porównanie sum z pozycjami pojed.
CX5J2 FICCMP00 Uzgodnienie sum z pozycjami pojed.
CX5P1 FICIPI50 Dane o zapasach
CX5P2 FICIPI60 Dane dostawy
CX5R1 FICRCL90 Konfiguracja- przegrupowania
CX5T0 FICVIM00 Zadania zdefiniowane przez użytk.
CX5T1 FICVIM00 IMG: Zadania dla ręczn. księgow. MD
CX5T2 FICVIM00 IMG: Zadania dla ręczn. księgow. MK
CX5T3 FICVIM00 IMG: Zadania dla przegrupowania MD
CX5T4 FICVIM00 IMG: Zadania dla przegrupowania MK
CX5T5 FICVIM00 IMG: Zadania dla przyk.zmian.GK MD
CX5T6 FICVIM00 IMG: Zadania dla przyk.zmian.GK MK
CX5T7 FICVIM00 IMG: Zadania dla ElimWynikPośr w MO
CX5T8 FICVIM00 Zadania: korekta udziału kwotowego
CX5T9 FICVIM00 Zadania kopiowania
CX5TA FICVIM00 Grupy konsolidacji do skopiowania
CX5TB FICVIM00 Zadania bez ustawień
CX5TC FICVIM00 Jedostki konsolidacji do skopiowania
CX5TD FICVIM00 Przetwarzanie cyklów konsolidacji
CX5TE FICVIM00 Przyp. cyklów konsolidacji do wersji
CX5U0 FICIPI00 Eliminacja wew. zysków i strat w AO
CX5U1 FICVIM00 Grupy produktów + Pozycje zapasów
CX5U2 FICVIM00 IPI: Poz. księg. zal. od grup prod.
CX5U3 FICVIM00 IPI: Poz. księg. zal. poz. zapasów
CX5U4 FICVIM00 ElWynikPośr MO: PozZapisPrzeciwstaw.
CX5U5 FICVIM00 ElWynikPośr MO: Poz.różnic przelicz.
CX5U6 FICVIM00 ElWynikPośr MO: PozPrzeksKoszSprzed.
CX5UA FICVIM00 ElWewZysStr AO: Poz. koszt. sprz.
CX5UB FICVIM00 ElWynPośr MO: Poddekret., poz.zap.
CX5UC FICVIM00 Generalne ustawienia ElimWynPośr MO
CX5UD FICIPI90 Zestaw. kofiguracji ElimWynPośr MO
CX60 SAPMF231 Wprowadzenie historii udziału
CX61 SAPMF231 Wyświetlenie historii udziału
CX62 SAPMF231 Wprowadzenie zmian kapitału
CX63 SAPMF231 Wyświetlenie zmian kapitału
CX64 FICGSH00 Udziały grupy konsolidacji
CX65 FICINV00 Zmiany w udziałach
CX66 FICEQU00 Zmiany kapitału
CX67 FICGWA00 Amortyzacja WF
CX68 FICASS00 Zmiany wyniku
CX69 FICGWA20 Zmiany wartości firmy w WK
CX6C1 FICCOI90 Konfiguracja konsolidacji kapitałów
CX6C2 FICCSH00 Podpozycje dla raportu kapitałowego
CX6C3 FICCOIB0 Weryfikacja konf. kons. kapitałów
CX6F0 FICGWA10 Amortyzacja/zwiększenie wart. firmy
CX6F1 FICCOI40 Zrównanie numeru operacji udz./kap.
CX6F2 FICVIM00 Ciche rezerwy /obciążenia
CX6F3 FICVIM00 Raport wart.: Ciche rezerwy/obciąż.
CX6F4 FICHIR00 Raport wart.: Ciche rezerwy: Raport
CX6F5 FICHRA00 Projektowanie rozwin. cichych rezerw
CX6F6 FICLMDV0 Ciche rezerwy /obciążenia
CX70 SAPMF271 Rolowanie
CX71 FICSGN00 Generowanie zest. grup kons.
CX72 SAPMSNUM Zakr. numerów dla gener. zestawu
CX73 FICRUP00 Przetw. wsadowe rolowania
CX7B0 FICVIM00 Odczyt danych konfiguracji z BW
CX7B1 FICBIW00 Inicjalizacja transferu danych
CX7B2 FICBIW10 Porównanie warstw danych BCS i BW
CX7B3 FICBIW20 Odczyt z Infocube
CX7F0 FICLCU00 Zestawienie udziałów
CXA0 FICRVS00 Stornowanie zbiorowe
CXA2 FICVIM00 Typy pozycji
CXA9 FICVIM00 Powody uwzględnienia
CXAA FICVIM00 Poziomy hierarchii
CXAH FICVIM00 Częściowe przyporz. poziom. hierar.
CXAO FICVIM00 JK: Przypisanie metody przeliczania
CXAP FICVIM00 JK: Przypisanie stawki podatkowej
CXAQ FICVIM00 Kons. SAP: JK: Przypisanie walidacji
CXAR FICCUC00 Zmiany grupowe jednostek kons.
CXAS FICCGC00 Zmiany grupowe grup konsol.
CXB1 FICVIM00 Wersje
CXB2 FICVIM00 Częstotliwość konsolidacji
CXB3 FICVIM00 Globalne ustawienia systemu
CXB4 FICACG00 Generowanie uprawnień dla GK
CXB5 FICACG10 Centralne opracowanie danych podst.
CXBCS20 BCS_MENU_TCODE_DISPATCH BCS - menu menedżera sesji
CXBW0 FICBIW00 Początkowy transfer danych
CXBW1 FICBIW10 Porównanie warstwy danych
CXC2 FICVIM00 Grupy wprowadzania danych
CXC4 FICVIM00 Profile wprowadzania danych
CXC5 FICVIM00 Kons.: Parametr wyboru FICDOW00
CXC6 FICVIM00 Kons.: Parametr wyboru FICDOW10
CXC8 FICVIM00 Przypisanie: GK/JK - ścieżka PC
CXC9 FICVIM00 Typy okresów
CXCA FICVIM00 Typy danych fin.
CXCC FICVIM00 Metody odczytu z pliku dan.rap.fin.
CXCD FICMON00 Monitorowanie danych
CXCE FICMON20 Monitor danych jednostki konsolid.
CXCF FICMON30 Konitor danych grupy konsolidacji
CXCK FICCPY00 Program do kopiowania wersji
CXCL FICCHI00 Kons.: Zmiana pozycji/Zysk zatrzym.
CXCR FICDLR00 Usuwanie rekordów sumarycznych
CXCX RKKBRPTR Wybór raportu
CXCY SAPMKKB5 Konfiguracja- wybór raportu
CXD1 FICVIM00 Metody przeliczania
CXD2 FICVIM00 Rodzaje kursu
CXD3 FICVIM00 Skuteczne przeliczanie: pozycje
CXDL RGUDEL00 Usuwanie danych oper. księgi Kons.
CXDL1 SAPMGCU3 Usuwanie danych oper. księgi Kons.
CXDT_EXT FICTRA00 Tłumaczenie: teksty decentralne
CXDT_INT FICTRA00 Tłumaczenie: pozostałe teksty
CXDT_T884M FICVIM00 Tłumaczenie: metody przeliczania
CXDT_TF100 FICVIM00 Tłumaczenie: pozycje
CXDT_TF103 FICVIM00 Tłumaczenie: typy dekretacji
CXDT_TF105 FICVIM00 Tłumaczenie: typy pozycji
CXDT_TF110 FICVIM00 Tłumaczenie: podpozycje
CXDT_TF115 FICVIM00 Tłumaczenie: podpozycje
CXDT_TF120 FICVIM00 Tłumaczenie: plany pozycji
CXDT_TF130 FICVIM00 Tłumaczenie: hierarchie pozycji
CXDT_TF150 FICVIM00 Tłumaczenie: wglądy
CXDT_TF160 FICVIM00 Tłumaczenie: jedn. konsolid.
CXDT_TF170 FICVIM00 Tłumaczenie: funk. osob. do kontakt.
CXDT_TF173 FICVIM00 Tłumaczenie: powody uwzględnienia
CXDT_TF180 FICVIM00 Tłumaczenie: grupy konsolidacji
CXDT_TF190 FICVIM00 Tłumaczenie: hierarchie
CXDT_TF195 FICVIM00 Tłumaczenie: poziomy hierarchii
CXDT_TF200 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje
CXDT_TF202 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje struktur
CXDT_TF204 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje wprow. danych
CXDT_TF206 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje met. przelicz.
CXDT_TF208 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje kurs. przelicz.
CXDT_TF210 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje księgi
CXDT_TF212 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje poz. specjalnych
CXDT_TF214 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje st. podatkowej
CXDT_TF216 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje met. kons.kapit.
CXDT_TF218 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje udziału
CXDT_TF220 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje kapitału
CXDT_TF222 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje cichych rezerw
CXDT_TF224 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje rozw. cich. rez.
CXDT_TF226 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje wyników
CXDT_TF228 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje wartości firmy
CXDT_TF230 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje zadań
CXDT_TF232 FICVIM00 Tłumaczenie: wersje przegrupowania
CXDT_TF234 FICVIM00 Tłumaczenie: Wersje ElWynPośr MO
CXDT_TF236 FICVIM00 Tłumaczenie: Wersje atrybutów
CXDT_TF240 FICVIM00 Tłumaczenie: Częstotliwość konsolid.
CXDT_TF310 FICVIM00 Tłumaczenie: grupy wprowadzania
CXDT_TF320 FICVIM00 Tłumaczenie: typy danych finans.
CXDT_TF325 FICVIM00 Tłumaczenie: typy okresów
CXDT_TF380 FICVIM00 Tłumaczenie: metody odczytu z pliku
CXDT_TF400 FICVIM00 Tłumaczenie: metody przeliczania
CXDT_TF420 FICVIM00 Tłumaczenie: rodzaje kursu
CXDT_TF500 FICVIM00 Tłumaczenie: rodzaje dokument.
CXDT_TF515 FICVIM00 Tłumaczenie: format pozycji pojed.
CXDT_TF530 FICVIM00 Tłumaczenie: grupy zadań
CXDT_TF540 FICVIM00 Tłumaczenie: zadania konsolidacji
CXDT_TF550 FICVIM00 Tłumaczenie: metody konsolidacji
CXDT_TF665 FICVIM00 Tłumaczenie: zakres dan. kons.kapit.
CXE0 FICVIM00 Grupy zadań
CXE0P FICVIM00 Przypisanie archiwizacji protokołu
CXE1 FICVIM00 Rodzaje dokumentów
CXE5 FICVIM00 Księgowanie pozycji specjalnych
CXE6 FICVIM00 Zadania dla elimin. obr. wewnętrzn.
CXE7 FICVIM00 Metody eliminacji obr. wewnętrzn.
CXE8 FICVIM00 Zadania dla elimin. obr. wewnętrzn.
CXE9N FICIMG00 Wywołanie IMG dla Kons. SAP (wewn.)
CXEA FICVIM00 Zadania dla ponownej klasyfikacji
CXEB FICVIM00 Metody przegrupowania
CXEC FICRCL00 Przegrupowanie
CXED FICVIM00 Zadania do przygotow. zmian gr.kons.
CXEE FICVIM00 Kons.: Pozycje przeciwst./zysk bil.
CXEF FICVIM00 Kons.: Rolow. dostosowan. dan. fin.
CXEG FICVIM00 IMG: Rodz.dokum. dla księg. ręcz. MD
CXEH FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla przegrupow. MD
CXEI FICVIM00 IMG: Rodz.dok. dla przyg.zmian GK MD
CXEJ FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla księg.ręcz. MK
CXEK FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla przegrupow. MK
CXEL FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla przyg.zmian MK
CXEM FICVIM00 IMG: Rodz. dok. dla rozl. gr. kapit.
CXEN FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla kons. kapitału
CXEO FICVIM00 IMG: Rodz. dokum. dla bezp. przeks.
CXEP FICVIM00 IMG: Rodz. dok. dla ElWynikPośr w MO
CXEU1 FICEUR50 ECCS-EURO: Uzupełn. jednostek EURO
CXEU4 FICEUR51 ECCS-EURO: Zarządzanie statusem
CXEUA FICEUR00 ECCS-EURO: Uzgodnienie rekor. sum.
CXEUB FICEUR10 ECCS-EURO: Dodatk. dane rap. finans.
CXEUC FICEUR20 ECCS-EURO: Integracja
CXG1 FICVIM00 Zintegr. wprow. udziałów/kapitałów
CXGP SAPMF200 Parametry globalne
CXGWMIG FICGWM00 Migracja wpisów dot. wartości firmy
CXH1 FICVIM00 Pozycje udziałów mniejszościowych
CXH2 FICVIM00 Pozycje podz. zysku: gr. kapitałowa
CXH3 FICVIM00 Pozycje podziału zysku: mniejszości
CXH4 FICVIM00 Kapitał statystyczny
CXHA FICVIM00 Wypłata dywidendy
CXHB FICVIM00 Dodatek funkcyjny
CXI0 FICVIM00 Całkowite ustawienie kons. udział.
CXI1 FICVIM00 Zadania konsolidacji udziału
CXI2 FICVIM00 Wykorzyst. systemu: Konsol. kapit.
CXI3 FICVIM00 Operacje C/I: kolejność domyślna
CXI4 FICVIM00 Metody konsolidacji kapitałów
CXI5 FICVIM00 Operacja/typ met.: przyp. rodz.dok.
CXI9 FICVIM00 Konsol. udziałów pozycji specjalnych
CXIA FICVIM00 Zadania konsolidacji
CXIB FICVIM00 Zadania konsolidacji: przypisanie RD
CXJ1 FICVIM00 Konsol. kapit.: zakres rap. finans.
CXJ2 FICVIM00 Pozycje danych rap. dla kons. kapit.
CXJ3 FICVIM00 Pozycje księgowania: konsol. kapit.
CXJ4 FICVIM00 Pozycje dan. rap. fin. dla udziału
CXJ5 FICVIM00 Pozycje raportu fin.: kapitał
CXL1 SAPMGCU0 Tworzenie księgi
CXL2 SAPMGCU0 Zmiana księgi
CXL3 SAPMGCU0 Wyświetlanie księgi
CXL4 SAPMGCU0 Usuwanie księgi
CXLP1 FICLPROT Wyświetlanie zarchiwiz. protokołów
CXLP2 FICLPDEL Usuwanie zarchiwizowanych protokołów
CXM0 FICMIG10 Migr. danych podst. EC-CS - SEM-BCS
CXM01 FICVIM00 Migracja EC-CS - SEM-BCS: Mapowanie
CXM1 FICCOI10 Opracowanie hierarchii metod
CXM2 FICCOI10 Wyświetlanie hierarchii metod
CXMF FICFMG00 Zmiana na fizyczną nazwę pliku
CXN0 FICVIM00 Odzwierciedl. wtórnych rodz. kosztów
CXN001 FICDELRUDOC00 Usuw. dokum. z aktual. w cz. rzecz.
CXN01 FICVIM00 Opracowanie rodzajów operacji kons.
CXN011 FICVIM00 Definiowanie agregacji centrów zysku
CXN013 FICVIM00 Integr. jedn. kons. - konsol. CZ
CXN023 FICVIM00 Integr. grupa kons. - konsol. CZ
CXN1 FICICA00 Zobrazowanie kont w planach pozycji
CXN2 FICICA10 Porównanie kont i planów pozycji
CXN3 FICVIM00 Reguły kombinacji
CXN4 FICVIM00 Przypis. transf. dan. podst.JednKons
CXN41 FICVIM00 Aktual. w czasie rzecz.: Wyb. księgi
CXN5 FICVIM00 Przypisanie jedn.gosp./dział.gosp.
CXN6 FICVIM00 Przypisanie rodz. konsol. i wglądów
CXN7 FICIRD00 Zapis do pl. danych istot. dla rol.
CXN8 FICIRU00 Odczyt z pl. danych istot. dla rol.
CXNA FICPCD00 Zapis do pliku hierarchii PCA
CXNB FICBAD00 Zapis do pliku działy gosp./spół.
CXNC FICPCAA1 Dane oper. EC-PCA: Rodz.koszt./Oper.
CXND FICPCAA2 Dane ruchu EC-PCA: partner- inform.
CXNE FICPCACE Lista rodz. kosztów CO wg typu
CXNF FICVIM00 Przypisanie kont-/pl. pozycji
CXNG FICICA20 Zintegrowane jednostki konsolidacji
CXNH FICVIM00 Wyśw. zintegr. jedostek konsolidacji
CXNI FICVIM00 Wyświetlanie pozycji z integracji
CXNJ FICVIM00 Wyświetlanie podpoz. z integracji
CXNL FICPCAD1 Kons.: Zapis do pl. dan.podst./hier.
CXNM RGUREC10 Dodatkowe księg. dok. FI: Tab. sum.
CXNN FICMBU00 Zaksięgowanie wyciągu okresowego
CXNN1 SAPLGD13 Wyświetlanie rekordu sumarycznego
CXNO FICICA60 Usuwanie dokum. zakt. w cz. rzeczyw.
CXNP FICCOA00 Kopiowanie kont grupy kap. do poz.
CXNQ FICICA30 Wyświetlanie dok. zakt. w cz. rzecz.
CXNR FICICA50 Uzgodnienie rek. sum. KG/KsPrzygkons
CXNT FICICA70 Dodatkowa integracja jedn. org.
CXNU FICFMV00 Oprac. TD dla aktual. w cz. rzecz.
CXNV RGCPOS02 Oprac. konta gr. kap. na koncie KG
CXNW RGUREC10 Ks. uzup dok. FI do ks. przyg. kons.
CXNX FICICA80 Uzg. FI/Kons. na poziomie dokumentu
CXNX1 FICICA40 Operacje - Księga Główna z dekret.
CXNY FICRUL00 Ustaw./wyś. trybu blokada dla rolow.
CXNZ FICREC00 Uzgodnienie sum - konsolidacja
CXOC1 FICVIM00 Numery zmian organizacyjnych
CXOC2 FICVIM00 Główne grupy zmian organizacyjnych
CXP0 FICLOG00 Wywołanie wyświetlania protokołu
CXP1 FICVIM00 Przypisanie grup zadań
CXP2 FICVIM00 Zadania dla przeniesienia salda
CXP3 FICVIM00 Zadania dla transferu danych
CXP4 FICVIM00 Zadania walidac. danych rap. fin.
CXP5 FICVIM00 Zadania dla księgowania ręcznego
CXP6 FICVIM00 Zadania dla przeliczania waluty
CXP7 FICVIM00 Zadania walid. dostos. dan. rap.fin.
CXP8 FICVIM00 Zadania dla rolowania
CXP9 FICVIM00 Zadania dla walid. obsz. konsolid.
CXPGW1 FICVIM00 Poz. danych rap. fin. dla push-down
CXPGW2 FICVIM00 Pozycje księgowania dla push-down
CXPGW3 FICPGW00 Lista danych rap. fin. push-down
CXR0 SAPMKCEE Wykonanie raportu dochodzenia
CXR1 SAPMKCEE Tworzenie raportu dochodzenia
CXR2 SAPMKCEE Zmiana raportu dochodzenia
CXR3 SAPMKCEE Wyświetlanie raportu dochodzenia
CXR4 SAPMKES1 Formularz do tworzenia raportów
CXR5 SAPMKES1 Formularz do zmiany raportów
CXR6 SAPMKES1 Formularz do wyświetlania raportów
CXRA RKDBATV3 Opracowanie grup wariantów
CXRB RKDBAT02 Opracow. wariantów
CXRC RKDBATV4 Planowanie grup wariantów
CXRD RKDBATV5 Tworzenie grup wariantów
CXRE RKDREOVG Reorganizacja grup wariantów
CXRF RKE_CALL_VC_TKEP7 Opracowanie grup cech
CXRH SAPMKXHI Opracowanie hierarchii
CXRI RKDREOBE Przegląd raportów
CXRK RMCTCXRK Oprac. wskaźników
CXRM SAPMKCB9 Monitorow. testowe - rap. dochodz.
CXRO RKCOBTR2 Transport raportów
CXRP RKCOBTR4 Transport formularzy
CXRQ RCNRCJES Import raportów z mandanta
CXRR RCNRCJEW Import formularzy z mandanta
CXRT RKCTRTX1 Narzędzie przeliczeń - dochodzenie
CXRU SAPMKCC0 Międzytabelowe klucze przeliczeniowe
CXRV RKES0101 Opracowanie zmiennych globalnych
CXRW SAPMKCB9 Konwersja raportów dochodzenia
CXRX RKDREOBE Reorganizacja raportów dochodzenia
CXRY RKDREODA Reorganizacja danych raportu
CXRZ RKDREOFO Reorganizacja formularzy
CXS1 FICBCF00 Przeniesienie salda
CXS3 FICVIM00 Pozycje do przeniesienia
CXS4 FICVIM00 Pozycje nie do przeniesienia
CXSA SAPMF21S Wyświetlanie opracow. zestawu
CXSB SAPMF21S Zmiana opracow. zestawu
CXSC SAPMF21S Tworzenie opracow. zestawu
CXSD SAPMF21S Usuwanie opracowania zestawu
CXSTPMIG FICC2I00 Kons. kap.: Migracja księgowań stat.
CXSTPMIG2 FICCOI50 Kons. kap.: Przegrup. poz. stat. WF
CXV1 FICVAL00 Walidacja
CXV2 FICVAL10 Tworzenie walidacji
CXV3 FICVAL10 Zmiana walidacji
CXV4 FICVAL10 Wyświetlanie walidacji
CXV5 FICVIM00 Opracowanie relacji równoważności
CXVM SAPMF200 Wywołanie opracowania wglądu
CY00 MENUCY00 Menu konstrukcji
CY38 SAPLCYPP05 Format planowania zasobów
CY39 SAPLCYPP05 Opracowanie klucza układu sortowania
CZ48_1 SAPMKES1 PS-CM: Tworzenie formatu planowania
CZ48_2 SAPMKES1 PS-CM: Zmiana formatu planowania
CZ48_3 SAPMKES1 PS-CM: Wyświetlanie formatu planow.
CZ48_4 KPCM_LAYOUT_TRANSPORT Transport układu planowania
CZ48_5 KPCM_LAYOUT_IMPORT Import układu planowania

Copyright 2023 sapers.pl