SAP transakcje W-X

Lista popularnych transakcji SAP. Lista ta może różnić się w zależności od wersji systemu.

Transakcja Program Opis
W10E MENUW10E Menu obszaru handlu detal.: PrzyjMat
W10F MENUW10F Sprzedaż detaliczna - filia
W10M MENUW10M System gosp. materiałowej R/3 Retail
W10T MENUW10T SAP Retail główne menu (W10T zast.S)
W4E5 SAPMSNUM Oprac. zakr. nr (EAN wagi 5 znaków)
W4EM SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów dla EAN wagi
W4EN SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów dla EAN
WA/1 SAPMV12A Tw. tabeli war. kom. TabPrzydz-AWIZO
WA/2 SAPMV12A Zm. tabeli war. kom. TabPrzydz-AWIZO
WA/3 SAPMV12A Wyśw. tab. war. kom. TabPrzydz-AWIZO
WA/A SAPMV13B Ust.kom.-Tabela przydz.:Tworz.warun.
WA/B SAPMV13B TabPrzydz-Ustal.kom.: Zmiana war. r.
WA/C SAPMV13B TabPrzydz-Ustal.kom.: Wyśw. war. r.
WA00 MENUWA00 Menu główne rozdziału
WA01 SAPML01A Tworzenie tabeli przydziału
WA02 SAPML01A Zmiana tabeli przydziału
WA03 SAPML01A Wyświetlanie tabeli przydziału
WA04 SAPML01A Edycja tabeli przydz.: Potw. zakładu
WA05 SAPMW03A TabPrzydz FBG: Gener. zamówienia
WA06 SAPMW03A TabPrzydz FBG: Generow. dostawy
WA07 SAPMW03A TabPrzydz FBG: Gener. zam. magaz.
WA08 RWWGENFB Gener. kolejnych dok. tab. przydz.
WA09 RWSDEL1T Usuwanie tabel przydziału
WA09H RWSDEL2T Tab.prz.-Us.nag.prz.
WA10 RWRF_AT_GEN Generow. dla zam. i szczeg.pl.asort.
WA11 RWSNASTV Łączenie kom. tabeli przydz.
WA12 RWSMAHNG Tw. monitów / Akcept. il. plan.
WA14 SAPMWRUECK Potwierdzenie zakładu
WA15A SAPMV13B Ust.kom.-Tabela przydz.:Tworz.warun.
WA15B SAPMV13B TabPrzydz-Ustal.kom.: Zmiana war. r.
WA15C SAPMV13B TabPrzydz-Ustal.kom.: Wyśw. war. r.
WA21 SAPMW02A Tworzenie reguły rozdziału
WA22 SAPMW02A Zmiana reguły rozdziału
WA23 SAPMW02A Wyświetl. reguły rozdziału
WA30 RWSAVI1T TabPrzydz dla obiekt.
WA31 RWRF_AT_LIST Lista tabel przydziału
WA35 RWSOPAAW Instrukcja rozdziału
WA40 RWAUFNWE Dopas. tab. przydz. po wprow. PMat
WA50 RWAUREGE Generowanie reguły rozdz.
WA51 RWAUREFV Ponowne przyp. wygen. reg. rozdz./Z.
WA52 RWAUFR00 Listy reguł rozdziału
WA53 RWSVZUKT Tworzenie wariantów wyboru
WA54 RWSARGEN Generowanie reguły rozdz./Test RIS-L
WA56 RWSGENAR Generowanie reguły rozdz. (SAP BW)
WA60 RWWAGENB Tworz. wariantów wyboru dla zamów.
WA61 RWWAGENL Tw. wariantu wyboru dla gen. dost.
WAB_CANCEL RWLF2055 Stornowanie dokumentów agencji
WABCM1 RWLFCM001 Nowa struktura danych zarz. kredytem
WACBA RWLWRPLS Archiwizacja list księg.
WACBL RWLF5002 Ponowne wczytanie list księg.
WACBLR RWLF4002 Usuwanie list księg. z archiwum
WACCIA RWLWRCINV Archiwizacja rozliczeń klienta
WACCIR RWLF4006 Usuwanie zarchiw. rozliczeń klienta
WACLA RWLWRILS Archiwizacja listy wynagrodzeń
WACLF RWLF5001 Ponowne wczytanie dok. faktur. dost.
WACLFA RWLWRINV Archiwizacja dok. faktur. dostawcy
WACLFR RWLF4001 Usuw. dokum. fakturow. z archiwum
WACLR RWLF5003 Ponowne wczyt. list wynagrodzeń
WACLRR RWLF4003 Usuwanie list wynagr. z archiwum
WACRL RWLF5005 Ponowne wczytanie list płatności
WACRLA RWLWRSLS Archiwizacja listy płatności
WACRLR RWLF4005 Usuw. list płatności z archiwum
WACSIA RWLWRSINV Archiwiz. rozlicz. kosztów dodatk.
WACSIR RWLF4007 Usuwanie zarchiw. rozl. kosztów dod.
WACZR RWLF5004 Ponowne wczyt. żądania płatności
WACZRA RWLWRSMR Archiwizacja żądania płatności
WACZRR RWLF4004 Usuwanie żądania płatności z archiw.
WAFS RBDSEMCD Wysłanie grupy mater. do AFS
WAHD1 RWAHD001 Wczyt. alt. danych hist.
WAHD2 RWAHD002 Zmiana AHD
WAHD3 RWAHD002 Wyśw. AHD
WAHD4 RWAHD004 Usuw. alt. danych hist.
WAHDC RWWAHDCCUS Konfiguracja AHD/PDF
WAK0 MENUWAK0 Menu obszaru zarządzania promocją
WAK1 SAPMWAKA Tworzenie promocji
WAK10 SAPMWAKA Potwierdz. promocji dla zakładu
WAK11 SAPMWAKA Wyświetlanie promocji dla zakładu
WAK12 SAPMWAKA Opracowanie pozycji promocji
WAK13 RWAKT400 Dokumenty zmian - promocja handlowa
WAK14 RWAKT310 Raport RWAKT310 (promocje dla mat.)
WAK15 RWAKT320 Raport RWAKT320 (Promocje dla zakł.)
WAK16 RWAKT200 Aktywacja cen w tle
WAK17 RWAKT210 Generow. tab. przydziału w tle
WAK18 RWAKT220 Przypis. do asort. promoc. w tle
WAK19 RWAKT230 Ogłoszenie promocji w tle
WAK2 SAPMWAKA Zmiana promocji
WAK20 RWAKT240 Ustalanie źródła dostaw w tle
WAK3 SAPMWAKA Wyświetlanie promocji
WAK4 SAPMWAKA Usuwanie promocji
WAK5 SAPMWAKA Ekran początk. w kolejnym przetw.
WAK6 SAPMWAKA Ekr. początk. przeglądu cen, marż
WAK7 SAPMWAKA Lista mat. promocyjnych dla zakładu
WAK8 SAPMWAKA Zakład - Materiały w promocji
WAKC RWMFA003 Opracowanie tematów promocji
WAKN RWNASTVP Łączenie komunikatów promocji
WAKT_ARCHR W_PROMO_ARCH_READ Odczyt archiwum promocji handlowej
WAKV RWAKT009 Wstępne wyświetl. ogł. promocji
WAO_QA32WP WAO_RQEEAW10 QA32 - Wywoł. z workplace'u/miniapl.
WAO_QM10WP WAO_RQMELW10 QM10 - Wywoł. z workplace'u/miniapl.
WAO_QM13WP WAO_RQMELW20 QM13 - Wywoł. z workplace'u/miniapl.
WAO_QPQA32 WAO_RQVQA32 QM Miniapl.-war.wyboru-part.kontr.
WAO_QPQM10 WAO_RQVQM10 QM Miniapl. - war.wyboru - zawiadom.
WAO_QPQM13 WAO_RQVQM13 QM Miniapl. - war.wyboru - zadanie
WAP1 RWAPPT10 Obsadzenie bramy: Przetw. listy rob.
WAP2 RWAPPT01 Obsadzenie bramy: Zmiana
WAP3 RWAPPT02 Wyświetlanie obsadzenia bramy
WAP4 RWAPPT04 Obsadzenie bram: Przegląd
WAP5 RWAPPT01 Obsadz. bramy: Wyjazd
WAP6 RWAPPT05 Zmiana obsadz. bramy (oprac. pojed.)
WAP7 RWAPPT06 Obsadz. bramy: Porównanie pl./rzecz.
WAPRL RWLF9005 Lista płatn. dla statusu aplikacji
WAPZR RWLF9004 Dokumenty płatności dla stat. aplik.
WAR REA_WORKLIST Lista robocza - ręczne korekty
WAREPL RWRF_RWARTREPL Zastąpienie artykułu
WB/1 SAPMV12A Tworz. tabeli war. komunik., ogł.pr.
WB/2 SAPMV12A Zmiana tab. war. komunik. ogł. prom.
WB/3 SAPMV12A Wyśw. tab. war. komunik. ogł. prom.
WB/A SAPMV13B Ustal.komunik.prom.: Tw. rekor. war.
WB/B SAPMV13B Ustal.komunik.prom.:Zm.rekordów war.
WB/C SAPMV13B Ustal.komunik.prom.:Wyśw.rekord.war.
WB00 MENUWB00 Menu obszaru - dodatkowe rozliczenie
WB01 SAPMWBE3 Tworzenie zakładu
WB02 SAPMWBE3 Zmiana zakładu
WB03 SAPMWBE3 Wyświetl. zakładu
WB06 SAPMWBE3 Znacznik archiwizacji zakładu
WB07 SAPMWBE3 Zmiana przypis. zakładu/odbiorcy
WB08 SAPMWBE3 Zmiana przypis. zakładu/dostawcy
WB2_EWB RWB2_EXPENSE_WORKBENCH Środowisko kosztów dod.
WB20 MENUWB20 Global Trade
WB21 SAPLWB2A Kontrakt handl.: Tworzenie
WB22 SAPLWB2A Kontrakt handl.: Zmiana
WB23 SAPLWB2A Kontrakt handl.: Wyświetlanie
WB24 RWB2B001 Kontr.handl.: Przetwarz.stat.zbior.
WB25 RWB2B001 Kontrakt handl.: Lista kontraktów
WB25_COMP RWB2B001 Kontrakt handl.: Lista kontraktów
WB26 RWB2B002 Kontrakt handl.: Obieg dokumentów
WB27 RWB2B002 Kontrakt handl.: Analiza standardowa
WB28 RWB2B004 Kontrakt handlowy: Historia zmian
WB29_OPEN RWB2B007_OPEN_CONTROL Kontr. handl.: Otw. obiekt sterow.
WB2B_CUS RWB2OWBCUS Konfiguracja handlu globalnego
WB2B_MOD RWB2OWBMOD Konfiguracja - Global Trade
WB2C RWBNWT01 Komunikaty: Grupa docelowa - klienci
WB2CM1 RWB2CM001 Nowa struktura danych zarz. kredytem
WB2GTS1 RWBGTS001 Eksport: Zablok. kontrakty handlowe
WB2GTS2 RWBGTS002 Import: Zablok. kontrakty handlowe
WB2GTS3 RWBGTS003 Błędnie przetransferowane dokumenty
WB2GTS4 RWBGTS004 Ponowny transfer dokumentów
WB2L RWB2MATPOS01 Długa/Krótka analiza
WB2M RWBNWT02 Komunikaty dla zarządzania
WB2MAP RWB2MAP Mapowania w Global Trade
WB2R RWB2BCUST01 Ogólne sterowanie - Global Trade
WB2V RWBNWT03 Komunikaty dla dostawcy
WB30 RWWMASMG Masowe opracowanie GrM dla zakładu
WB31 RWB2B006 Kontrakt handlowy: Dok. finansowe
WB35 RWWROLAY Przegląd formatu
WB40 RWWKLASS Analiza listy klas
WB50 SAPMWBE2 Tworz. tabeli przydziału grup zakł.
WB51 SAPMWBE2 Zmiana grupy zakł. tab. przydz.
WB52 SAPMWBE2 Wyśw. grup zakł. tabeli przydz.
WB53 SAPMWBE2 Usuwanie grup zakł. tab. przydz.
WB54 SAPMWBE2 GrM Opr. tab. przydz. zakł. dla klas
WB55 SAPMWBE2 GrM Opr. tab. przydz. klasy dla kl.
WB56 SAPMWBE2 GrM Opr. tab. przydz. zakł. dla kl.
WB57 SAPMWBE2 GrM Wyśw. tab. przydz. zakł. klasy
WB58 SAPMWBE2 GrM Wyśw. tab. przydz. klasy dla kl.
WB59 SAPMWBE2 GrM Wyśw. tab. przydz. zakł. klasy
WB5N RWRF_TRANSFER_QUANTITY Zapasy w drodze (konsygnacja)
WB60 SAPMWBE2 Tworz. grupy zakł. promocji
WB61 SAPMWBE2 Zmiana grupy zakł. promocji
WB62 SAPMWBE2 Wyświetl. grupy zakł. promocji
WB63 SAPMWBE2 Usuwanie grupy zakł. promocji
WB64 SAPMWBE2 GrZ Opr. promocji zakł. dla klas
WB65 SAPMWBE2 GrZ Opr. promocji klas dla klas
WB66 SAPMWBE2 GrZ Opr. promocji zakł. dla klas
WB67 SAPMWBE2 GrZ Wyśw. promocji zakł. dla klas
WB68 SAPMWBE2 GrZ Wyśw. promocji klas dla klas
WB69 SAPMWBE2 GrZ Wyśw. promocji zakł. klasy
WB70 SAPMWBE2 Tworzenie klasy asortymentu
WB71 SAPMWBE2 Zmiana klasy asort.
WB72 SAPMWBE2 Wyświetl. klasy asort.
WB73 SAPMWBE2 Usuwanie klasy asort.
WB74 SAPMWBE2 Opracowanie asort. dla klas
WB75 SAPMWBE2 Oprac. klasy dla klasy
WB76 SAPMWBE2 Oprac. asortymentów klasy
WB77 SAPMWBE2 Wyświetl. asort. dla klasy
WB78 SAPMWBE2 Wyświetlanie klasy dla klas
WB79 SAPMWBE2 Wyświetl. asort. klasy
WB80 SAPMWBE2 Tworzenie grupy zakł., pozostałe
WB81 SAPMWBE2 Zmiana grupy zakł., pozostałe
WB82 SAPMWBE2 Wyświetl. grupy zakł., pozostałe
WB83 SAPMWBE2 Usuwanie grupy zakł., pozostałe
WB84 SAPMWBE2 GrM - Oprac. pozost. zakł. dla klas
WB85 SAPMWBE2 GrM Oprac. pozost. klasy dla klas
WB86 SAPMWBE2 GrM Oprac. pozost. zakł. dla klasy
WB87 SAPMWBE2 GrM Wyśw. pozost. zakł. dla klas
WB88 SAPMWBE2 GrM Pozost. klasa dla klasy
WB89 SAPMWBE2 GrM Wyśw. pozost. zakł. klasy
WBB0 MENUWBB0 Retail menu obszaru: ks. zamówień
WBBA RWBBANAS Lista asort.: Analiza terminów
WBBR RWBBVDEL Reorganizacja wersji list asort.
WBBS RWBBSHOW Wyświetl. wersji list asort.
WBBS_ALV RWBBSHOW_ALV Wyświetl. wersji list asort.
WBBV_HPR RWBBVCRE_HPR Lista asort.: Zarządzanie wersjami
WBDEMO WB_USER_INTERFACE Demo środowiska: interfejs wzorcowy
WBF1 RWBEF100 IS-R: Przegląd zapasów pust. opakow.
WBF2 RWBEF200 Wyśw.różn.WydM/PrzM przy przes.mag.
WBL1 SAPLWLF2 Ręczne tworzenie listy księg.
WBL2 SAPLWLF2 Zmiana listy księg.
WBL3 SAPLWLF2 Wyświetlanie listy księg.
WBL4 RWLF2009 Zatwierdzanie zablok. list księg.
WBLFDETSIM SAPLWB2B_EXPENSE_HELP_MODULES Symulacja określania dostawy
WBLMC RWLF9076 Zmiana zbiorcza list księgowych
WBLR RWLF2010 Tworzenie list księg. poprzez raport
WBLRB RWLF1013 Listy księg. dla listy wynagrodzeń
WBLS SAPLWLF2 Storno listy księgowań
WBOLI RWB2B011 Przegląd warunków
WBST MENUWBST SAP Retail: gospodarka zapasami
WBSXPD REXPDSEL_WBS Śledzenie postępu: PSP
WBTE RWBTRAEX Eksport danych zakł. (Transf. pliku)
WBTI RWBTRAIM Import zakładów (Transfer pliku)
WBUDG01 RWRF_BUDG_ACTIVATE Aktywacja rodzaju budżetu
WBUDG02 RWRF_BUDG_TRANSPORT Transport rodzaju budżetu
WBUDG03 RWRF_BUDG_REORG_BUDG_TYPE Reorganizacja rodzaju budżetu
WBVK MENUWBVK Menu obszaru - dodatkowe rozliczenie
WBWF SAPLWB2_WORKFLOW Kontrakt handl.: Workflow Workbench
WC01 SAPLCTMV Przetwarzanie cechy
WC02 SAPMSNUM Zakr. numerów dla kalkul. cen sprz.
WC03 SAPMSNUM Zakres numerów reguły rozdz.
WC04 SAPMSNUM Zakresy numerów promocji
WC05 SAPMSNUM Zakresy numerów tabeli przydziału
WC06 SAPMSNUM Numery zakresu śledzenia statusu
WC07 SAPMSNUM Zakresy numerów dla rabatu w naturze
WC08 SAPMSNUM Zakresy nr: Układ - Promocja/Zakład
WC10 RWVKP008 Wsadowa lista robocza kalkul. handl.
WC11 RWSORT07 Zmiany wsadowe asortymentu
WC12 RWMBON01 Rozliczanie wsadowe uzgodnień
WC13 RWMBON02 Wsadowe wyprowadzanie listy uzgodn.
WC14 RWMBON03 Wsad: Obrót dostawcy do uzgodnienia
WC15 RWMBON04 Wsad: Wyszczególnienie - uzgodnienia
WC16 RWMBON05 Wsad: Przedł. okresowych uzgodnień
WC17 RWMBON06 Wsad: Zaktualizowany obrót dostawcy
WC18 RWMBON10 Wsad: Kontr. uzgod. dla otw. PMat
WC19 RMCENEUA Wsad: Ponowne tw. stat. obrotu dost.
WC20 RWMBON07 Wsad: Tworz. statyst. w prz. pojed.
WC21 RMCVISCP Wsadowa reorganizacja danych w LIS
WC22 RWVKU001 Wsad: Lista zmian cen sprz. dla mat.
WC23 RMBABG00 Wsad: Cykliczna kontrola faktur
WC24 RWDPOSUP Wsad: POS - Zapis do pliku
WC25 RWDBBUPD Wsad: Lista asort./Etykiet. regałów
WC26 RMPROG00 Wsad: Prognoza
WC27 RMMRP000 Wsad: Planowanie zapotrz. dla zakł.
WC28 RWWLOCKD Wsad: Ustawianie centralnej blokady
WC29 RWSNASTV Wsad: Tab. przydz. - Łączenie komun.
WC30 RWNASTVP Wsad: Promocje - Łączenie komunikat.
WC31 RFPUMS00 Wsad: Przygot. wcz. zgłoszenia VAT
WC32 RWDPOSIN Batch POS-Down Ini
WC33 RWDBBINI Lista sort.: Inicj. i kompl. wersje
WC34 RBDAPP01 WprWsad: Powt. przerw. odczytu z pl.
WC35 RBDMANIN WprWsad: Powt. błęd. odczytu z pliku
WC41 RMEBEIN4 Wsad: Lista robocza dla indeks. dok.
WC63 SAPMSNUM Zakr. numerów dla kalkul. cen sprz.
WCBDISPLOG RWCBRETO03 Wyśw. logu dodatk. przetw. faktury
WCBINDEX RWCBRETO01 Dodatkowa edycja faktur
WCC RWCBWCC Techniczna konfiguracja SAP
WCC1 RIWC0003 Opracowanie reguł konfliktu
WCC2 RIWC0012 Asystent dla wyboru modelu
WCC3 RIWC0013 Definiowanie ustawień podstawowych
WCC8 RIWC0001 Przypisanie obiektów technicznych
WCC9 RIWC0002 Przypisanie statusów przełącznika
WCCA RIWC0014 Tworzenie ustawień dla wydruku
WCCB RIWC0015 Tworzenie/Usuwanie żądań
WCCD SAPLWCGU WCM: Zmiana załączenia zal. od trybu
WCCE SAPLWCGU WCM: Wyświetl. załącz. zal. od trybu
WCHAIN1 SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN Tworzenie łańcucha transportowego
WCHAIN2 SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN Zmiana łańcucha transportowego
WCHAIN3 SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN Wyświetlanie łańcucha transportowego
WCI1 RIWC0008 WCM: Kontrola - WCCO
WCI2 RIWC0009 WCM: Kontrola - WCCOR
WCI3 RIWC0011 WCM: Kontrola - WCCO WCCOR
WCI4 RIWC0007 WCM: Kontrola - WCCA
WCL1 RIWCWD02 WCM: St. LPozDoOdł (PrzetwarzListy)
WCL2 RIWCWD02 WCM: St. LPozDoOdł (PrzetwarzListy)
WCL3 RIWCWD02 WCM: op. LPozDoOdł (PrzetwarzListy)
WCL4 RIWCWD02 WCM: op. LPozDoOdł (PrzetwarzListy)
WCL5 RIWCWA02 WCM: WCA (przetwarzanie listy)
WCL6 RIWCWA02 WCM: WCA (przetwarzanie listy)
WCL7 RIWCWA02 WCM: WAPI (przetwarzanie listy)
WCL8 RIWCWA02 WCM: WAPI (przetwarzanie listy)
WCL9 RIWCWW02 WCM: WAP (przetwarzanie listy)
WCLA RIWCWW02 WCM: WAP (przetwarzanie listy)
WCLB RIWC0010 WCM: (wielopoz. przetwarzanie listy)
WCLC RIWCWD02 WCM: LPozDoOdł (przetwarzanie listy)
WCLD RIWCWD02 WCM: LPozDoOdł (przetwarzanie listy)
WCLE RIWC0010 WCM: (wielopoz. przetwarzanie listy)
WCLF RIWC0017 WCM: Log operacyjny
WCLG RIWC0020 WCM: Zmiana list operacyjnych
WCLH RIWC0020 WCM: Wyświetlanie list operacyjnych
WCM MENUWCM Work Clearance Management
WCM_ROP CM_MAP_ROP_START Uruch. ROP z MAP
WCM_TEST_2 DOCUMENT_BRIDGE_TEST Program testowy KW Documentbridge
WCM1 RWWCATM1 Definicja obszaru odpowiedz. CM
WCM2 RWWCATM2 Wyświetl. arkusza robocz. dla CM
WCM3 RWWCATM3 Wyświetl. obszaru odpowiedz. CM
WCM4 RWWCATM4 Usuwanie obszaru odpowiedz. CM?
WCMA RMCW1500 RIS: OTB - Wybór
WCMB RMCW1500 RIS: OTB - Wybór
WCMC RMCW1500 RIS: OTB - Wybór
WCMCP MENUWCMCP Category manager Workbench - Przykł.
WCMD RMCW1500 RIS: OTB - Wybór
WCME RMCW0300 SISD: KWER/BW+BST - wybór
WCMP_MASS CMP_MASS Reklamacja zbiorowa
WCOC SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Monitor kontraktu
WCOCOAGBU RWCB0005 Przegląd refundacji
WCOCOALL RWCB0004 Kontrakty warunkowe
WCOCS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Kontrola kontraktów (wyświetl. dok.)
WCOLI RWCB0003 Przegląd warunków
WCPC SAPMWWMC Konfiguracja katal. prod. - Internet
WCR1 SAPLWCFY WCM:Tworz.StandLPozDOdł dla LPozDOdł
WCR2 SAPLWCFY WCM: Tworz. StandLPozDoOdł dla WAPI
WCR3 SAPLWCFY WCM: Tworz. oper. LPozDoOdł dla WAPI
WCR4 SAPLWCFY WCM: Tworz.OperLPozDOdł dla LPozDOdł
WCR5 SAPLWCFA WCM: Tworz. LPozDOdł dla zlecenia
WCR6 SAPLWCFA WCM: Tworzenie ListyPozDoOdł dla WAP
WCR7 SAPLWCFA WCM: Tworzenie WCA dla LPozDOdł
WCR8 SAPLWCFE WCM: Tworzenie WAP dla zlecenia
WCR9 SAPLWCFE WCM: Tworzenie WAP dla WAPI
WCRA SAPLWCFE WCM: Tworzenie WAP dla WAP
WCRB SAPLWCFY WCM: Tworzenie StandLPozDOdł dla WAP
WCRC SAPLWCFY WCM: Tworzenie OperLPozDOdł dla WAP
WCRD SAPLWCFA WCM: Tworzenie WCA dla WAPI
WCRF SAPLWCFE WCM: Tworzenie WAP dla LPozDOdł
WCRG SAPLWCFY WCM: Tworz. OperLPozDOdł dla zlec.
WCRH SAPLWCFY WCM: Tworz. st. LPozDOdł dla zlec.
WCRJ SAPLWCFI WCM: Tworzenie WAPI dla zlecenia
WCRK SAPLWCFI WCM: Tworzenie WAPI dla WAP
WCRM SAPLWCFI WCM: Tworzenie WAPI dla WAPI
WCSO SAPLWSSA_DOC SAP Retail Store: Zlec. konsumenta
WCSO_ENTRY SAPLWSSA_ENTRY SAP Retail Store: Zlecenie klienta
WCSOC SAPLWSSA_DOC Zmiana zlecenia
WCSOD SAPLWSSA_DOC Dołączenie zlecenia do dostawy
WCSOS SAPMV45X SAP Retail Store: Status zlec.klien.
WCT1 SAPLWCFY WCM: Tworzenie stand. ListyPozDoOdł
WCT2 SAPLWCFY WCM: Zmiana st. listy poz. do odł.
WCT3 SAPLWCFY WCM: Wyśw. stand. listy poz. do odł.
WCT6 SAPLWCFY WCM: Tworz. oper. listy poz. do odł.
WCT7 SAPLWCFY WCM: Zmiana oper. listy poz. do odł.
WCT8 SAPLWCFY WCM: Wyśw. op. listy poz. do odłącz.
WCTA SAPLWCFE WCM: Tworzenie WAP
WCTB SAPLWCFE WCM: Zmiana WAP
WCTC SAPLWCFE WCM: Wyświetlanie WAP
WCTH SAPLWCFI WCM: Tworzenie WAPI
WCTI SAPLWCFI WCM: Zmiana WAPI
WCTJ SAPLWCFI WCM: Wyświetlanie WAPI
WCTK SAPLWCFA WCM: Tworzenie WCA
WCTL SAPLWCFA WCM: Zmiana WCA
WCTM SAPLWCFA WCM: Wyświetlanie WCA
WCTP RIWCWW01 WCM: Przypisanie WAP
WCTQ RIWCWA01 WCM: Przypisanie WCA
WCTR RIWCWD01 WCM: Przypis.oper.listy poz. do odł.
WCTS RIWCWA01 WCM: Przypisanie WAPI
WCTU RIWCOR01 WCM: Przypisanie zlecenia PM
WCU1 SAPMWWCC1 Opracowanie klienta
WCU2 SAPMWOSD SAP Retail Store: opracow. klienta
WCUM SAPMWWCC Opracowanie klienta
WCW1 RIWC0004 WCM: Konwersja statusu 'ZNUS'
WCWBNR SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: W_CWB
WDBI RWDBBINI Lista asort.: Pełna wersja i inicj.
WDBI_ALV RWDBBINI_ALV Lista asort.: Pełna wersja i inicj.
WDBI_HPR RWBBINI_HPR Pełna wersja i Init: HPR
WDBM RWDBBMAN Lista asort.: Ręczne żądanie
WDBM_ALV RWDBBMAN_ALV Lista asort.: Ręczne żądanie
WDBM_HPR RWDBBMAN_HPR Ręczne żądanie HPR
WDBR_HPR RWDBBRCV_HPR Lista asort.: Pon. uruchom. pakietu
WDBU RWDBBUPD Lista asort.: Komunikat zmian
WDBU_ALV RWDBBUPD_ALV Lista asort.: Komunikat zmian
WDBU_HPR RWDBBUPD_HPR Wersja zmian: HPR
WDFR SAPMWOG1 Tworzenie MRP dla towarów nietrw.
WDFR2 SAPMWOG1 Zmiana MRP dla tow. nietrw.
WDFR3 SAPMWOG1 Wyświetlanie MRP dla towarów nietrw.
WDH1 RVKNVH00 Oprac. hierarchii zakł. (SD)
WDH2 RVKNVH00 Wyświetlanie hierarchii klienta (SD)
WDIS MENUWDIS Menu obszaru MRP dla R/3 Retail
WDK_APPNAV WDKAPPNAV_TABLES_MAINTAIN Definiowanie nawigacji aplikacji
WDKQ_MAIN WDKQ_TABLES_MAINTAIN Opracowanie POWL raportow.
WDKR RWDEBRET Tworzenie odbiorców z dost.
WDL_COPY RWDLCOPY_MANAGE Zarządzanie kopiowaniem IDoc
WDLS RWPUDLST Usuwanie komunikatów błędów
WDRD1 RWDRD001 Ustalanie relacji dostaw
WDRD2 RWDRD002 Zmiana relacji dostawy
WDRD3 RWDRD003 Wyświetlanie relacji dostaw
WDRD4 RWDRD004 Usuwanie relacji dostaw
WDSR RWDPOSRS Reorg. zapisu do pliku śledz. st.
WDSR2 RWDPOSREORG Reorganizacja zbiorcza
WDTS RWPUDTST Usuwanie informacji statusu
WE02 RSEIDOC2 Wyświetlanie IDoc
WE05 RSEIDOC2 Listy IDoc
WE06 RSEIDOCA Aktywne monitorowanie IDoc
WE07 RSEIDOCH Statystyka IDoc
WE09 RSEIDOC9 Szukanie IDoc poprzez zawartość
WE10 RSEIDOC9 Szukanie IDoc poprzez zawartość
WE11 RSETESTD Usuwanie IDoc
WE12 MSEIDOC0 Test zmodyfikowanych plików wej.
WE14 RSEOUT00 Test przetwarzania wyj.
WE15 MSEIDOC0 Test przetwarzania wyj. od NAST
WE16 MSEIDOC0 Test pliku wejściowego
WE17 MSEIDOC0 Test pliku statusu
WE18 MSEIDOC1 Generowanie pliku statusu
WE19 SAPMSED7 Narzędzie testowe
WE20 SAPMSEDIPARTNER Profile partnera
WE21 SAPMSEDPORT Opis portu
WE23 RSEDICATT Weryfikacja przetwarzania IDoc
WE30 SAPMSED5 Projektowanie typu IDoc
WE31 SAPMSED4 Projektowanie segmentu IDoc
WE32 SAPMSED6 Projektowanie wglądu IDoc
WE40 RSECFG00 Administracja IDoc
WE42 RSECODIN Wejście kodów operacji
WE45 RSELOGAD Kontynuacja (V3, EDILOGADR)
WE46 RSECFG00 Przetwarzanie błędu i statusu
WE47 MSESTA00 Opracowanie statusu
WE56 RSECFG00 Administracja IDoc
WE60 SAPMSEDIDOCU Dokumentacja dla typów IDoc
WE61 SAPMSEDIDOCU Dokumentacja dla rodz. rekordów IDoc
WE62 SAPMSEDIDOCU Dokumentacja dla segmentu
WE63 SAPMSEDIDOCU Dokumentacja
WE64 SAPMSEDMESTYP Dokumentacja typów komunikatów
WEADM RBDCONFIG Sterowanie śledzeniem ALE
WEB_PRICAT SAPLWEB_PRICAT Pricat w WEB
WEBU RTLABELB Wydruk etykiet poprzez listę asort.
WEDI MENUWEDI Podstawa EDI
WEINBQUEUE RSEIDOC_INBOUND_QUEUE Kolejka wejśc. IDoc
WEKF MENUWEKF Menu obszaru Retail: zamówienie
WENA RT70AWEA Komunikaty ze zmian
WENOLINKS SAPNOLINKS Wyłączanie powiązania
WEOUTQUEUE RSEIDOC_OUTBOUND_QUEUE Kolejka wyjśc. IDoc
WESO RTLABELD Żądanie dodatkowe dla etykiet
WETI MENUWETI SSD, etykiety
WEWU SAPMWEWU Przestawienia EUW w handlu
WF_START SAPLSWY_WF_START Uruchomienie workflow
WF00 SAPWFPR2 Workflow: Wybór procesów
WF01 SAPWFPR0 Workflow: Proces
WF02 SAPWFPR0 Workflow: Edytor reguł
WF03 SAPWFPR0 Workflow: Wyświetlanie procesów
WF04 SAPWFPR0 Workflow: Proces w tle
WF05 SAPWFPR1 Workflow: Kolejka
WF10 SAPMWFRM1 Zamówienie zbiorcze
WF10A SAPMWFRM1 Zamówienie zbiorcze bez zakładki
WF20 SAPMWFRM6 Zmiana rozdziału
WF30 SAPMWFRM4 Rozdział materiałów: Monitor
WF40 RCLEANFRET Usuwanie rozdziału
WF50 SAPMWFRM7 Dopasowanie rozdziału
WF50A SAPMWFRM2 Dopasowanie rozdziału
WF51 SAPMWFRM9 Dostosowanie rozdziału (w tle)
WF60 SAPMWFRM3 Tworzenie dostaw wychodzących
WF61 RWMD_DELIVERY_CREATE_EXT_WM Tworzenie dostaw wychodzących (tło)
WF70 SAPMWFRM5 Tworzenie zleceń dystryb.
WF80 R_FRM_APPL_LOG_DISPLAY Protokół - rozdział materiałów
WF80_DEL R_FRM_APPL_LOG_DISPLAY Protokoły - wyśw. gener. dostawy
WF90 R_FRM_APPL_LOG_DELETE Log aplik. - Usuwanie rozdz. wart.
WF90_DEL R_FRM_APPL_LOG_DELETE Usuwanie prot. gener. dostawy
WFCS01 WFCS_FCAST_PARALLEL Prognoza sprzedaży: Wykonanie
WFCS02 WFCS_FCAST_PARALLEL Prognoza sprzedaży: Usuwanie
WFCS03 WFCS_TABLES_DISPLAY Prognoza sprzedaży: Wyświetl. danych
WFCS04 WFCS_TADST_COPY_PARALLEL Prognoza sprzedaży: Zużycie z MRP
WFCSL01 WFCS_LOG_DISPLAY Prognoza sprzedaży: Wyświetl. logów
WFCSL02 WFCS_LOG_DELETE Prognoza sprzedaży: Usuwanie logów
WFIL MENUWFIL Menu obszaru Retail: zlec. filii 0
WFL1 RWLF7001 Obieg dokumentów - faktury dostawcy
WFL2 RWLF7002 Obieg dokumentów - listy księg.
WFL3 RWLF7003 Obieg dokumentów - listy wynagr.
WFL4 RWLF7004 Obieg dokumentów - żądania płatności
WFL5 RWLF7005 Obieg dokumentów - listy żądań
WFMCVSTART WFMCVSTART WFMC: wywoł. wglądu i klastera wgl.
WFWS SAPLSWF_WSIMP Opracowanie usług WebFlow (WSDL)
WG21 SAPMWWG2 Tworzenie grup mat.
WG22 SAPMWWG2 Zmiana grup mat.
WG23 SAPMWWG2 Usuwanie grup mat.
WG24 SAPMWWG2 Wyświetl. grup mat.
WG26 SAPMWWG2 Tworzenie przypisań
WG27 SAPMWWG2 Zmiana przypisań
WG28 SAPMWWG2 Usuwanie przypisań
WG29 SAPMWWG2 Wyświetl. przypisań
WGCL MENUWGCL Klasyfikacja sprzed. detal.
WGRC1 SAPLWGRC_001 Przypisanie dostawców
WGRC2 SAPLWGRC_002 Zasoby
WGRC3 SAPLWGRC_003 Plan obsadzenia
WGRC4 RWGRC_004 Monitor dod. przetwarzania
WGRC5 RWGRC_005 Nieaktywni dostawcy
WGRC6 RWGRC_006 Usuwanie
WGRT RWWATRAT Transport obiektów klas
WGSE RBDSEWGR Wysyłanie hierarchii grupy mater.
WGUS RWWGH002 Lista miejsc użycia hierarchii GrM
WI_EXECUTE RSWY_WI_EXECUTE Wykonanie pozycji roboczej
WIND_CUS WINDCUS IMG - aktualizacja indeksu dokum.
WJB3 RWJBIDIN Test: Import LAsort IDOC
WJB5 RWJBDISP Wyświetl. listy asortymentu
WK00 MENUWK00 Menu zakresu - dodatkowe rozliczenie
WKK1 RWWKK001 Tworz. kalkul. cen dla koszyka tow.
WKK2 RWWKK002 Zmiana kalkul. cen dla koszyka tow.
WKK3 RWWKK003 Wyśw. kalkul. cen dla koszyka tow.
WKK4 RWWKK004 Kalkul.koszyka tow. - aktywacja cen
WKON MENUWKON Menu obszaru warunek/porozum. Retail
WKUN MENUWKUN Menu obszaru: klient
WL00 MENUWL00 Dane podstawowe dostawcy
WLA1 RWLREILS Odczyt list wynagr. z archiwum
WLA2 RWLREPLS Odczyt list księg. z archiwum
WLA3 RWLRESLS Odczyt list żądań płatności z arch.
WLA4 RWLRESMR Odczyt żądania płatn. z archiwum
WLA5 RWLF3003 Zarchiwizowane pozycje listy wynagr.
WLA6 RWLF3004 Zarchiwizowane pozycje dokum. płatn.
WLA7 RWLF3005 Zarchiwiz. pozycje listy żąd. płatn.
WLA8 RWLF3002 Zarchiwizowane pozycje listy księg.
WLACI RWLRECINV Odczyt rozlicz. klienta z archiwum
WLACII RWLF3006 Odczyt rozliczeń klienta z archiwum
WLAM SAPLWLAM Opracowanie układu
WLAMN SAPLWRF_WLAM Opracowanie układu
WLAN RWSORT20 Warunki przypisania do modułu układu
WLASI RWLRESINV Odczyt rozl. kosztów dodatk. z arch.
WLASII RWLF3007 Odczyt rozl. kosztów dodatk. z arch.
WLAY RWLAYINF Optymaliz.wykorz.regałów: Wyśw. ukł.
WLB1 RWVLB002 Zakupy inwestycyjne - określ. zapot.
WLB13 RWVLB013 Automatyczne łączenie zamówień
WLB2 RWVLB008 Analiza zakupu inwestycyjnego
WLB3 RWVLB007 Autom. optym. łączenia zamów.
WLB4 RWVLB014 Lista wyników łączenia zamówień
WLB5 RWVLB003 Ręczne łączenie zamówień
WLB6 RWVLB004 Symulacja zakupów inwestycyjnych
WLB7 RWVLB006 Analiza poziomu usług dostawcy
WLB8 SAPLMDR1 Symulacja optymalizacji ilości
WLBA RWVLB00A Kontrola konfig. łączenia zamówień
WLBB RWVLB00B Poziom usług dostawcy
WLBC RWVLB00C Reorganizacja wskaźników warunku
WLCH RWLMVERCOM Komunikacja zmian układu
WLCM RWLAY002 Usuw. war.przypis. układu dla asort.
WLCN RWLAY001 Usuw. warunku przypis. mod. układu
WLCPAR RWLC_PROCESS_IN_PARALLEL Zewnętrzne przetwarzanie równoległe
WLF1 SAPLWLF1 Tworzenie faktury dostawcy
WLF1D SAPLWLF1 Tworzenie rozl. kosztów dostawy
WLF1K RWLF2051 Tworzenie rozliczeń z klientami
WLF1L RWLF2050 Tworzenie rozliczeń z dostawcami
WLF2 SAPLWLF1 Zmiana faktury dostawcy
WLF2D SAPLWLF1 Zmiana rozliczenia kosztów dostawy
WLF2K SAPLWLF1 Zmiana rozliczenia klienta
WLF2L SAPLWLF1 Zmiana rozliczenia dostawcy
WLF2V SAPLWLF1 Zmiana faktury dostawcy
WLF3 SAPLWLF1 Wyświetlanie faktury dostawcy
WLF3D SAPLWLF1 Wyświetl. rozlicz. koszt. dodatk.
WLF3K SAPLWLF1 Wyświetlanie rozliczenia klienta
WLF3L SAPLWLF1 Wyświetlanie rozliczenia dostawcy
WLF3V SAPLWLF1 Wyświetlanie faktury dostawcy
WLF4 SAPLWLF1 Stornowanie faktury dostawcy
WLF4D SAPLWLF1 Stornowanie rozlicz. kosztów pośred.
WLF4K SAPLWLF1 Stornowanie rozliczenia klienta
WLF4L SAPLWLF1 Storno rozliczenia dostawcy
WLF4V SAPLWLF1 Storno faktury dostawcy
WLF5 SAPLWLF1 Ponowne otwarcie faktury dostawcy
WLF5D SAPLWLF1 Ponowne otw. rozlicz. kosztów dod.
WLF5V SAPLWLF1 Pon. otwarcie faktury dostawcy
WLFA RWDIWLFA IMG - faktura dostawcy
WLFB RWLF1001 Lista danych nagłówka - faktura
WLFC RWLF1002 Lista dok. faktur.
WLFCOL RWCB0001 Tworzenie dokumentu zbiorczego
WLFCOLD RWCB0002 Tworzenie dokumentu zbiorczego
WLFD RWLF1003 Lista danych nagłówka listy wynagr.
WLFE RWLF1004 Wyświetlanie danych listy wynagr.
WLFF RWLF2001 Zatwierdz. zbiorcze dokum. płatności
WLFG RWLF1005 Wyświetlanie danych nagłówka płatn.
WLFH RWLF1006 Wyświetlanie dokum. płatności z poz.
WLFI RWLF2002 Stornowanie dokumentów płatności
WLFJ RWLF2003 Storno zbiorcze faktury dostawcy
WLFK RWLF2004 Zatwierdzanie zbiorcze faktur dost.
WLFL RWLF2005 Zatwierdzanie zbiorcze listy wynagr.
WLFLK RWLF2013 Zbiorcze zatw. listy zaw.zapłaty kl.
WLFM RWLF2006 Generowanie listy wynagr. z faktur
WLFM30 RWLFM30 Zmiana war. faktur dostawców
WLFM31 RWLFM31 Zmiana war. dokum. kosztów dod.
WLFM40 RWLFM40 Zmiana war. dokum. płatności
WLFM60 RWLFM40 Zmiana warunków rozlicz. klienta
WLFM99 RWLFM99 Zmiana warunków - dokum. agencji
WLFMC RWLF9073 Zbiorcza zmiana faktur dostawców
WLFMCD RWLF9075 Zbiorcza zmiana rozlicz. kosz. dod.
WLFMCK RWLF9074 Zbiorcza zmiana rozliczenia klienta
WLFMP RWLF9040 Zbior. ustal. cen dla dok. agencji
WLFN RWLF2007 Generow. list wynag. z dokum. płatn.
WLFO RWLF1007 Lista danych nagłówka listy płatn.
WLFP RWLF1008 Lista danych listy płatności
WLFQ RWLF1009 Lista danych nagłówka listy księg.
WLFR RWLF1010 Lista danych listy księg.
WLFS RWLREINV Odczyt zarchiwiz. faktur dostawcy
WLFT RWLF3001 Zarchiwiz. faktury z pozycjami
WLFU RWLFFLOW Informacja obiegu dokumentów
WLFV RWLF2011 Tworz. list wynagr. z list księg.
WLFW RWLF2012 Realizacja list płatności
WLI1 RWLF1050 Wyprow. listy poj. dokum.
WLI2 RWLF1051 Wyprowadzanie listy dokum. agenc.
WLI3 RWLF1052 Wypr. listy - dokumenty listy
WLI4 RWLF1053 Lista dokumentów dla pozycji
WLM RK_PEP_WLM_RUN Monitor LR
WLMF SAPLWRF_LMVF Opracowanie ekspozytora
WLMM SAPLWLMM Opracowanie modułów układu
WLMMN SAPLWRF_WLMM Opracowanie modułów układu
WLMON RK_PEP_WLM_RUN Monitor. LR - wybór bezpośredni
WLMPS RK_PEP_WLM_RUN Monitor. LR - system projektowy
WLMV RWLMVERM Opracowanie wersji modułów układu
WLMVC RWRF_LMVF_USE Konwersja wersji modułu układu
WLMVN RWRF_RWLMVERM Opracowanie wersji modułów układu
WLN1 RWLFWR01 Komunikaty na podst. faktur dostawcy
WLN10 RWLFWR10 Komunikaty - rozliczenie klienta
WLN11 RWLFWR11 Komunikaty: Rozl. kosztów dodat.
WLN12 RWLFWR12 Kom.-lista zw. z zapł.-rozl.klienta
WLN13 RWLFWR13 Kom.-lista zw.z zapł.-rozl.kosz.dod.
WLN14 RWLFWR14 Wypr. komunikatów dokumentów agenc.
WLN15 RWLFWR15 Wyprowadzanie komun. dla dok. listy
WLN16 RWLFWR16 Generowanie rekordów komunikatów
WLN2 RWLFWR02 Komunikaty na podst. list księg.
WLN3 RWLFWR03 Komun. - lista wynag. - fakt. dost.
WLN4 RWLFWR04 Komunik. z żądań płatności
WLN5 RWLFWR05 Komunikaty z listy żądań płatności
WLN6 RWLFWR06 Komunik. - lista wyn. - żąd. płatn.
WLOR RWRF_LAYOBJ_REORG Reorganizacja obiektów układu
WLP1 RWLF8004 Symulacja zysków - pojed. żądania
WLP2 RWLF8005 Symulacja zysków - listy żądań
WLR1 SAPLWLF1 Tworzenie listy wynagr.
WLR2 SAPLWLF1 Zmiana listy wynagrodzeń
WLR3 SAPLWLF1 Wyświetlanie listy faktur
WLRA RWLF1011 Rel. dokum. płatn. dla list faktur
WLRB RWLF1012 Rel. faktury dla list faktur
WLRMC RWLF9077 Zbiorcza zmiana list zbiorczych
WLRS SAPLWLF1 Storno list zawierających zapłaty
WLS1 RWLF6001 Skok do ArcIS - faktura dostawcy
WLS2 RWLF6002 Skok do ArcIS dla list księg.
WLS3 RWLF6003 Skok do ArcIS dla list wynagr.
WLS4 RWLF6004 Skok do ArcIS dla żądania płatn.
WLS5 RWLF6005 Skok do ArcIS dla listy żądań płatn.
WLS6 RWLF6006 Skok do ArcIS w celu rozlicz.klienta
WLS7 RWLF6007 Skok do ArcIS do rozlicz.koszt.dod.
WLSE SELAYTOP Bezpośrednie wysyłanie: Moduł układu
WLWB RWLAYWOB Środowisko układu
WLWBN RWRF_RWLAYWOB Środowisko układu
WMATGRP01 SAPMWRFCDT_INS Tworzenie hierarchii artykułów
WMATGRP02 SAPMWRFCDT_UPD Zmiana hierarchii artykułów
WMATGRP03 SAPMWRFCDT_SHW Wyświetlanie hierarchii artykułów
WMATGRP04 SAPMWRFCDT_DEL Usunięcie hierarchii artykułów
WMATGRP05 SAPMWRFCDT_ACT Aktywacja hierarchii artykułów
WMATGRP06 SAPMWRFCDT_COPY Kopiowanie hierarchii artykułów
WMATGRP06N SAPMWRFCDT_COPY Kopiowanie hierarchii artykułów
WMATGRP07 SAPMWRFCDT_DACT Dezaktywacja hierarchii artykułów
WMATGRP08 SAPMWRFCDT_SIMU Symulacja kopiowania hierarchii art.
WMATGRP08N SAPMWRFCDT_SIMU Symulacja kopiowania hierarchii art.
WMATGRP10 SAPMWRFCDT_REO Reorganizacja hierarchii artykułów
WMATGRP11 SAPMWRFCDT_EXP Eksport hierarchii artykułów
WMATGRP12 SAPMWRFCDT_CONS Hierarchia artykułów - raport spójn.
WMB1 RWVKP015 Tworz. wprowadzania cen konkurencji
WMB2 RWVKP015 Zmiana wprowadzania cen konkurencji
WMB3 RWVKP015 Wyświetl. wprowadz. cen konkurencji
WMB4 RWVKP015 Wprowadz.cen konkuren.-tworz. z ref.
WMBE RWBWM001 Przegl.zapas.:Mat.ewid.wg wart.
WMF_ARCHR RWMFAAR1 Plan obniżki - Odczyt archiwum
WMF0 MENUWMF0 Menu obszaru zarządzania sezonem
WMF1 SAPMWMFA Tworzenie planu obniżek
WMF2 SAPMWMFA Zmiana planu obniżek
WMF3 SAPMWMFA Wyświetlanie planu obniżek
WMF4 SAPMWMFA Usuwanie planu obniżek
WMF5 RWMFA200 Aktywacja cen - plan obniżki cen
WMF6 RWMFA210 Kalkulacja testowa - Plan obniżki
WMF7 RWMFA300 Zestawienie - Plan obniżki
WMN9 RWMBON21 Sterowanie dodatk. rozlicz.
WMNE RWMBON12 Przetwarzanie listy roboczej
WMPA RWRF_MPA Przypisanie profilu obniżki cen
WMPA_REORG RWRF_MPA_DELETE Reorganizacja przypisań profili
WMR1 SAPMWMFA Tworzenie reguły obniżki
WMR2 SAPMWMFA Zmiana reguły obniżki
WMR3 SAPMWMFA Wyświetlanie reguły obniżki
WMR4 SAPMWMFA Usuwanie reguły obniżki
WMSBA WRF_MALG_SEL_BY_ART Lista miejsc użycia artykułów
WOB0 MENUWOB0 Filia
WOF0 MENUWOF0 Filia
WOG3 ISRLOCG1 Grupy zakładowe
WON1 RWCUST01 Ogólne ustawienia dla uzupełnienia
WOPD RWPPRODP Lista asort.: Wyświetl. protokołu
WOSCR_CBL SAPLWOSCR_CBL SAP Retail Store: Rozl.środków pien.
WOSCR_EXI SAPLWOSCR_EXI Tworzenie faktury wydatków
WOTB1 SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH WB: Nabycie dla OTB
WOTB2 SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Monitor OTB
WOTB3 RWRFTRF Przeksięgowanie OTB
WOTB4 RWRFREORG OTB: Reorganizacja budżetów
WOTB6 SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Nabycie dla OTB: Zatw. spec.
WP00 MENUWP00 Menu obszaru sprz.detal.: Planowanie
WPC1 RWPCHEAD Formatowanie IDOCs katalogu
WPC2 RWPCITEMS Formatowanie IDOCs pozycji
WPC3 RWPCHEADSMD Formatowanie IDOCS zmian w katalogu
WPC4 RWPCITEMSSMD Formatowanie IDOCS zmian w pozycji
WPC5 RWPCKEY Konwersja katalogu produktów
WPCA RFCCSSTT Realizacja przebiegu rozliczenia
WPCC RWPRDCHG Format. IDOC zmian w katalogu prod.
WPCD RFCCDLOG Usuwanie protokołu rozliczenia
WPCI RWPRDCAT Formatowanie IDOC katalogu produktów
WPCJ RWPRDPOS Formatowanie IDOC katalogu produktów
WPCTRA SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH WB: Aktywny monitor zamówień
WPCTRD RWRF_PCTR_RCT_WL_DELETE Usuwanie zrealizowanych pozycji
WPCTRQ RWRF_PCTR_REM_QTY Obsługa pozostałych ilości
WPCTRR SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH WB: Reagujący monitor zamówień
WPCW RFCCRSTT Powtórzenie przebiegu rozliczenia
WPDTC PDTC_REPORT Obl. planowanych czasów dostaw
WPED SAPMWPED Edytor danych sprzedaży
WPER SAPMWPER Monitor interfejsu POS
WPER2 RWDANALYSIS POS: Raporty analizy/ pomocy
WPHF RWDPOSCK Raport analizy
WPIA RBDMANIN Powtarz. wejśc. dok. pośrednich POS
WPIE RBDAGAIE Wejście zmienionych IDocs
WPLG RWREGPRO Optymaliz. wykorz. regałów
WPLGN RWRF_RWREGPRO Optymaliz. wykorz. regałów
WPMA RWDPOSAN Zapis do pliku POS: Żąd. ręczne
WPMI RWDPOSIN Zapis do pliku POS: Inicjalizacja
WPMU RWDPOSUP Zapis do pliku POS: Komunikat zmian
WPO1 RWPOB001 Zamknięcie zleceń zaległych
WPOHF1 SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH WB: Menedżer zamówień
WPOHF2C SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Tworzenie pozycji listy zamówień
WPOHF2D SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetlanie pozycji listy zamówień
WPOHF2DS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetlanie pozycji listy zamówień
WPOHF2X SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana pozycji listy zamówień
WPOHF2XS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana pozycji listy zamówień
WPOHF3C SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Tworz. pogr. dokum. zamówienia
WPOHF3D SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetl pogr. dokumentu zamówienia
WPOHF3DS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetl pogr. dokumentu zamówienia
WPOHF3X SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana pogrup. dokumentu zamówienia
WPOHF3XS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana pogrup. dokumentu zamówienia
WPOHF4C SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Tworzenie zamówienia
WPOHF4D SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetlanie zamówienia
WPOHF4DS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Wyświetlanie zamówienia
WPOHF4X SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana zamówienia
WPOHF4XS SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH Zmiana zamówienia
WPOHF7 RWRF_POHF_PO_TO_STO Gener. zl. przes. mag.- nab. sezon.
WPOHF8 RWRF_POHF_POGROUP Gener. dokum. - nabycie sezonowe
WPOHFIMG RWRF_SEASONAL_PRC_IMG Wywołanie IMG nabycia sezonowego
WPOS MENUWPOS Menu obszaru: interfejs POS (filia)
WPRI RWCUST02 PRICAT w Internecie
WPRI6 RWCUST06 Wzorzec dla pól spoza R/3 poz. kat.
WPRI7 RWCUST07 Wzorzec dla póla spoza R/3 poz. il.
WPS1 DIWP_SELFTEST Planowanie postoju remontowego
WPS2 DIWPS_REV_ORDER_CREATE Tworzenie zlecenia jako raportu
WPSTLH1 SAPMWPSTLHM Hierarchia planów prac: Tworzenie
WPSTLH2 SAPMWPSTLHM Hierarchia planów prac: Zmiana
WPSTLH3 SAPMWPSTLHM Hierarchia planów prac: Wyświetlanie
WPUF SAPMWPUK Symulacja wejścia dokumentu FI
WPUK SAPMWPUK Symulacja kasy
WPUS SAPMWPUK Symulacja odczytu z pliku
WPUW SAPMWPUK Symulacja ruchu towarów
WQ00 MENUWQ00 Menu obszaru skal wart. i kontyng.
WQ01 SAPMWMVC Tworzenie skali wartości
WQ02 SAPMWMVC Zmiana skali wartości
WQ03 SAPMWMVC Wyświetl. skali wartości
WQ04 SAPMWMVC Usuwanie skali wartości
WQ05 SAPMWMVC Wyrównanie z cechą
WQ11 SAPMWMVC Tworzenie skali kontyngentu
WQ12 SAPMWMVC Zmiana skali kontyngentu
WQ13 SAPMWMVC Wyświetl. skali kontyngentu
WQ14 SAPMWMVC Usuwanie skali kontyngentu
WQ21 SAPMWMVC Autom. opracowanie skali kontyngentu
WR30 RWRPL011 Uzupełn.: Generow. progn. przyp. wag
WR31 RWRPL010 Uzupełn.: Tworz. progn. przyp. wag
WR60 RWRPL060 Uzupełn.: Przegląd parametrów
WRA1 RWRCALL1 Usuwanie wersji ponownej klasyfik.
WRA2 RWRCALL2 Wyświetl. wersji ponownej klasyfik.
WRA3 RWRCALL3 Zmiana wersji ponownej klasyfikacji
WRA4 RWRCALL4 Tworz. wersji ponownej klasyfikacji
WRAV RWRCALAV Aktualiz. wersji ponownej klasyfik.
WRBDL RWRBADSL Szczegółowa lista zapasów
WRBDL2 RWRBADSL Szczegółowa lista zapasów
WRC_MACROS SAPLWBDYN_REC_BASIS Zapis makr systemu
WRC1 RWRECLA1 Usuwanie ponownej klasyfikacji GrM
WRC2 RWRECLA2 Wyświetl. ponownej klasyfik. GrM
WRC3 RWRECLA3 Zmiana ponownej klasyfik. GrM
WRC4 RWRECLA4 Tworz. ponownej klasyfikacji GrM
WRCK RWRPLCHK Uzupełnianie filii: Program kontr.
WRCR RETAIL_RECLASSIFICATION Sprzed. detal.: Ponowna klasyfikacja
WRCV RWRECLAV Aktualiz. ponownej klasyfik. GrM
WRDL RWRPLDEL Reorganizacja przebiegów uzupełn.
WRF_PPW01 RWRF_PPW01 Workbench planowania ceny
WRF_PPW02 RWRF_PPW02 Planowanie cen: Zatwierdzanie
WRF_PPW03 RWRF_PPW_CONDITIONS_CREATE Planowania cen: Tworzenie warunków
WRF_PPW04 RWRF_PPW_PPD_ACTIVATE Planowania cen: Aktywacja
WRF_PPW09 RWRF_PPW_PPD_DELETE Planowania cen: Reorganizacja
WRF_PPW10 RWRF_PPW_USRGRP_BUDG_ASSIGN2 Budżet: Przypis. gr. planistów cen
WRF_PPW11 RWRF_PPW_BUDG_ACCUMULATE Budżet: Aktualizacja wartości
WRF_PPW13 RWRF_PPW_BUDG_DELETE Budżety: Reorganizacja
WRF_PPW15 RWRF_PPW_PROMOTION_BUGDET_CORR Korekta budżetów promocji
WRF_PPW16 RWRF_PPW_PPD_DELETE_DIRECT Usuwanie planowań cen bez kontroli
WRF_PPW20 RWRF_PPW_WORKLIST_EXTEND Lista robocza: Rozszerzanie
WRF_PPW29 RWRF_PPW_WORKLIST_DELETE Usuwanie propozycji obniżek
WRF_REF SAPLWRF_REF Ref. do materiałów bez historii
WRF_REF01 SAPLWRF_REF Tworzenie przypisania referencji
WRF_REF02 SAPLWRF_REF Zmiana przypisania referencji
WRF_REF03 SAPLWRF_REF Wyświetlanie przypisania referencji
WRF_REF06 SAPLWRF_REF Usuwanie przypisania referencji
WRF_WSM4 WRF_ASORT_REORG_DELTABLES Reorg. tabel usuwania asortymentu
WRF_WSM5 WRF_RWSORT_DC_DISCONT Usuw. warun. przyp. do asort. dla CD
WRF_WSOA1 WRFM_WSO6 Tworzenie asortymentów
WRF_WSOA2 WRFM_WSO6 Zmiana asortymentów
WRF_WSOA3 WRFM_WSO6 Wyświetlanie asortymentów
WRF_WSOA4 WRFM_WSO6 Usuwanie asortymentów
WRF_WTR3 RWRF_ADDI_IDOC_GENERATE Żądanie IDoc ŚPS dla dokum.
WRFAPC01 SAPLWRF_APC_MAIN Oper. pl. i ster. asort.: Tworzenie
WRFAPC02 SAPLWRF_APC_MAIN Oper. pl. i ster. asort.: Zmiana
WRFAPC03 SAPLWRF_APC_MAIN Oper. pl. i ster. asort.: Wyświetl.
WRFAPC11 RWRF_APC_POST_ART Zwolnienie zaplanowanych materiałów
WRFAPC12 RWRF_APC_POST_PLITEM Zwolnienie pozycji listy zaopatrz.
WRFAPC14 RWRF_APC_PLITEM_REORG Usuwanie list zaopatrzeniowych
WRFAPC15 RWRF_APC_PLIMAT Materiały w listach zaopatrzeniowych
WRFAPC16 RWRF_APC_LOG_DISPLAY Wyświetlanie logu aplikacji
WRFAPC17 WRF_APC_DPAQC_DISPLAY Wyśw. rozdziału ilości rozm. zapas.
WRFAPC30 RWRF_APC_PLSYNC OAPC - raport dostosowania
WRFCHVAL WRF_MERKMALSWERTE Przetwarzanie wartości cech
WRFDEP01 WRF_SINGLEDEPSTORE Ponowne tworzenie domu towarowego
WRFE RWRPLPFE Uzupełn.sklepu: Program wst. przetw.
WRFFUCD RWRF_FOLUP_TYP_A_CHANGEDOC Dokumenty zmian WRF_FOLUP_TYP_A
WRFFUREORG RWRF_FOLUP_TYP_A_REORG Reorganizacja art. kolejn./zastępcz.
WRFMATCOPY RWRFMATCOPY Kopiowanie materiału
WRFMATMON RWRFMATMON Monitor materiału
WRFSHOP01 WRF_SINGLESHOP Ponowne tworzenie działu
WRFSHOPCAT WRF_CREATESHOP Tworzenie działów z kategorią pocz.
WRFSHOPDEP WRF_CREATESHOP Tworz. działów z początk. domem tow.
WRL1 SAPLWLF2 Tworzenie dokum. listy płatności
WRL2 SAPLWLF2 Zmiana żądania listy płatności
WRL3 SAPLWLF2 Tworzenie żądania listy płatn.
WRL4 RWLF2008 Zatwierdz. zbiorcze list żądań płat.
WRLI RWLF9060 Wypr.listy - IDOC wej. - ListyŻądPł
WRLK RWLF9070 Workbench korekty list żądań płatn.
WRLMC RWLF9072 Zbiorcza zmiana list żądań płatności
WRLS SAPLWLF2 Storno listy płatności
WRLV RWLF2030 Lista żądań płatn. ze wst. wprowadz.
WRLVN RWLF2053 Tworzenie poprzez raport (nowy)
WRMA_1 WRMA_REVALUATION Przebieg przeszacowania RMA
WRMD RWRP_RRM_OUTBOUND Eksport danych dla interfejsu RRM
WRMO SAPMWRPM Monitor uzupełnienia
WRN1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: WFWFACTORS
WRP0 MENUWRP0 Uzupełnianie
WRP1 RWRPLPRO Uzupełn.: Nabycie
WRPFMM MENUWRPFMM Uzupełn.: Progn.przy gosp.zapas. MM
WRPFSOP MENUWRPFSOP Uzupełn.: Progn. przy uzup.gosp.zap.
WRSO RWRPLVFB Uzupełnienie filii: Gener. kol. dok.
WRSR RWRPLSRP Uzupełnienie sklepu: Obliczanie zap.
WRST RMMMMPOI Transfer dan. podst. dla oprac. mat.
WRSTA RMMMMPOIA Przypis. mater. do asort.
WS00 MENUWS00 Asortyment
WS01000109 SAPMWS01000109H Anulowanie zawiadomienia o nieobecn.
WS04200009 SAPMWS04200009H Zawiadomienie o nieobecności
WS11 RWSIDOCE Wysyłanie modułów asortymentu
WS12 RWSIDOCLIKOND Wysyłanie warunków przypis. do as.
WS12400005 SAPMWS12400005H Anulowanie zawiadomienia o nieobecn.
WS13 RWSIDOCASORT Wysyłanie asortymentów
WS20000081 SAPMWS20000081H Zawiadomienie o nieobecności
WSAD RWSPMAPL Optymaliz.wykorz.reg.:Protokół błędu
WSADMIN RWSADMIN Administracja usługami Web Services
WSAF001 SAPMWSAF001 Opracowanie konfiguracji SAF
WSAF002 SAPMWSAF002 Opracowanie plików DFX
WSAF003 SAPMWSAF003 Opracowanie efektów kalendarzowych
WSAF004 SAPMWSAF004 Oprac. typu promocji dla predyktora
WSAFR01 RWSAF001 Transfer danych R/3 - SAF
WSAFR02 RWSAF002 Gernerowanie konfiguracji SAF
WSAK SAPMWAST SAP Retail Store: Promocje
WSAM_ENTRY SAPLWSAM_ENTRY SAP Retail Store AM: Ekran początk.
WSAM_SHMAE SAPLWSAM_SHMAE SAP Retail Store - wyszukiw. mater.
WSAO_CYCLE SAPLWSAO_BEAT Dołączanie taktów zamawiania
WSAO_LKPLC SAPLWSAO_LKPLC Przypisanie kalendarzy planowania
WSAU SAPMWAUST SAP Retail Store: Tabela przydziału
WSC1 RWMFA003 Konfiguracja identyfik. sezonu
WSC2 RWMFA003 Konfiguracja sezonu rocznego
WSC3 RWMFA003 Konfiguracja rodzajów obniżki cen
WSCLASS PRG_ER_SERVICE_CLASSIFICATION Klasyfikacja usług Web Service
WSCM MENUWSCM Category manager Workbench - Przykł.
WSCONFIG SAPLSRT_WSDEPL Zwalnianie usług Web Services
WSD_CBP WSD_CBP Aplikacja sąsiednich zakładów
WSD_REFMAT WSD_REF_MATERIAL Definicja materiałów referencyjnych
WSE1 RWSORT40 Usun. z asort. w całym koncernie
WSE2 RWSORT43 Usunięcie z asort. art. dostawcy
WSE3 RWSORT45 Usun. mat. z asortym. - Linia zbytu
WSE4 RWSORT44 Usuw. materiału z asortym. zakładu
WSE5 RWSORT41 Protokół błędów usun. z asort.
WSE6 RWSORT48 Usunięcie materiału z asortymentu
WSE8 RWSORT46 Wyświetl. statusu usun. z asort.
WSGM SAPLWOSM SAP Retail Store: Pełne menu
WSHOPMIGR RWRF_SHOP_MIGRATION Migracja filii do działu
WSHT SAPLWSHT SAP Retail Store: Wprowadz. czasu
WSIDPADMIN SRT_WS_IDP_CUSTOMIZE Administracja usługą Idempotent
WSII_ENTRY SAPLWSII_ENTRY SAP Retail Store II: Ekran początk.
WSIN RWSSOINI Inicjalizacja wariantów wyboru
WSIS MENUWSIS System inform.
WSK1 SAPMWSO3 RIS asort., kopiowanie asort. filii
WSK2 RWSORT36 Usuwanie asort. filii SSD
WSK3 RWSORBT1 Kopia asort. - Wprow. wsadowe
WSK4 RWSORT36 Usuwanie asortym. - wprowadz. wsad.
WSL0 RWSORT11 Kontrola spójności mat. refer.
WSL1 RWSORT01 Asortyment: Listy wyboru
WSL10 RWSORTK1 Artykuł w asortymencie
WSL11 RWSORT64 wsl11
WSL2 RWSORT02 Kontrola reguł przypis. do asort.
WSL3 RWSORT03 Istn. prz. do asort. art. w zakł.?
WSL4 RWSORT32 Wykorzystanie materiału w module
WSL5 RWSORT22 Moduły w zakładzie
WSL6 RWSORT23 Struktura asort.: Zakłady
WSL7 RWSORT31 Lista artykułów dostawcy
WSL8 RWSORT24 Inf. poz. asort.
WSL9 RWSORT09 Wygasłe warunki przypis. do asort.
WSLA RWSORT12 Klient asortymentu wg asortymentu
WSLB RWSORT13 Asortyment wg klienta asortymentu
WSLC RWSORT25 Przedst. powodów przypis. do asort.
WSLF RWSORT28 Materiał dla klienta
WSLG RWSORTA1 Porówn. zamówień/zleceń promocji
WSLH RWSORT33 Moduły asortymentu dla materiału
WSLI RWSORT34 Wyśw. dok. zmian war. przypis. asor.
WSM3 RWSORLIARTI Pon.tworzenie przypis. art.do asort.
WSM4 RWSORT07 Zmiana w PDoAs po zm.DanPodsZakł/GrM
WSM4A RWSORT07A Zm.przypis. wg zmian w asorytmentach
WSM4B RWSORT07B Zmiana przypis. po zmianie w zakł.
WSM4L RWSORT07L Automat.zmiana przypis.danych układu
WSM6 RWSORTZ1 Usuwanie poj. przypis. do as. mat.
WSM7 RWSORTZ1 Usuwanie poj. przypis. do as. mat.
WSM8 RWSORALL Nowa strukt.asort., NośAsort wg WRF6
WSM9 RWSORT53 Usuw.nieaktual.war.przypis.do asort.
WSM9A RWSORT54 Usuwanie dok. zmian WLK1 i ASMODULE
WSMP MENUWSMP merchandise planning menu - first so
WSN1 SAPMSNUM Opracowanie zakresu numerów: WSORT
WSN2 SAPMSNUM Oprac. zakr. numerów: WSORTIMENT
WSO1 SAPMWSO2 IS-R PrzypisDoAsort: tworz. modułu
WSO2 SAPMWSO2 IS-R asortyment: opracowanie modułu
WSO3 SAPMWSO2 IS-R asortyment: wyświetlanie modułu
WSO4 SAPMWSO2 IS-R asortyment: usuwanie modułu
WSO5 SAPMWSO2 IS-R asortyment: moduł-> oprac.filii
WSO7 SAPMWSO2 IS-R asortyment: moduł-> wyśw. filii
WSOA1 SAPMWSO6 Tworzenie asortymentów
WSOA2 SAPMWSO6 Zmiana asortymentów
WSOA3 SAPMWSO6 Wyświetlanie asortymentów
WSOA4 SAPMWSO6 Usuwanie asortymentów
WSOA5 SAPMWSO6 Przypisanie asortymentu do klienta
WSOA6 RWSORT70 Narzędzie oprac. asort.
WSOA7 SAPMWSOA7 Opracowanie zbior. dla tabeli WRS6
WSP3 RWSORT06 Usuwanie pojed.przypisania do asort.
WSP4 RWSORT14 Tworz.poj.PrzypisDoAsor, mat., zakł.
WSP5 RWSORT15 Zmiana poj.PrzypisDoAsor,mat., zakł.
WSP6 RWSORT16 Usuw. poj.PrzypisDoAsor, mat., zakł.
WSP7 RWSORT17 PrzypisDoAsort artyk. depoz. w zakł.
WSPK RWSORT19 Opracow. protokołu "brak.segm.mat."
WSPL RWSORT18 Brakujące segmenty danych podst.mat.
WSPO_ENTRY SAPLWSPO_ENTRY SAP Retail Store PO: Ekran począt.
WSPUBLISH PRG_ER_SERVICES_PUBLICATION Publikacja usług Web Services
WSR1 RWARCH01 Lista rob., archiwizacja, asortyment
WSR2 RWARCH02 Usuwanie asort. i przypis. do asort.
WSR3 RWARCH03 Ponowne ustaw. asort. i przyp. asor.
WSRESTRICT PRG_PUBLICATION_RESTRICTIONS Ograniczenia publikacji usług
WSS1 RWSORT10 Ogólne ustawienie dla asortymentu
WSSPROFILE WSS_PROFILE_ADMIN Opracowanie profili WSS
WSSS RWRF_STOCK_SITUATION Ustawianie stanu zapasów
WSSW SAPLWOSW SAP Retail Store: Wyświetl. zakł.
WSTA SAPLWSAO_DYNP SAP Retail Store: Zlecenia
WSTE SAPMWOSE SAP Retail Store: Przyj. mater.
WSTE_NEW SAPLWOSE_GR_ENTRY_DLG SAP Retail Store: Przyj. mater.
WSTED SAPLWOSE_DOGR SAP Retail Store: Wyśw. otw. PrzM
WSTI SAPLWOSI SAP Retail Store: Inwentaryzacja
WSTI_DOC SAPLWSTI_DOC Retail Store - inwent.: Tworz. dok.
WSTI_MON SAPLWSTI_MON Retail Store - inwent.: Monitor MWD
WSTL ADDI_STWB_REQUEST SAP Retail Store: Etykietowanie
WSTN11 WSTN10 Opracowanie planow. podziału partii
WSTN13 WSTN10 Wyświetlanie planow. podziału partii
WSTN14 RWSTRNPOSTPP Ręczne przetwarzanie podziału partii
WSTN15 RWSTRNDELALLOC Usuw.tab.przydz. (plan.podz.partii)
WSTP SAPLWSTP Retail Store - ceny sprzedaży
WSTSA SAPLWOSA SAP Retail Store: Lista asortymentu
WSTU SAPLWOSI SAP Retail Store: Przeszacowanie
WSTV SAPMWOSE SAP Retail Store: Ruch materiałowy
WSUP WPLG_MAP_INTERFACE_START Optymal. wyk. regałów wg danych pl.
WSUP1 RWSORT60 Lista podwójnych warunków prz.do as.
WSUP2 RWSORT63 Narzędzie migracji WSOF
WSV2 SAPMWSO2 Tworzenie modułu kontraktu wartoś.
WSVD_ENTRY SAPLWSVD_ENTRY SRS Dane podst. dost.: Ekran pocz.
WTAD MENUWTAD Środki pomocnicze sprzedaży
WTAD_ARCHR ADDI_ARCHIVE_READ Odczyt zarchiwiz. śr.pomocn.sprzed.
WTAD_SRS ADDI_STWB_REQUEST Przypisanie etykiety (EWT)
WTAD_STWB ADDI_STWB_REQUEST Śr. pom. sprz. - Store Workbench
WTAM ADDI_MONITOR Monitor - środki pomocn. sprzedaży
WTAOC ADDI_ORDERS_CREATE Generow. zamówień dla śr.pomoc.sprz.
WTCA ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES Analiza zmian dla ŚrPS
WTEW SAPLWB2_WB_VIEW Trading Execution Workbench
WTEW_CATT SAPLWB2_WB_VIEW TEW dla CATT
WTMG SAPMFQMG Konwersja danych podatku źródłowego
WTR1 ADDI_IDOC_REQUEST Żądanie dla śr.pomocn.sprzed. - IDoc
WTR2 ADDI_PR_IDOC_REQUEST Żądanie śr.pom.sprz.-IDoc dla czynn.
WTRA2 WTRA_DELETE_PROTOCOL_FROM_DB Pomiar cz. wykon.: Usuwanie protok.
WTRA3 WTRA_DISPLAY_PROTOCOL Pomiar cz. wykon.: Wyświetl. protok.
WTY RWTYSTART Reklamacja gwarancyjna
WTY_ARCHIV RWTYARCH04 Wyśw. zarchiwizow. reklamacji gwar.
WTYAP RWTYAP Przetwarzanie profilu czynności
WTYAUT RWTYRCLSTART Autoryzacja
WTYCL RWTYGULI Tworzenie list faktur koryg. minus
WTYDBSHOW RWTYDBSHOW Reklamacja gwar.: Wyświetl. tabeli
WTYNK SAPMSNUM Zakresy numerów reklamacji gwar.
WTYOQ RWTYOPQU Lista robocza gwarancji
WTYOR SAP_QUERY_CALL Wykonanie raportu
WTYRCL RWTYRCLSTART Opracowanie wycofania z rynku
WTYRP SAPLWTY11 Gwarancja: Części z obow. zwrotu
WTYSC_WWB RWTYSC_WWB Środowisko zarz. gwarancjami
WTYSE RWTYSLCT_A Szukanie reklamacji
WUFWUF RWUF Konfiguracja środowiska transform.
WUSL RKCOWUSL Lista miejsc użycia
WUSLTABL WUSLTABL Wyświetlanie tabeli
WV31 RW_CREATE_PI_DOC Tworz. dok. inw. (zap. nieogr. wyk.)
WVA1 SAPMV13A Tworzenie plan. podwyżki
WVA2 SAPMV13A Zmiana plan. podwyżki
WVA3 SAPMV13A Wyświetl. plan. podwyżki
WVA5 SAPMV13A Tworzenie plan. podwyżki (Cennik)
WVA6 SAPMV13A Zmiana plan. podwyżki (Cennik)
WVA7 SAPMV13A Wyświetlanie plan. podwyżki (Cennik)
WVAL RBDSE_VALUE_SCALE Wysyłanie skali wartości
WVB0 RWVKP012 Ponowne tworz. indeksu dok. (DokKal)
WVEB MENUWVEB Menu obszaru: wycena (Retail)
WVER MENUWVER Wysyłka dla SAP Retail
WVFB SAPMWPUK Symulacja wejścia zlecenia filii
WVFD RWWVINVB Dalsze przetwarz. dok. inwentaryz.
WVFI SAPMWPUK Symulacja inwentaryzacji filii
WVKF MENUWVKF Zlecenie klienta (rozszerzona kopia)
WVM0 MENUWVM0 Uzupełnianie
WVM1 RWVMIPRO Przeprowadzanie uzupełniania klien.
WVM2 RWVMIPAD Przesyłanie liczb zapas./sprzed.
WVM3 RWVMIPAV Wyświetlanie przesłanych danych mat.
WVM4 RWVMIPAV Wyświetlanie otrzym. danych PROACT
WVM6 RWRPL060 Uzupełn. klientów: Przegl. paramet.
WVN0 RWVKP008 Generowanie listy roboczej kalk.
WVN1 RWVKP009 Lista robocza kalkulacji dla mat.
WVN2 RWVKP010 Lista robocza kalk. dla organizacji
WVTU MENUWVTU Menu obszaru Retail: wspomag. zbytu
WW10 SAPMWWMJ Katalog produktów IAC
WW20 SAPMWWMJ IAC Online Store
WW30 SAPMWWMJ SD-Part dla połączenia IAC MM-SD
WW31 SAPMBBPO IAC Katalog produktów dla BBP
WWCD RWPCDDIS Katalog produktów: Wyśw. dok. zmian
WWFL SAPLWLF_WORKFLOW Operacja agencyjna: Środ. Workflow
WWG1 MENUWWG1 Menu główne hierarchii grup mat.
WWG2 MENUWWG2 Menu główne grup mat.
WWM1 SAPLWWMM Tworzenie katalogu produktów
WWM2 SAPLWWMM Zmiana katalogu produktów
WWM3 SAPLWWMM Wyświetlanie katalogu produktów
WWM4 SAPLWWMM Kopiowanie katalogu produktów
WWM5 SAPLWWMM Usuwanie katalogu produktów
WWMI MENUWWMI Menu zakresu katalogu produktów
WWN1 SAPMV12A Tworz.tab.war.-dod.rozl.- Prz. rozl.
WWN2 SAPMV12A Zmiana tab. war. - dod. rozl. - PrzR
WWN3 SAPMV12A Wyśw. tab. war. - dod. rozl. - PrzR
WWNA SAPMV13B Dod.rozl.-prz.rozl.:Tworz.s.komunik.
WWNB SAPMV13B Dod.rozl.-prz.rozl.: Zmiana s. kom.
WWNC SAPMV13B Dod.rozl.-prz.rozl.: Wyśw.sch.war.
WWP1 RWWP001 Planowanie online w środowisku plan.
WWP2 RWWP001 Ustaw. dla środowiska planowania
WWP3 RWWP001 Storno zamówienia w środ. planowania
WWR1 SAPMV12A Komun. - tworz.tab.war. - oper.agen.
WWR2 SAPMV12A Zmiana tab. war. komun. - oper. ag.
WWR3 SAPMV12A Wyśw. komun. tab. war. - oper. ag.
WWRA SAPMV13B Komunik. oper. ag.: Tworz. s. war.
WWRB SAPMV13B Komun. oper. agenc.: Zmiana s. war.
WWRC SAPMV13B Komun. oper. agen.: Wyśw. s. war.
WWS1 SAPMV12A Tworz.tab.war. - dodatk. rozliczenie
WWS2 SAPMV12A Zmiana tab. warunków - Dodat. rozl.
WWS3 SAPMV12A Wyśw. tabeli warunków - dod. rozl.
WWSA SAPMV13B Dodatk. rozlicz.: Tworz. rek. war.
WWSB SAPMV13B Dodatk. rozlicz.: Zmiana rek. war.
WWSC SAPMV13B Dodatk. rozlicz.: Wyśw. rek. warun.
WWT1 SAPMV12A Komunikat: Tworz.tab.warun. - handel
WWT2 SAPMV12A Komunik.: Zmiana tab.warun. - handel
WWT3 SAPMV12A Komunikat: Wyśw.tab.warun .- handel
WWTA SAPMV13B Kontr.handl.: Tworz. rekordów warun.
WWTB SAPMV13B Kontr.handl.: Zmiana rekordów warun.
WWTC SAPMV13B Kontr. handl.: Wyśw. rekordów warun.
WWVT MENUWWVT Dystrybucja mat.
WWY1 WWIACWY1 Transakcja WWW Podręcznik 1
WWY2 WWIACWY2 Transakcja WWW Podręcznik 2
WWY3 WWIACWY3 Transakcja WWW Podręcznik 3
WWY4 WWIACWY4 Transakcja WWW Podręcznik 4
WWY5 WWIACWY5 Transakcja WWW Podręcznik 5
WWY6 WWIACWY6 Transakcja WWW Podręcznik 6
WWY7 WWIACWY7 Transakcja WWW Podręcznik 7
WWY8 WWIACWY8 Transakcja WWW Podręcznik 8
WXP_IMG RWIS_PLAN_IMG IMG - planowanie materiałów i asort.
WXP0 MENUWXP0 Planowanie sprzedaży detalicznej
WXP01 RWIS_PLAN02 Planow. sprz. det. - bież. ustaw.
WXP02 SAPLWIS_PLAN Tworzenie/ zmiana planowania online
WXP03 SAPLWIS_PLAN Wyświetlanie planowania online
WXP04 SAPMKES1 Tworz. układu plan. sprz. det.(Bib.)
WXP05 SAPMKES1 Zmiana układu plan. sprz. det.(Bib.)
WXP06 SAPMKES1 Wyśw. układu plan. sprz. det.(Bib.)
WXP1 SAPMGPSP Tworzenie czasowego klucza dystryb.
WXP11 SAPLWIS_PLAN_N Wykonanie połączenia
WXP12 RWIS_PLAN03 Zmiana hierarchii planowania
WXP13 RWIS_PLAN03 Wyświetlanie hierarchii planowania
WXP18 SAPLWIS_PLAN_N Wykonanie planowania automatycznego
WXP19 RWIS_PLAN03 Hier. plan.: aut.tworz.danych ruchu
WXP20 RWIS_PLAN03 Hier. plan.: aut.tworz.danych podst.
WXP21 RWIS_PLAN03 Kopiowanie wersji hierarchii planow.
WXP3 SAPMGPSP Wyświetlanie czasowego klucza dystr.
WXP37 RWIS_PLAN03 Usuwanie wersji hierarchii planow.
WXP4 SAPMGPSP Usuwanie czasowego klucza dystryb.
WXP46 SAPLWIS_PLAN_N Wykonanie programu/ transakcji
WXP47 RWIS_PLAN08 Transport czas. klucza dystryb.
WXP48 RWIS_PLAN04 Transport formatów planowania
WXP48_OLD RWIS_PLAN04 Układy bez wariantów planow. dial.
WXP49 RWIS_PLAN05 Import formatów planowania
WXP57 SAPLWIS_PLAN Planowanie online z workflow
WXP58 SAPLWIS_PLAN_D Ustawienia dla wielu scenariuszy
WXP6 SAPLWIS_PLAN Opracow. wersji plan.: Ekr. pocz.
WXP66 RWIS_PLAN12 Protokoły interfejsów promocji
WXP67 RWIS_PLAN12 Protokoły interfejsów tabeli przydz.
WXP7 SAPLWIS_PLAN Wyświetl. wersji plan.: Ekr. pocz.
WXP70 RWIS_PLAN_REORG3 Usuwanie nazw plików
WXPE WISP_EINSTIEG_NEU Ogólny ekran początkowy oprac. ukł.
WXPF SAPMKKB5 Sprzed. detal.: Opracow. drzewa rap.
WXPG RKKBRPTR Sprzed. det.: Wybór raportu
WXPN1 WISP_NET_ENTRY1 Planow. - scenariusz planow.: Sieć
WXPN2 WISP_NET_ENTRY1 Wzór scenariusza planowania: Sieć
WYL2 RWALEACU Gener. modelu danych podst. + adres
WYN1 SAPMV13B Tworzenie komunikatu: Gwarancja
WYN2 SAPMV13B Zmiana komunikatu: Gwarancja
WYN3 SAPMV13B Wyświetlanie komunikatu: Gwarancja
WYP1 SAPMV13A Tworzenie warunku
WYP2 SAPMV13A Zmiana warunku
WYP3 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
WYRL RWDEBRET Dostawcy dla zwrotów
WZFT01 RVEXWZ01 HZ: Kreator - MaB (MM)
WZFT02 RVEXWZ02 HZ: Kreator - MaB (SD)
WZFT03 RVEXWZ03 AH:Wizard - serw. danych - odczyt
WZFT04 RVEXWZ04 AH:Wizard - serwis danych - dystr.
WZR0 MENUWZR0 Dostawca - fakturowanie
WZR1 SAPLWLF2 Tworzenie żądania płatności
WZR2 SAPLWLF2 Zmiana żądania płatności
WZR3 SAPLWLF2 Wyświetlanie żądania płatności
WZR4 SAPLWLF2 Storno żądania płatności
WZR5 SAPLWLF2 Ponowne otwarcie dokum. płatności
WZRI RWLF9061 Wyprow.listy - IDOC wej. - dok.płat.
WZRMC RWLF9071 Zb. zmiana dok. żąd. płatn.
WZRN SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: W_LFAKTURA
WZRN1 SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: W_LFAKTURA
XAAM SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FT_DRU_AM
XAEU SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FT_DRU_EUR
XAKK SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: RV_AKKRED
XATD SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FT_DRU_T
XATR SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: FT_DRU_ATR
XAUS SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: RV_EXPORT
XD01 SAPMF02D Rejestracja odbiorcy (centr.)
XD02 SAPMF02D Zmiana danych odbiorcy (centr.)
XD03 SAPMF02D Wyświetlanie odbiorcy (centr.)
XD04 SAPMF01A Zmiany odbiorcy (centralne)
XD05 SAPMF02D Blokowanie odbiorcy (centr.)
XD06 SAPMF02D Zazn. odbiorcy do usunięcia (centr.)
XD07 SAPMF02D Zmiana grupy kont klienta
XDN1 SAPMSNUM Zakresy numerów dla odbiorców
XEIP SAPMSNUM Opracowanie zakresów numerów: EXPIMP
XK01 SAPMF02K Tworzenie dostawcy (centralnie)
XK02 SAPMF02K Zmiana danych dostawcy (centralna)
XK03 SAPMF02K Wyświetlanie dostawcy (Centralnie)
XK04 SAPMF01A Zmiany dostawcy (centralne)
XK05 SAPMF02K Blokada dostawcy (centralna)
XK06 SAPMF02K Zazn. dostawcy do usuw. (centralne)
XK07 SAPMF02K Zmiana grupy kont dostawców
XK11 SAPMV13A Tworzenie warunku
XK12 SAPMV13A Zmiana warunku
XK13 SAPMV13A Wyświetlanie warunku
XK14 SAPMV13A Tworzenie z referencją war.(l. war.)
XK15 SAPMV13A Towrzenie warunków (zadanie w tle)
XKN1 SAPMSNUM Zakresy numerów dla dostawców
XLOC ISAUTO_XLO_R_CHECK_SCHED Raport kontr. umowy term./zlec. kl.
XLOR ISAUTO_XLO_R_TRANSIT_REC Wyśw. zapasów w drodze - odbiorca
XLOS ISAUTO_XLO_R_TRANSIT_SDR Wyśw. zapasów w drodze - nadawca
XSLS SAPMSNUM Oprac. zakresu numerów: RV_SANCPL
XSLT SXSLT_TEST Progr. test. XSLT
XSLT_TOOL START_XSLT_TOOL Uruchomienie narzędzia XSLT
XXTH MENUXXTH Test

Copyright 2023 sapers.pl